Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Deloitte/SEB Talousjohtajakysely: suomalaiset optimistisia, Euroopassa nihkeämpää

Deloitten ja SEB:n teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden noin 1 300 eurooppalaisen talousjohtajan optimismi ei saavuta samaa tasoa. Optimismista huolimatta irtisanomisia on tiedossa vielä neljännekseen vastanneista yrityksistä. Suomalaisten talousjohtajien katseet ovat kääntyneet vahvasti länteen: parhaat kasvumahdollisuudet nähdään Pohjoismaissa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Deloitten ja SEB:n teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden noin 1 300 eurooppalaisen talousjohtajan optimismi ei saavuta samaa tasoa.

Suomalaiset talousjohtajat luottavat yrityksensä taloudellisen tilanteen kehitykseen eurooppalaisittain paljon. Deloitten ja SEB:n puolivuosittain tehtävän kyselyn tulosten mukaan talousjohtajien joukossa oli 34 % enemmän niitä, joiden mielestä näkymät ovat puolenvuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna myönteisemmät kuin niitä, joiden mielestä näkymät ovat synkemmät. Viime syksynä optimistisia oli vain kuusi prosenttia. Luku on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden eurooppalaisten talousjohtajien yleinen optimismi on vain 14 prosentin tasolla.

Suomalaiset ovat myös eurooppalaisia kollegoitaan luottavaisempia. Eurooppalaisista vastaajista jopa 61 % arvioi yleisen taloudellisen epävarmuuden tason olevan joko erittäin korkea tai korkea. Suomalaisjohtajista näin näki alle puolet vastaajista (49 %). Lisäksi 62 % suomalaisista vastaajista odottaa yrityksensä käyttökatteen nousevan, kun eurooppalaisista näin arvioi vain 41 %.

"Suomalaisjohtajien hyvät tunnelmat ovat selvästi ristiriidassa sen kanssa, että Suomen talouden ennustetaan kasvavan hitaammin kuin Euroopassa keskimäärin. Tämä kertoo siitä, että yritysten kehitys on irtaantunut kotimarkkinoiden kehityksestä. Monet suomalaiset yritykset laajentuvat kehittyvillä markkinoilla ja Suomen talouden merkitys heidän toiminnalleen pienenee", arvioi SEB:n Ville Lähde.

Eurooppalaisiin kollegoihin verrattuna suomalaiset ovat kuitenkin hivenen konservatiivisempia. 51 % vastaajista odottaa liikevaihdon kasvavan vain hieman seuraavan vuoden aikana. Eurooppalaisista näin vastasi 56 %.

"Neljännes vastanneista yrityksistä arvioi työntekijöidensä määrän vähenevän Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana ja liikevaihdon kasvuodotukset ovat varovaisia. Tästä huolimatta talousjohtajien näkymät ovat valoisia, mikä näkemyksemme mukaan kertoo siitä, että jo jonkin aikaa toteutetut mittavat kustannustenkarsinta- ja tuotannon uudelleensijoitushankkeet alkavat kantaa hedelmää", toteaa Deloitten Tuomo Salmi.

Suomen uudelle hallitukselle selvä neuvo: leikatkaa kuluja

Puolivuosittain toistuvien kysymysten lisäksi talousjohtajilta kysyttiin näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin. Tällä kertaa näissä kysymyksissä keskityttiin talousjohtajien näkemyksiin Suomen hallituksen tärkeimmistä tehtävistä taloustilanteen kohentamiseksi. Suomalaisilla talousjohtajilla on selvä neuvo Suomen hallitukselle: vähentäkää valtion kulutusta, laskekaa veroja ja edistäkää investointeja.
Lisäksi sekä suomalaisilta että eurooppalaisilta vastaajilta tiedusteltiin Euroopan kasvukriisin ratkaisukeinoja. Tässä talousjohtajat ovat kansainvälisesti melko yksimielisiä: suomalaisista kaikki ja eurooppalaisista 92 % odottaa Euroopan valtioilta kansallisia rakenteellisia uudistuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi verouudistukset ja palvelumarkkinoiden vapauttaminen.

Katseet lännessä

Vahventunut dollari ja positiiviset signaalit Yhdysvaltain talouden kehityksestä ovat kasvattaneet suomalaistalousjohtajien odotuksia. Niiden talousjohtajien määrä, jotka odottavat kasvua Pohjois- ja Etelä-Amerikassa on yli tuplaantunut viimeisen puolen vuoden aikana vaatimattomasta 8 prosentista 19 prosenttiin. Pohjoismaat pysyvät edelleen 37 prosentilla vahvimpana vaihtoehtona kasvulle, vaikka luku onkin laskenut puolessa vuodessa 12 prosenttiyksikköä. Venäjän houkuttelevuus kasvukohteena sen sijaan on laskenut lähes nollaan.

Osakemarkkinat ylihinnoiteltu

Yli puolet (52 %) suomalaisista talousjohtajista näkee, että kotimaiset listatut yritykset ovat ylihinnoiteltuja. Tämä kehitys on jatkunut jo vuodesta 2012, jolloin vain 8 % vastaajista suhtautui osakemarkkinoihin skeptisesti.

Negatiivinen suhtautuminen osakemarkkinoihin heijastuu myös talousjohtajien näkemyksiin ulkoisen rahoituksen houkuttelevuudesta. Jopa 36 % suomalaisista vastaajista pitää osakemarkkinoita epähoukuttelevina ja vain 20 % houkuttelevina. Euroopassa osakemarkkinoita pitdetään hieman houkuttelevampina, mutta vastaajat ovat asiassa jakautuneita: 35 % näkee osakemarkkinat houkuttelevina ja 28 % epähoukuttelevina.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 4.3.–25.3.2015. Tutkimukseen vastasi 50 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. 74 prosentilla vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa talousjohtajakysely toteuttiin samanaikaisesti myös Euroopassa. Kyselyyn vastasi yli 1 300 talousjohtajaa 14:stä Euroopan maasta.

Lisätietoja antaa
 
Ville Lähde Advisory Manager, Financial Strategy
puh. +358 9 6162 8097, +358 50 331 6325  
ville.lahde@seb.fi  
   

 

Lehdistötiedote (pdf)

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2015 -raportti