Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Kiinan talousindeksi: Kiinan kasvusta ristiriitaiset näkemykset

Pohjoiseurooppalaisten yritysten optimismi Kiinan liiketoimintaympäristöön on heikentynyt. SEB:n Kiinan talousindeksi on laskenut syyskuussa 57,1 pisteeseen viime helmikuun 62,6 pisteestä. Indeksin laskusta huolimatta tulokset ovat ristiriitaiset. Myynti kasvoi alkuvuonna yli puolessa kyselyyn vastanneista yrityksistä. Kolmasosalla yrityksistä myynti on laskenut vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, ja sama määrä yrityksiä odottaa myynnin laskevan edelleen tulevan puolen vuoden aikana. Liikevoitto-odotukset ovat myös vähentyneet. Investointisuunnitelmat ovat pysyneet samoina, mutta aiempaa harvempi aikoo lisätä henkilöstön määrää. Dramaattisin muutos on tapahtunut palkankorotuksissa.

Kiinan taloudellinen tilanne on ollut viime aikoina huolestuttava. Bruttokansantuotteen kasvu on edelleen 7 %, mutta tuoreet tiedot osoittavat kasvun hidastuvan. Kiinan delvalvaatio ja osakemarkkinoiden yli 40 % romahdus ovatkin säikäyttäneet rahoitusmarkkinat ympäri maailman. 

SEB:n Kiinan talousindeksiin vastanneet pohjoismaisten ja saksalaisten yritysten johtajat vahvistavat talouden kasvun hidastumisen. Näkemykset kuitenkin vaihtelevat yritysten ja teollisuudenalojen välillä. Vain neljäsosa yrityksistä suhtautuu neutraalisti liiketoimintaympäristön kehitykseen tulevan kuuden kuukauden aikana. Suurimmalla osalla vastanneista näkemykset ovat kuitenkin edelleen positiiviset. 

Aiempaa suurempi määrä, yli puolet vastanneista, näkee laskeneen kysynnän suurimmaksi huolenaiheekseen. Muita huolenaiheita ovat kilpailutilanne, valuuttariskit ja palkkataso.

Laajentumissuunnitelmat eivät ole epävarmuudesta huolimatta juuri muuttuneet. Yli puolet yrityksistä suunnittelee investointeja; loput eivät aio investoida tällä hetkellä. 

Yritysten rekrytointisuunnitelmat ovat laskeneet hieman. Kolmasosa yrityksistä aikoo palkata lisää työntekijöitä Kiinassa, kun taas puolet vastanneista suunnittelee pitävänsä työntekijöiden määrän nykyisellään. 15 % vastanneista aikoo vähentää työntekijöiden määrää Kiinassa. 

Synkät uutiset Kiinan taloudesta eivät kerro koko totuutta

“Kyselyn tuloksista voi vetää kaksi tärkeää johtopäätöstä. Muiden indeksien tavoin kyselymme osoittaa, että Kiinan taloustilanne laskee ja näköalat ovat synkempiä kuin puoli vuotta sitten. Viime ajan ilottomat uutiset Kiinasta eivät kuitenkaan vastaa täysin todellisuutta. Edelleen puolet asiakkaistamme kertoo myynnin lisääntyneen alkuvuoden aikana ja lähes sama määrää odottaa loppuvuoden kehityksen olevan edelleen suotuisa. Kiinan kultaiset vuodet ovat ehkä teollisuusyritysten osalta ohi, mutta kuluttajahyödykkeitä, asiantuntijapalveluita ja esimerkiksi lääkealan laitteistoja myyvillä yrityksillä menee hyvin ja ne investoivat Kiinaan”, kertoo Vesa Toropainen SEB:n Head of Markets, Asia.

Yritykset keskittyvät toiminnan tehostamiseen

“Dramaattisin tulos tässä kyselyssä on palkankorotusten nopea muutos. Vain puoli vuotta sitten puolet yrityksistä uskoi palkankorotusten olevan 7–8 % tai enemmän. Nyt näin vastaa enää viidennes yrityksistä. Lisäksi viime kyselyssä yksikään vastanneista ei uskonut palkankorotusten olevan alle 3 %. Nyt näin näkee jo neljäsosa vastanneista. Kun kasvu on hidastunut, pohjoiseurooppalaisten yritysten fokus on siirtynyt tehokkuuden lisäämiseen ja kulujen kontrolloimiseen”, Toropainen toteaa. 

Kiinan keskuspankki on laskenut ohjauskorkoa viisi kertaa viimeisen vuoden aikana. Lisäksi pankkien varantovelvoitteita on madallettu. Elokuussa Kiinan yuan devalvoitiin 3 prosentilla ja analyytikot odottavat jatkossa lisää kannustinpaketteja esimerkiksi investointien muodossa. Inflaatiotaso oli elokuussa 2 %. Kiinalaisten tuotteiden hinnat laskivat 5,9 %. Lasku on jatkunut jo 42 kuukautta teollisuuden ylikapasiteetin, laskevien raaka-ainehintojen ja vahvan valuutan vuoksi. Tämä on johtanut henkilöstörakenteen muutoksiin ja palkankorotusten hillitsemiseen. 

70 % vastaajista odottaa renminbin heikentyvän suhteessa Yhdysvaltain dollariin tulevan kuuden kuukauden aikana. 25 % uskoo valuuttakurssin pysyvän vakaana. Rahoitustarpeet jatkavat laskuaan. Vain kymmesosa vastaajista odottaa rahoitustarpeidensa kasvavan. Neljäsosa yrityksistä käyttää renminbiä laskutusvaluuttana Kiinan viennissä ja tuonnissaan. 40 % yrityksistä ei suunnittele valuuttariskiltä suojautumista viime aikojen epävakaista valuuttamarkkinoista huolimatta. 

SEB:n Kiinan talousindeksi

SEB:n Kiinan talousindeksi julkaistaan nyt 14. kerran. Kahdesti vuodessa ilmestyvässä tutkimuksessa peilataan Kiinassa toimivien pohjoiseurooppalaisten yritysten näkemyksissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimus tehtiin 29.8.–9.9.2015. Kysymyksissä tarkasteltiin yritysten toimintaympäristöä, investointisuunnitelmia, tulevia rekrytointeja sekä valuutta- ja korkonäkemyksiä. Yli 50 pisteen indeksitaso kertoo positiivisista markkinatunnelmista.  

Lisätietoja
 

Vesa Toropainen

Head of Markets, Asia
+6591133812  

vesa.toropainen@seb.fi

 

Lataa raportti

Lehdistötiedote