Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

EKP aloittaa koronlaskut todennäköisesti jo ensi maaliskuussa

EKP pitää ohjauskorot ennallaan joulukuussa ja tarkistaa vain varovaisesti pohjainflaatioennustettaan alaspäin. Viimeaikaiset matalat inflaatioluvut ja talouden pysähtyminen muuttavat kuitenkin nopeasti vuoden 2024 näkymiä. Pidämme nyt yhä todennäköisempänä, että EKP aloittaa koronleikkaukset jo maaliskuussa, koska inflaatio hidastuu edelleen nopeasti heikkenevän talouden keskellä.

- Inflaation hyvin nopean hidastumisen vuoksi pidämme nyt todennäköisenä, että EKP aloittaa koronlaskut jo maaliskuussa ja laskee talletuskorkoa 3,00 prosenttiin vuonna 2024. Alennamme myös vuoden 2025 talletuskorkoennustettamme 2,50 prosentista 2,00 prosenttiin, SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen toteaa.

Useiden neuvoston jäsenten viimeaikaiset lausunnot viittaavat siihen, että 14. joulukuuta pidettävän kokouksen viesti on kokonaisuudessaan hieman aiempaa pehmeämpi.

- Odotamme EKP:n tunnustavan meneillään olevan inflaation taittumisen ja talouden heikkenemisen sekä vahvistavan, että ohjauskorkojen nykyinen taso riittää todennäköisesti palauttamaan inflaation takaisin tavoitetasolle. Viestin vastapainoksi EKP todennee, että on vielä liian aikaista julistaa voittoa inflaatiosta, ja että tarvitaan lisää edistystä ennen kuin tehtävä on suoritettu.

SEB:n aiemman ennusteen mukaan EKP olisi aloittanut koronlaskut vasta kesäkuussa.

- Päivitetyssä inflaatioennusteessamme vuoden 2024 pohjainflaatio on 0,4 prosenttiyksikköä aiempaa ennustettamme alempi, tarkoittaen sitä, että odotamme pohjainflaation pysyttelevän 2 prosentin tuntumassa suurimman osan vuotta. Emme usko EKP:n tekevän suurta ennustemuutosta vielä joulukuussa, mutta näkymät hintojen nousun edelleen jatkuvalle nopealle hidastumiselle ovat merkittävästi vahvistuneet syksyn aikana. Vaikka EKP on useaan otteeseen viitannut esimerkiksi palkkojen nousuun liittyvään inflaatioepävarmuuteen, EKP:n on yhä vaikeampi lykätä koronnostoja kesäkuuhun (aiempi ennusteemme), jos inflaatioluvut kehittyvät uuden ennusteemme mukaisesti. Pidämme todennäköisenä, että EKP haluaa ajoittaa ensimmäisen koronleikkauksen maaliskuun kokoukseen, jolloin se julkaisee taas uudet makroennusteensa, pikemminkin kuin viivästyttää koronlaskua huhtikuun kokoukseen. Vaikka odotamme pohjainflaation olevan maaliskuun kokouksen aikaan vielä selvästi tavoitetason yläpuolella, uskomme EKP:n jakavan näkemyksemme sen nopeasta hidastumisesta kohti kesää, Hiljanen päättää.