Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

EKP vauhdittaa vihreää siirtymää ja valmistautuu salkun aktiiviseen uudelleenjärjestelyyn

Vähemmän houkuttelevat lainaehdot ovat vauhdittaneet TLTRO-lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja ja EKP:n arvopaperiomistusten vähentäminen alkaa maaliskuussa. Markkinoilla päähuomio kohdistuu taseen rakennemuutokseen, kun EKP tulee allokoimaan omistuksiaan vihreämpiin vaihtoehtoihin. Tämä voi tarkoittaa EKP:n ”likaisten” omistusten aktiivista vähentämistä jo tulevien 12 kuukauden sisällä.

EKP vauhdittaa myös vihreää siirtymää ja harkitsee hiili-intensiivisten omaisuuserien vähentämistä hiljattain käyttöön otetun ilmastopisteytyksen avulla, joka ohjaa joukkovelkakirjaomistusten uudelleen kohdentamista.

Fed:n puheenjohtaja Jerome Powell totesi tammikuussa, että Fed haluaa pysytellä poissa aloilta, jotka eivät kuulu suoraan Fedin mandaattiin (esim. sosiaali- ja ympäristökysymykset). EKP ajattelee kuitenkin toisin, ja se on lain mukaan velvollinen tukemaan EU:n yleistä talouspolitiikkaa toissijaisena tavoitteena. EKP:n neuvoston vaikutusvaltainen jäsen Isabel Schnabel totesikin omassa puheessaan hiljattain, että EKP:n on entisestään lisättävä ponnistelujaan vihreän siirtymän tukemiseksi.

EKP:n ilmastopisteytyksen on määrä ohjata sijoitusten uudelleen allokointia

Osana ilmastotoimintasuunnitelmaa heinäkuussa 2022 EKP ilmoitti toimista, joilla se aikoo sisällyttää ilmastonmuutoksen rahapoliittisiin operaatioihinsa. EKP on kehittänyt tätä varten ilmastopisteytysmenetelmän, jossa velkakirjan liikkeeseen laskevan yrityksen tai yhteisön ilmastopisteet perustuvat kolmeen osa-alueeseen: 1) taaksepäin katsova päästöjen arvosana, 2) eteenpäin katsova päästötavoitteen arvosana ja 3) päästöjen ja ilmastotavoitteiden läpinäkyvyyden arvosana. EKP on antanut suhteellisen vähän yksityiskohtia ilmastopisteytysmenetelmästään, eikä se esimerkiksi kerro, miten eri osa-arvosanoja painotetaan.

- Se, että EKP on julkistanut vain vähän tietoa ilmastopisteytysmenetelmästään, viittaa siihen, että se haluaa edetä asteittain ja säilyttää riittävän liikkumavaran arvopaperisalkkunsa rakenteen muutoksessa ja välttää markkinoiden liiallista vääristymistä. Menetelmän yksityiskohtien pitäminen salassa antaa EKP:lle enemmän vapautta toimia ja mukauttaa toimintaansa tulevaisuudessa. Odotamme EKP:n kertovan lisätietoja pisteytysmenetelmästään vuoden 2023 aikana, SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen toteaa.

”Likaisen” omaisuuden aktiivinen myynti voi alkaa vuoden sisällä

- Uskomme, että EKP saattaa lopettaa APP:n (omaisuuserien osto-ohjelma) uudelleensijoittamisen kokonaan vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Schnabelin kommenttien perusteella tämä voi tarkoittaa sitä, että yrityslainasalkun (CSPP) rakenteen muuttaminen myymällä aktiivisesti "likaisia" arvopapereita vaihdossa vihreisiin omaisuuseriin voisi mahdollisesti alkaa jo tulevien 12 kuukauden aikana, Hiljanen jatkaa.

Joka tapauksessa Schnabelin puhe toi EKP:n vihreän siirtymän parrasvaloihin ja vaikuttaa merkittävästi sekä sijoittajien että liikkeeseenlaskijoiden suunnitelmiin jo nyt ja aiheuttaa sen seurauksena muutoksia myös velkakirjojen suhteellisessa hinnoittelussa.

SEB:n malli pyrkii replikoimaan EKP:n ilmastopisteytyksen

- Pyrkiäksemme paremmin ennakoimaan liikkeeseen laskijoiden vihreyteen perustuvia EKP:n sijoitussalkun tulevia allokaatiomuutoksia, olemme replikoineet EKP:n ilmastopisteytysmenetelmän tässä vaiheessa käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

- Analyysimme mukaan EKP:n mahdollisuudet kohdentaa velkakirjasijoituksia vihreämpiin vaihtoehtoihin energiasektorin sisällä ovat varsin rajalliset. Tämä voi tarkoittaa energiasektorin sijoitusten vähittäistä uudelleenallokointia esimerkiksi yleishyödyllisiin palveluihin (utilities) sekä perusteollisuuteen, jotka ovat keskimäärin energiasektoria vihreämpiä ja joissa molemmissa sektorin sisäiset erot liikkeeseenlaskijoiden ilmastopisteissä ovat merkittävästi suuremmat kuin energiasektorilla, Hiljanen päättää.