Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB toimi neuvonantajana Stora Enson kestävän rahoituksen viitekehyksessä

SEB toimi Stora Enson ainoana neuvonantajana yhtiön kehitettäessä uutta viitekehystä vihreälle ja kestävään kehitykseen liittyvälle rahoitukselle. Viitekehys perustuu metsäkonsernin kestävän kehityksen agendaan ja tavoitteisiin, jotka ohjaavat siirtymistä kohti kiertävää biotaloutta.

- Kyseessä on mielenkiintoinen viitekehys, joka on yksi ensimmäisistä, joka sisältää luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita. Lisäksi se sisältää tavoitteita kiertotaloudelle ja ilmastonmuutokselle, sanoo SEB:n vastuullisuusjohtaja Anssi Kiviniemi.

 

-Viitekehys on myös globaalisti merkittävä, sillä se on yksi ensimmäisistä viitekehyksistä, joiden puitteissa yritys voi laskea liikkeelle vihreää rahoitusta, joka on samalla myös sidottu kestävän kehityksen tavoitteisiin, toteaa Emil Larma SEB:n joukkovelkakirjalainatiimistä.

 

Stora Enso on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet tarjota 100-prosenttisesti uusiutuvia ratkaisuja vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö on päättänyt saavuttaa positiivisen nettovaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen omissa metsissään ja plantaaseillaan aktiivisen biodiversiteetin hallinnan avulla, ja se on myös asettanut tieteellisesti perustellun tavoitteen puolittaa vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästönsä omassa tuotannossaan ja arvoketjussaan perusvuoteen 2019 verrattuna.

 

- Ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen kulkevat käsi kädessä, emmekä voi ratkaista toista ilman, että puutumme toiseen. Siksi on erittäin inspiroivaa olla mukana tässä uraauurtavassa hankkeessa, jossa kestävän rahoituksen avulla pyritään vastaamaan maailman biologisen monimuotoisuuden vähenemisen haasteeseen, Kiviniemi jatkaa.

 

Viitekehyksen vihreästä osasta voidaan rahoittaa vihreitä hankkeita kuudella alalla, joita ovat kestävä metsänhoito, kestävät tuoteprosessit, energiatehokkuus, uusiutuva energia ja jätteestä energiaa, kestävä vesihuolto sekä jätehuolto ja ympäristön pilaantumisen torjunta, jotka kaikki on suunniteltu edistämään siirtymistä kohti vähähiilistä ja ympäristön kannalta kestävää yhteiskuntaa Stora Enson kestävän kehityksen agendan mukaisesti.

 

Viitekehyksen kestävyyteen sidottua osaa käytetään rahoitukseen, jossa korko on sidottu Stora Enson ilmastonmuutosta, biologista monimuotoisuutta ja kiertotaloutta koskeviin keskeisiin tulosindikaattoreihin.