Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB Euro Short Rate -sijoitusrahaston toimeksiantojen ja arvonlaskennan keskeyttäminen

SEB Investment Management AB on päättänyt väliaikaisesti keskeyttää Sijoitusrahasto SEB Euro Short Raten (rahasto) merkinnät, lunastukset ja arvonlaskennan. Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen väliaikainen keskeyttäminen tulee voimaan 20.3.2020 klo 12:00 lukien.

Meneillään olevan koronaviruspandemian vuoksi toimeksiantojen keskeyttäminen on tarpeen osuudenomistajien edun ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi, koska rahaston arvonlaskentaa varten ei ole saatavissa luotettavia hintatietoja.

Merkintöjen, lunastusten ja arvonlaskennan väliaikaisen keskeyttämisen päättymispäivä ei ole vielä selvillä. Keskeyttämisen aikana merkintä- ja lunastustoimeksiantoja voi antaa normaaliin tapaan, mutta ne toteutetaan vasta, kun rahaston arvonlaskentaa voidaan jatkaa.

Päätös perustuu sijoitusrahastolain 10 luvun 1, 4 ja 6 §:ään sekä SEB Investment Management AB:n hallinnoimien Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen 7 §:ään.

 SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori