Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Oron för bankerna ökar - stödpaket till Credit Suisse

I går fick vi igen dåliga nyheter från banksektorn, den här gången i Europa och Credit Suisse. Bankens största ägare, Saudi National Bank, som ägs av staten, meddelade i att de inte längre kan finansiera Credit Suisse. Den saudiska banken är Credit Suisses största aktieägare med en andel på cirka 9,8 % och har agerat som ankarinvesterare i Credit Suisses tidigare finansieringsrundor. Enligt den saudiska bankens talesman finns det flera orsaker till att finansieringen dras tillbaka, men den viktigaste är att banken inte har mandat att öka sitt aktieinnehav till mer än 10 %. Credit Suisses näst största aktieägare är Quatars statliga investeringsfond Quatar Investment Fund, med cirka 6,8 %, och BlackRock, tredjestörst med cirka 4 %. 

Gårdagens nyhet kom som ytteligare barlast till tidigare nyheter om svagheten i CS:s finansiella siffror. Under de senaste åren har  banken vid upprepade tillfällen rapporterat svagheter i lönsamheten och förväntas vara kraftigt förlustbringande 2022 (liksom år 2015, 2016 och 2021). Nyheten ledde till att bankens aktiekurs rasade kraftigt under gårdagens handel, som värst med cirka 30 procent, medan priserna på kreditswapparna (CDS) steg kraftigt till cirka 800–1000 bp under dagen. I praktiken innebar detta att bankens utestående skuldebrev klassificerades som "distressed", vilket i sin tur innebär stora problem för bankens fortsatta finansiering, t.ex. på interbankmarknaden. Det försättter banken i en helt ny situation vid bedömningen av bankens motpartsrisk. Mot bakgrund av denna utveckling började det se sannolikt ut att någon form av omstrukturering eller stödpaket skulle skapas för banken, och under förmiddagen kom besked att CS skulle få ett finansieringspaket på 50 miljarder CHF (50 miljarder euro) av den schweiziska centralbanken för att kunna påbörja omstruktureringen av sina skulder. 

I USA ansågs händelserna i Silicon Valley Bank och två andra banker till stor del som bankspecifika problem men nu anslöt sig en bankjätte av Credit Suisses storlek till raden. Credit Suisse utmaningar kan inte heller generaliseras till den europeiska eller amerikanska banksektorn som helhet, men i fallet CS finns det naturligtvis en rädsla för ökad osäkerhet och spekulationer om andra bankers balansräkningar och solvens och ökad osäkerhet på interbankmarknaden. Det fanns dock inga sådana tecken, åtminstone inte i går. Aktiekurserna i banksektorn  var under hård press i både Europa och USA. När det gäller nyheterna under natten och i dag ser situationen nu mycket lugnare ut och till exempel Credit Suisses aktiekurs väntas återhämta sig kraftigt.  

Räntorna sjönk kraftigt igår då den amerikanska inflationsstatistiken kom in i linje med förväntningarna och motsvarande producentprisstatistik låg något under förväntningarna. Vad gäller Fed försvann förväntningarna på fortsatta räntehöjningar senare i år och marknaderna förväntade sig att centralbanken skulle sänka räntan redan vid mötet i juni. För ECB:s del väntas nu en räntehöjning med 25 punkter vid dagens möte, men prissättningen (för både Fed och ECB) har börjat visa tecken på att stiga igen under förmiddagen. I kölvattnet av extremt starka rörelser på räntemarknaden är det dock skäl att föhålla sig försiktigt till de senaste dagarnas prissättning på marknaden.

En högintressant fråga är hur ECB kommenterar den senaste utvecklingen inom banksektorn.