Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Placeringsfond SEB European Equity fusioneras med luxemburgregistrerat fondföretag

SEB Investment Management AB (fondbolaget) verkställer en gränsöverskridande fusion av Placeringsfond SEB European Equity (överlåtande fonden) med SEB Fund 1, sub-fund SEB Europe Equity Fund (övertagande fonden) som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet. Fusionen planeras träda i kraft 25.3.2022.

Varje andelsägare i den överlåtande fonden blir andelsägare i den övertagande fonden på den dag då fusionen träder i kraft. Finansinspektionen har godkänt fusionen 18.1.2022.

Fusionen är en del av fondbolagets strävan till att centralisera och effektivera fondadministrationen. 

Den övertagande fonden har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att överträffa utvecklingen av sitt jämförelseindex, samtidigt som höga hållbarhetsstandarder tillämpas. Den övertagande fonden investerar minst 85% av sina totala nettotillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av bolag, oavsett storlek eller bransch, i Europa eller handlade på reglerade marknader i Europa. Den övertagande fonden förvaltas aktivt enligt en kvantitativ investeringsprocess.

I samband med fusionen byts andelarna i den överlåtande fonden ut i förhållande till innehavet till andelar i den övertagande fonden.   

Fusionen kräver inga åtgärder av andelsägarna. Den övertagande fondens faktablad och annan fonddokumentation finns tillgängliga på SEB:s kontor.