Mene hakuun Mene sisältöön

SEB Euro Short Rate

Sijoitusrahasto SEB Euro Short Raten toiminta jatkuu normaaliin tapaan tästä päivästä lukien.

Viitaten perjantaina 20.3.2020 julkaistuun tietoon Sijoitusrahasto SEB Euro Short Raten (rahasto) merkintöjen, lunastusten ja arvonlaskennan väliaikaisesta keskeyttämisestä SEB Investment Management AB on tänään 23.3.2020 tehnyt päätöksen tämän väliaikaisen keskeyttämisen lopettamisesta.

Näin ollen mm. rahaston arvonlaskentaa jatketaan tästä päivästä lukien.