Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Kolmas neljännes 2013 - Liiketulos 4 618 milj. SEK (3 857)

"Kolmannella neljänneksellä aktiivisuus on lisääntynyt yrityspuolella, ja edelleen jatkuvasta talouden suuresta globaalista epävarmuudesta huolimatta yritysyhteisössä on näkyvissä orastavaa optimismia. Yrityspankkina olemme huomanneet talousilmapiirin parantuneen", kommentoi toimitus- ja konsernijohtaja Annika Falkengren kolmatta vuosineljännestä.

"Kolmannella neljänneksellä aktiivisuus on lisääntynyt yrityspuolella, ja edelleen jatkuvasta talouden suuresta globaalista epävarmuudesta huolimatta yritysyhteisössä on näkyvissä orastavaa optimismia. Yrityspankkina olemme huomanneet talousilmapiirin parantuneen", kommentoi toimitus- ja konsernijohtaja Annika Falkengren kolmatta vuosineljännestä.

"Liiketulos kasvoi 20 prosenttia verrattuna viime vuoden kolmanteen neljännekseen tuottotrendin ollessa edelleen nouseva ja kulutrendin laskeva. Ydinliiketoimintamme jatkaa kasvuaan ja asiakasmäärämme lisääntyy."

"Vahvan taseemme ansiosta pystymme tukemaan yritysasiakkaita, jos suhdanteet edelleen paranevat. Pääoma- ja käteisvaratilanteemme on edelleen parantunut, mikä myös luo sietokykyä, jos talous heikkenee tai markkinoiden epävarmuus lisääntyy."

Liiketoiminnan tuotot olivat 10,3 mrd. SEK eli 7 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta 3 prosenttia pienemmät edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liiketoiminnan kulut olivat 5,5 mrd. SEK eli 3 prosenttia pienemmät vuoden takaiseen nähden ja 2 prosenttia pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 4,6 mrd. SEK, joka on 20 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, mutta 3 prosenttia pienempi kuin tämän vuoden edellisellä neljänneksellä.

Luottotappiovaraukset olivat 3,0 mrd. SEK, mikä vastaa 8 peruspisteen nettoluottotappiotasoa. Epävarmoja saatavia oli 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Maksuvalmiusvaatimus oli 114 prosenttia, likviditeettireservi 438 mrd. SEK ja kokonaiskäteisvarat 702 mrd. SEK.

Core Tier 1 -vakavaraisuus oli 17,4 prosenttia nykyisen säännöstön mukaan. Tier 1 -suhdeluku oli Basel 3:n mukaan 15,0 prosenttia.

Pääoman tuotto neljänneksellä oli 13,4 prosenttia ja osakekohtainen voitto 1,71 SEK.

Lataa Annika Falkengrenin esitys 

Lataa Fact Book 

Lisätietoja:
Jan Erik Back, CFO, +468221900
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations, +4687638501; +46707638501
Viveka Hirdman-Ryrberg, Head of Corporate Communication, +4687638577, +46705503500