Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Nordic Outlook: Lisääntynyt jännitys painaa globaalia kasvua

Maailmantalouden suuri ongelma tällä hetkellä on tulevaisuudenuskon puute. Talouspolitiikan välineitä on yhä vähemmän ja ne ovat yhä tehottomampia, mutta työkaluja on vielä. Globaalia kasvua vuosina 2015–2016 tukevat jatkuva rahamäärän lisääminen ja Yhdysvaltain markkinoiden entistä vahvempi elpyminen, todetaan SEB:n talouskatsauksen viimeisimmässä neljännesvuosittain annettavassa Nordic Outlook -raportissa.

Elpyminen tulee olemaan hidasta. Aiempaa alhaisempi energian hinta – raakaöljyn (Brent) hinnan arvioidaan olevan noin 85 dollaria tynnyriltä vuonna 2015 – saattaa piristää kotitalouksien ostovoimaa ja yritysten investointihaluja vahvistaen BKT:n kokonaiskasvua 34:ssä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vauraimmassa maassa 0,5 prosenttiyksiköllä muutaman vuoden kuluessa.

Maailmantaloutta kuitenkin sekä rasittavat että painavat edelleen heikot taseet, kasvutalouksien vaikeat tasapainotusprosessit, vähäinen investointihalukkuus, suuret varallisuuserot ja lisääntynyt geopoliittinen epävarmuus. 

”Tilanne on monella tavalla täysin ainutlaatuinen”, sanoo SEB:n pääekonomisti Robert Bergqvist. ”Kuusi vuotta Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen ja poikkeuksellisesta rahapolitiikasta huolimatta maailmaa leimaa yhä vakauden puute. Tuleva suhdannekehitys on siksi vaikeasti ennustettavissa.”

Inflaation taso on edelleen hyvin matala, ja se on monessa maassa haittaavan alhainen. Vuosina 2015–2016 inflaation odotetaan pysyvän matalana joskin hieman kasvavan. Euroopan keskuspankki ja Japanin pankki pitävät korkotasonsa ennallaan, ensin mainittu 0,05 prosentissa ja jälkimmäinen 0,10 prosentissa, koko raportin ennustekauden ajan, ja kyseiset pankit kasvattavat tasettaan. Globaali rahapolitiikka kokonaisuudessaan pysyy vahvasti kasvuhakuisena koko ennustekautemme ajan.

Yhdysvaltain talouden odotetaan kasvavan 3,4 prosenttia vuonna 2015, tämän vuoden 2,3 prosentista, ja 3,1 prosenttia vuonna 2016. Kotitalouksien aiemman velkavivun purkamisen vuoksi Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) rahapolitiikan vaikutus lisääntyy nyt. Selkeästi aiempaa alhaisempi energian hinta, kotitalouksien ennätysmäinen varallisuus ja edelleen laskeva työttömyys, joka on 4,7 prosenttia vuonna 2016, antaa Yhdysvaltain taloudelle voimaa selvitä epävakaasta kansainvälisestä tilanteesta ja vahvistuneen dollarin vaikutuksista.

Tärkeimpien BRICS-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) näkymät ovat poikkeavat. Kasvun moottori Kiina hidastaa talouskehitystä kiinteistösektorin ja luottomarkkinoiden lisääntyneen epävarmuuden vuoksi, mutta odotuksemme on, että Pekingin määrätietoisuus ratkaisee nämä ongelmat. Taloudellinen kapasiteetti mahdollistaa sen, että hyvä kasvusuunta Kiinassa jatkuu. BKT:n odotetaan kasvavan 7,0 prosenttia vuonna 2015. Intiassa BKT:n kasvun ennustetaan kiihtyvän tämän vuoden 5,4 prosentista 6,2 prosenttiin vuonna 2016 uudistusten ansiosta. Sen sijaan Venäjän talous näyttää synkältä. Sen ongelmat liittyvät geopolitiikkaan ja heikentyneeseen tuotantokapasiteettiin, jonka syynä ovat monta vuotta jatkunut riittämätön investointi ja ikääntyvä väestö.

Euroalue on maailmantalouden ongelmalapsi. Paranemisprosessit etenevät hitaasti, ja poliittinen trendi kohti lisääntyvää halua kansallisen talouspolitiikan riippumattomuuteen ja irrottautuminen yhteisistä pelisäännöistä tekee edelleen euron tulevaisuuden epävarmaksi.

Suomen talous kamppailee metsäalan sekä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alan rakenteellisten ongelmien ja Venäjän-kaupan suurten vaikutusten kanssa. Kasvua haittaavat myös julkisen sektorin säästötoimet. Tavallista heikompi euro tukee hieman Suomen vientiä, mutta muilla aloilla kehitys on laajalti hidasta. BKT kasvaa 0,5 prosenttia vuonna 2015 (pienennyttyään tänä vuonna 0,3 prosenttia). Vuonna 2016 kasvu kiihtyy ollen kuitenkin vielä heikkoa, 0,9 prosenttia.

Lisätietoja antavat
Lehdistön yhteyshenkilöt

Robert Bergqivst +46 70 445 1404

Anna Helsén, Press & PR +46 70 6984858

 

Viveka Ahlskog, 09 6162 8316