Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Oikeus vastustaa tuloverotietojen luovutusta tiedotusvälineille

Verohallinto luovuttaa vuosittain yksityishenkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja medialle sähköisessä muodossa, jos ansio- ja pääomatulot ylittävät 100 000 euroa. 

Yksityishenkilöllä on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa luovuttamista tähän tarkoitukseen. Tietojen luovuttamista voi vastustaa, jos siihen on joku peruste. Tällainen peruste voi olla terveys, oma tai läheisen turvallisuus tai omassa ammatissa tai työtehtävässä toimiminen. 

Sen sijaan perusteeksi ei riitä se, että suhtautuu kielteisesti tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille tai niiden julkaisemiseen yleensä. Myöskään pelkkä viittaus lainsäädäntöön ei ole riittävä peruste. Verohallinto arvioi perusteet aina tapauskohtaisesti.

OmaVero-palvelun kautta tai paperilomaketta täyttämällä vastustamispyynnön voi toimittaa verohallinnolle 1.6.2020-1.10.2020 välisenä aikana. On hyvä tietää, että vaikka vastustamispyyntö hyväksytään, tuloverotiedot ovat jatkossakin julkisia ja saatavilla esimerkiksi puhelimitse tai verotoimistojen asiakaspäätteiltä.