Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Muista nämä asiat kun myyt tai luovutat arvopapereita

Verovuosi lähenee loppua ja on hyvä muistuttaa mieleen miten arvopapereiden myynnit ja muut luovutukset käsitellään verotuksessa.

Arvopapereiden luovutusvoitto ja -tappio

Kun arvopapereita vastikkeellisesti luovuttaa niistä voi syntyä luovutusvoitto ja -tappio. Jos myyntihinta ylittää hankintamenon ja hankkimisesta aiheuttavat menot, syntyy luovutusvoitto. Vastaavasti luovutustappio syntyy, jos hankintameno ja hankkimisesta aiheuttavat menot ylittää myyntihinnan. Hankkimisesta aiheuttavat menot voivat esimerkiksi olla varainsiirtovero, välittäjän välityspalkkioita ja pankille maksettuja merkintäpalkkioita.

Luovutusvoitto ja -tappio ovat sen verovuoden tuloa, jonka aikana sitova luovutussopimus (esim. kauppa) on tehty. Kauppahinnan maksuajankohta ei lähtökohtaisesti vaikuta verotusajankohtaan.

Mikä on hankintameno-olettama?

Verottaja käyttää automaattisesti hankintameno-olettamaa, jos arvopaperi on omistettu yli kymmenen vuotta. Hankintameno-olettama tarkoittaa sitä, että luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta vähennetään aina vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta, jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä alle 10 vuoden ajan ja 40 prosenttia luovutushinnasta, jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä vähintään 10 vuoden ajan.

Arvopaperit lahjana

Kun lahjoittaa arvopapereita lahjoitustoimesta ei synny luovutustappioita tai – voittoja. Kun perintönä tai lahjana saa arvopapereita, niitten hankintahinta on perintö- tai lahjaverotuksessa käytetty arvo. Jotta lahjansaaja saa käyttää lahjaverotuksen hankintahintaa, hän tulisi säilyttää arvopaperin yli vuoden. Jos lahjansaaja myy lahjana saatuja arvopapereita ennen kuin vuosi on kulunut, lahjanantajan hankintahinta tulee sovellettavaksi.

Vähennyskelpoisia kuluja

Arvopapereiden säilytyksestä aiheutetut kulut ovat pääomatuloista vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja. Pääomatuloista voi vähentää kuluja jotka ovat yhteensä vähintään 50 euroa. Verohallinnon ohjeen mukaan, vähennyskelpoisia ovat muun muassa tietoliikennekulut, tietokone- ja ohjelmistokulut, ammattikirjallisuus ja ammattilehtien tilausmaksut, sijoitusneuvonnasta maksetut kulut, sijoitustoimintaan liittyvän lainan nosto- ja hoitokulut, korkosuojaussopimuksen maksut ja työhuonevähennys

 Lisää aiheesta verohallinnon ohjeessa Arvopapereiden luovutusten verotus (VH/2358/00.01.00/2019).