Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Kommentti väitettyihin veroparatiisikytköksiin

Suomalaisissa ja ruotsalaisissa tiedotusvälineissä on uutisoitu väitteitä, joiden mukaan SEB on ollut osallisena offshore-yhtiöitä hyödyntävissä verojärjestelyissä, joita on hoitanut sen aiemmin omistama tytäryhtiö LWM. Suomen YLE antaa toiminnasta virheellisen kuvan. Ruotsissa uutisointi perustuu YLEn tietoihin.

LWM on ollut SEB:n omistuksessa vuosina 1999-2014 ja tarjonnut yrityksille hallinnollisia palveluita, kuten kirjanpitoa, tilityspalveluita ja viranomaisyhteydenpitoa. SEB:n omistajuuden aikana valtaosa (90%) LWM:n hallinnoimista 350 yrityksistä oli eurooppalaisia. Pienellä määrällä yhtiöitä oli kotipaikka ns. offshore -maissa.

SEB myi LWM:n vuonna 2014.

Näin SEB toimii verotuksen läpinäkyvyyden varmistamiseksi
Näkemyksemme pankkina on, että yritysten ja yksityishenkilöiden tulee toimia oikein ja maksaa veronsa lakien ja säännösten mukaan siellä missä toimivat. Emme anna asiakkaillemme neuvontaa, jonka tarkoitus on piilottaa varoja viranomaisilta. Asiakassuhde SEB:n kanssa edellyttää avoimuutta talousasioiden ja varojen hallinnassa. Meidän täytyy ymmärtää asiakkaidemme liiketoiminta, ja heidän täytyy kyetä vastaamaan olennaisiin kysymyksiin. Muutoin päätämme asiakassuhteen.

LWM oli (ja on edelleen) Luxemburgin finanssivalvontaviranomisen alaisuudessa. Yhteiskunta ja arvot ovat muuttuneet sitten LWM:n perustamisen lähes 20 vuotta sitten. Eri maiden, yritysten ja viranomaisten välistä läpinäkyvyyttä vaaditaan entistä enemmän. Verojen maksaminen siihen maahan, jossa toimitaan, on tärkeä osa kestävää liiketoimintaa.