Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB Varainhoito: Asiakassopimuksen yleisten sopimusehtojen muutokset

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin (SEB) asiakassopimuksen yleisiin sopimusehtoihin (sopimusehdot) tehdään muutoksia. Muutokset perustuvat pääasiassa sijoituspalvelulain uuteen 9 a lukuun, jolla pannaan täytäntöön Euroopan unionin direktiivi osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muuttamisesta sijoituspalvelujen tarjoajien osalta. Sopimusehtoihin tehdään mm. seuraavat muutokset: 

1. Sopimusehtoihin lisätään uusi kohta 3.8 (Myötävaikuttaminen osakkeenomistajan oikeuksien käyttöön), jonka mukaan SEB huolehtii tarvittavista järjestelyistä mahdollistaakseen osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisen ja toimittaa tietoja, jotka ovat tarpeen osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi sijoituspalvelulain 9 a luvun vaatimusten mukaisesti.  

2. Sopimusehtojen kohtaan 5.5 (Salassapito ja tietosuoja) lisätään maininta, jonka mukaan SEB:llä on oikeus antaa liikkeeseenlaskijalle tai sen nimeämälle kolmannelle osapuolelle osakkeenomistajan tunnistetiedot sijoituspalvelulain 9 a luvun vaatimusten mukaisesti. 

3. Sopimusehtojen kohtaa 5.5 (Salassapito ja tietosuoja) tarkennetaan siten, että SEB:llä on soveltuvan lainsäädännön tai viranomaismääräysten mukaisesti oikeus antaa asiakastietoja sellaiselle palveluntarjoajalle, jonka sijoitustuotteisiin asiakkaan varoja on sijoitettu tai joka vastaa kyseisiin sijoitustuotteisiin liittyvästä asiakkaan tuntemisesta, asiakkaan verotuksellisen aseman selvittämisestä ja/tai muista vastaavista lakisääteisistä velvoitteista.

Sopimusehtojen muutokset eivät edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä.

SEB soveltaa edellä mainittuja sijoituspalvelulain 9 a luvun vaatimuksia 24.9.2020 alkaen, ja muutetut sopimusehdot tulevat voimaan sopimusehtojen kohdan 5.12 (Sopimuksen muuttaminen) mukaisesti.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne yllä olevasta. Muutetut sopimusehdot ovat saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.seb.fi/sopimusehdot ja toimipisteestämme (Eteläesplanadi 18, Helsinki). Asiakaspalvelumme palvelee teitä arkisin klo 9.00–16.00 numerossa (09) 6162 8000. Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostitse varainhoito@seb.fi.