Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

EKP:n torstain kokous: Määräaikainen lisäys arvopaperiostoihin odotettavissa

EKP:n neuvosto kohtaa pandemian vastatuulen, tarjontapuolen pullonkaulojen ja korkean inflaation aiheuttaman haasteen, kun se kokoontuu 16. joulukuuta päättääkseen PEPP:n jälkeisestä strategiastaan.

- Korkeasta inflaatiosta huolimatta odotamme EKP:n ilmoittavan APP-ostojen väliaikaisesta lisäyksestä tällä viikolla, mutta lykkäävän päätöstään pankeille suunnatun TLTRO-lainaohjelman mahdollisesta jatkosta ensi vuoden puolelle. Uskomme EKP:n pitävän ohjauskorot muuttumattomina vuonna 2022, mutta vuoden kuluessa myös avaamaan mahdollisuuden tulevaisuuden koronnostoille arvopaperiostojen vielä jatkuessa, SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen toteaa.

Markkinat hinnoittelevat koronnostoa ja likviditeetin tuntuvaa kiristymistä jo ensi vuodelle

Covid-19-pandemian uudelleen kiihtyminen ja maailmanlaajuiset toimitusketjujen pullonkaulat painavat lähiajan kasvunäkymiä samalla, kun inflaatiopaineet jatkavat nousemista. Useat suuret keskuspankit ovat jo luopuneet aiemmasta näkemyksestään koskien korkean inflaation väliaikaisuutta ja valmistautuvat luopumaan nykyisestä politiikasta aiemmin uskottua nopeammin.

- Globaalien keskuspankkiodotusten nopea nousu syksyn aikana sekä odotukset EKP:n inflaatioennusteen merkittävästä nostosta ovat saaneet markkinat hinnoittelemaan myös EKP:n korononoston ja eurojärjestelmän ylimääräisen likviditeetin tuntuvan kiristymisen jo vuoden 2022 aikana, Hiljanen toteaa.

EKP:n tekee vain välttämättömät päätökset joulukuussa

Hiljasen mukaan EKP:n viimeaikainen kommunikaatio viittaa siihen, että PEPP:n mukaiset netto-ostot tullaan lopettamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

- Uskomme EKP:n neuvoston enemmistön kuitenkin näkevän euroalueen haavoittuvuuden nopealle rahapolitiikan linjan muutokselle ja siksi etenevän vain varovaisin askelin kohti vähemmän ekspansiivista politiikkaa. Pehmentääkseen PEPP-ostojen päättymisen riskejä euroalueen rahoitusolosuhteille, arvioimme, että EKP tulee ilmoittamaan APP-ohjelman 100-150 miljardin euron lisäosasta käytettäväksi joustavasti ja tarpeen mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Markkinoiden odotukset euribor-korkojen noususta ensi vuodelle liioiteltuja

- Pidämme markkinoiden hinnoittelemaa eurosysteemin likviditeetin merkittävää kiristymistä jo vuonna 2022 epätodennäköisenä, emmekä usko euribor-korkojen nousevan markkinoiden hinnoittelemalla tavalla.

Arvoperiostojen ohella eurosysteemin likviditeettitilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti se, että jatkaako EKP edullisen lainarahoituksen tarjoamista pankeille aiottua pidempään, ja mikä on massiivisesta ylimääräisestä likviditeetistä pankeille jatkossa aiheutuva kustannus.

- Uskomme EKP:n säästävän nämä euroalueen rahoitusolosuhteiden kannalta ratkaisevat päätökset ensi vuoden alkupuolelle, jolloin sillä pitäisi olla nykyistä selkeämpi kuva pandemia-aallon vaikutuksista talouteen, sekä mahdollisesta tarpeesta rajoittaa pankkien ennenaikaista EKP-rahoituksen (TLTRO-ohjelma) takaisinmaksua.

Riittävästä likviditeetistä huolehtiminen ja siitä pankeille aiheutuvien kustannusten säätely tulee säilymään keskeisenä tekijänä EKP:n rahapolitiikassa myös tulevana vuonna, koska liian nopeaan likviditeetin kutistumiseen johtava politiikka voisi johtaa lyhyiden korkojen liiallisen nopeaan nousuun, sekä negatiivisiin vaikutuksiin euroalueen rahoitusolosuhteisiin, ja yrityksille ja kotitalouksille suuntautuvaan luotonantoon.

Lue lisää aiheesta:

https://research.sebgroup.com/macro-ficc/reports/21484