Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Nordic Outlook: Ruotsi -6,5 prosenttia vs Suomi -9 prosenttia

SEB:n tuoreen talousennusteen mukaan Covid19-pandemia on pysäyttänyt maailmantalouden odottamattomasti. Ennätyssuurten tukitoimien vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Tänä syksynä työttömyysluvut nousevat tasoille, joita ei ole nähty sitten 1930-luvun.

Ennusteen mukaan kehittyneiden maiden BKT supistuu tänä vuonna 7 prosenttia ja kasvaa 5 prosenttia vuonna 2021. V-muotoisesta toipumisesta huolimatta BKT-luvut vuonna 2021 ovat reilusti alle aiempien ennusteiden.

Ruotsin lievempien sulkutoimien takia talouden supistuminen on pienempi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Silti ennustettu 6,5 prosentin lasku BKT:n osalta on nykyajan suurin. Suomessa talouden laskusuhdanne alkoi jo viime vuoden lopulla. Laajojen sulkutoimien vaikutusten myötä Suomen BKT putoaa 9 prosenttia tänä vuonna. Norjan talouden ennustetaan supistuvan 7,4 prosenttia ja Tanskan 10 prosenttia.

Suomi kyykkää pahasti, mutta nousee jaloilleen

Tiukkojen rajoitusten takia Suomen talous sukeltaa yli 15 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla. Tuoreista rajoitusten lievennystoimenpiteistä huolimatta Suomen BKT supistuu kokonaisuudessaan 9 prosenttia vuonna 2020. Ennusteen mukaan taantuma tulee olemaan lähes yhtä suuri kuin finanssikriisin aikaan vuosina 2008-2009, mutta pienempi kuin 1990-luvun laman aikaan, jolloin BKT putosi 13 prosenttia. Ero aiempiin kriiseihin on se, että silloin lasku tapahtui 6-11 kuukauden aikana, nyt muutamassa kuukaudessa.

Työttömyys puolestaan nousee 13-14 prosenttiin kuluvan vuoden lopulla verrattuna 1990-luvun laman 17,5 prosenttiin ja finanssikriisin 9 prosenttiin.

Suomi tulee tarvitsemaan lisää elvytystä, jotta talous saadaan kunnolla käyntiin ja toipuminen voi kunnolla alkaa kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla. Finanssikriisin jälkeen Suomen talous kärsi pitkään toistuvista pettymyksistä ja "mini-taantumista". Pelkona on, että tämä voi toistua myös tällä kertaa, esimerkiksi euron vahvasta kurssista johtuvan heikentyneen kilpailukyvyn seurauksena.

Ennusteet Suomen talouden toipumisen osalta ovat varovaisia. Suomen BKT:n odotetaan kasvavan 5 prosenttia vuonna 2021. Tällöin Suomen BKT:n taso olisi tasan 7 prosenttia alempana, kuin SEB:n edellisessä talousennusteessa.

Myös Ruotsi kärsii lievemmistä sulkutoimista huolimatta

Lievempien rajoitusten ja sulkutoimien ansiosta Ruotsin talouden supistuminen on pienempi, kuin monissa muissa maissa. Silti 6,5 prosentin pudotus BKT:ssä on historiallisen suuri. Arvion mukaan Ruotsin BKT:n pudotus on pahimmillaan hetkellisesti 20 prosenttia, kun esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa vastaava luku on 30-35 prosenttia.

Laskusuhdanne aiheutuu pitkälti työvoimavaltaisesta palvelusektorista, kun taas finanssikriisin aikaan pahiten kärsi pääomavaltainen vientiteollisuus. Työllisyyden lasku ei tule olemaan niin raju, kuin 1990-luvun kriisissä, mutta työttömyys tulee silti syksyllä nousemaan ennätykselliseen 14 prosenttiin.

SEB julkaisee Nordic Outlook -raportin neljä kertaa vuodessa. Raportti käsittelee maailmantaloutta pohjoismaisesta näkökulmasta. Nordic Outlook -raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.sebgroup.com