Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Deloitten ja SEB:n talousjohtajakysely: yritysten luottamus omaan talouteen myönteisintä kolmeen vuoteen

Deloitten ja SEB:n toteuttaman tutkimuksen mukaan talousjohtajat suhtautuvat yrityksensä talouden näkymiin myönteisimmin kolmeen vuoteen. Vastaajista 66 % odottaa kassavirtojen kasvavan seuraavan vuoden kuluessa ja 65 % talousjohtajista näkee yrityksensä taloustilanteen yleisesti myönteisenä. Optimismista huolimatta investointihalut Suomeen ovat laskeneet. Lisäksi Ukrainan kriisi huolestuttaa vastaajia.

Talousjohtajien optimismi jatkaa kasvuaan. Tutkimukseen vastanneista talousjohtajista 45 % suhtautuu yrityksensä tulevaisuuden talousnäkymiin myönteisesti ja vain 15 % kielteisesti. Myös kasvuhalut ovat nousseet talousjohtajilla tasavahvoiksi tehostamishalujen kanssa. Ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen talousjohtajat suosivat yhtä paljon defensiivisiä strategioita kuin kasvustrategioita. Kasvustrategioista suosituin on orgaaninen laajentuminen. Defensiivisissä strategioissa korkeimmalle nousee menoleikkaukset.

Optimismista huolimatta talousjohtajat rahoittaisivat kasvuaan varovaisin keinoin. 91 % vastanneista talousjohtajista näkee kassavarojen merkityksen kasvavan yrityksen rahoituslähteenä seuraavan vuoden aikana. Vastaajista 66 % myös odottaa kassavirtojen kasvavan tulevana vuotena.

Sijoittaminen kiinnostaa, mutta ei Suomeen

"Puolessa vuodessa on tapahtunut selvä muutos talousjohtajien investointihaluissa. Yrityksillä on edelleen halu investoida, mutta strategiset investointihalut Suomeen ovat laskeneet 9 prosenttiyksikköä viime syksystä. Yritykset ovat selvästi alkaneet hakea kasvua, mutta tämä ei kuitenkaan näy selkeänä investointien määrän kasvuna Suomeen. Yritykset myös tulevat todennäköisemmin jatkamaan henkilöstövähennyksiä uusien henkilöstöinvestointien sijaan", toteaa SEB:n Financial Strategies -yksikön vetäjä Ville Lähde.

Vastaajista 24 % käyttäisi kassaylijäämän seuraavan puolen vuoden aikana strategisiin investointeihin ulkomaille ja vain 15 % strategisiin investointeihin Suomeen. Myös 38 % talousjohtajista uskoo yrityksensä henkilöstömäärän vähentyvän Suomessa seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun puolestaan 41 % uskoo työntekijämäärän pysyvän samana.

Riskit Venäjällä nousevat

Ukrainan kriisi näkyy talousjohtajien huolenaiheissa.

"Viidennes kyselyyn vastanneista talousjohtajista näkee Venäjän riskit yhtenä suurimmista huolenaiheista tänä vuonna. Luku on noussut merkittävästi viime syksyn kahdeksasta prosentista. Riskitason nousu näkyy yllättävän nopeasti talousjohtajien painotuksissa ensisijaisista kasvumarkkinoista. Kasvua etsitään enenevissä määrin muualta kuin Venäjältä ja Euroopasta", kommentoi Deloitten Finance Transformation -liiketoiminnan johtaja Mikko Mäkinen.

Huoli näkyy myös yritysten alueellisissa kasvuodotuksissa. Viidesosa vastaajista uskoo Venäjän ja EMEA-alueen maiden (pois lukien Pohjoismaat) tarjoavan parhaat kasvumahdollisuudet. Puoli vuotta sitten vielä kolmannes vastaajista oli samaa mieltä. Kasvumahdollisuuksia nähdään sen sijaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.

Viimeaikainen julkinen keskustelu verottajan yrityksille määräämistä jälkiveroista ei näy talousjohtajien näkemyksissä. Verotulkinnat ovat vasta kahdeksanneksi tärkein huolenaihe talousjohtajien keskuudessa.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 18.3.–1.4.2014. Tutkimukseen vastasi 71 talousjohtajaa. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Kuudellakymmenellä prosentilla vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa ja 23 prosentilla yrityksistävuosittainen liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa.

Lisätietoja

Ville Lähde
Analyst, Financial Strategy
+358961628097
+358503316325
villle.lahde@seb.fi