Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Deloitte/SEB CFO Survey: Irtisanomiset jatkuvat

SEB:n ja Deloitten teettämän talousjohtajakyselyn mukaan talousjohtajien optimismi on alkanut jälleen vähentyä kesän ja syksyn aikana, mikä näkyy yritysten menoleikkauksina ja irtisanomisina.Talousjohtajien suurimpina huolenaiheina ovat kysyntä sekä Suomen talouden tilanne ja kilpailukyky. Kuitenkin kassavirtojen odotetaan kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Deloitte ja SEB toteuttivat jälleen puolivuosittaisen kyselyn suomalaisille talousjohtajille. Viime keväänä julkaistu kysely todisti talousjohtajien mielialojen nousseen korkeimmalle tasolle kolmeen vuoteen. Positiiviset asenteet näyttävät kuitenkin sulaneen kesän ja syksyn aikana. Kyselyn tulosten mukaan talousjohtajien yleinen optimismi on laskenut viime kevään 30 prosentista kuuteen prosenttiin. Vastaajien joukossa oli siis 6 prosenttia enemmän niitä, joiden mielestä näkymät ovat myönteisemmät kuin niitä, joiden mielestä näkymät ovat synkemmät. Luku on nyt lähes samalla tasolla kuin alkuvuonna 2013.

33 % talousjohtajista näkee liiketoimintaolosuhteiden jatkuvan yleisesti epäsuotuisina tulevan puolen vuoden aikana. Suotuisasti tulevaisuudennäkymiin suhtautuu 25 % talousjohtajista. Erityisesti palvelu- ja konsultointialan yritysten suhtautuminen liiketoimintaolosuhteisiin on negatiivista: 60 % näiden yritysten talousjohtajista näkee olosuhteet epäsuotuisina. Tämä heijastuu myös yritysten strategioihin, joissa nyt panostetaan enemmän defensiivisiin kuin kasvustrategioihin. Defensiivisistä strategioista yleisin on menoleikkaukset ja kasvustrategioista orgaaninen laajentuminen.

Irtisanomisten odotetaan jatkuvan

Vaikka talousjohtajien suhtautuminen liiketoimintaolosuhteisiin horjuu, oman yrityksen tilanteeseen suhtaudutaan edelleen varovaisen luottavaisesti. Yli puolet (57 %) vastanneista näkee yrityksensä yleisen taloudellisen tilanteen joko suotuisana tai erittäin suotuisana.  63 % talousjohtajista taas ennustaa, että yrityksen kassavirta kasvaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Positiiviset odotukset eivät kuitenkaan näy haluna palkata lisää työntekijöitä. Päinvastoin, 43 % talousjohtajista aikoo vähentää työntekijöitä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Luku on noussut puolen vuoden takaisesta 38 prosentista. Sen sijaan työvoiman palkkaaminen ulkomailla jatkaa kasvua.

 ”Talousjohtajien vastauksissa näkyy tuttuihin markkinoihin keskittyminen ja tietynlainen sisäänpäin käpertyminen. Yrityksissä keskitytään menoleikkauksiin ja markkinaosuuden puolustamiseen ennemmin kuin markkinaosuuden kasvattamiseen ja laajentumiseen. Tästä syystä myös työvoiman odotetaan vähentyvän tai pysyvän nykyisellä tasolla”, Deloitten CFO-ohjelmasta vastaava osakas Tuomo Salmi toteaa.

Venäjän tilanne kasvava huolenaihe niin Suomessa kuin Ruotsissa

Venäjän tilanne vaikuttaa entistä enemmän talousjohtajien näkemyksiin. 37 % vastaajista näkee, että geopoliittinen kriisi vaikuttaa heidän yrityksensä liikevaihtoon negatiivisesti. Kiintoisasti luku on ruotsalaisten talousjohtajien keskuudessa jopa tätäkin korkeampi. Ruotsissa elokuussa toteutetun talousjohtajakyselyn mukaan lähes puolet vastaajista näki Venäjän tilanteen vaikuttavan heidän yrityksensä liikevaihtoon negatiivisesti.

Talousjohtajien katseet ovatkin kääntyneet vahvasti kotimaan ja Pohjoismaiden markkinoille. Enää viisi prosenttia vastaajista näkee, että parhaat kasvun mahdollisuudet sijaitsevat Venäjällä, kun vielä vuosi sitten Venäjän kasvumarkkinoihin luotti 18 % talousjohtajista. Sen sijaan 48 % vastaajista näkee kasvumahdollisuuksia Pohjoismaissa ja 21 % muualla EMEA-maissa.   

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 16.9.–3.10.2014. Tutkimukseen vastasi 63 talousjohtajaa. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. 54 prosentilla vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa ja 22 prosentilla yrityksistä vuosittainen liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa.

Lisätietoja
Ville Lähde Advisory Manager, Financial Strategy
+358 9 6162 8097  
+358 50 331 6325  
ville.lahde@seb.fi  

Lehdistötiedote

Deloitte/SEB CFO survey November 2014 -raportti