Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:lle tunnustuksia vastuullisessa varainhoidossa

SEB sijoittui ensimmäiseksi Sustainable Investments -kategoriassa arvostetussa Prospera External Asset Management 2021 -tutkimuksessa. Tutkimuksessa haastateltiin kevään aikana 61 suomalaista instituutiosijoittajaa, joihin kuuluu muun muassa eläkeyhtiöitä, säätiöitä, julkisyhteisöjä, seurakuntia ja yliopistoja.

SEB on viime aikoina saanut tunnustusta vastuullisen sijoittamisen saralla muutenkin, sillä vuoden 2020 lopussa SEB:lle myönnettiin vastuullisimman sijoittajan palkinto Scandinavian Financial Researchin (SFR) -tutkimuksessa, johon haastateltiin yhdeksääkymmentä institutionaalista sijoittajaa. SEB voitti palkinnon "Large"-sarjassa, jossa arvioitiin Suomessa toimivia isoimpia varainhoitajia.

"Lämmin kiitos asiakkaillemme näistä tunnustuksista ja yhteistyöstä vastuullisen sijoittamisen edistämisessä. Olemme tehneet vuosien ajan pitkäjänteistä työtä vastuullisuuden integroimisessa sijoitustoimintaan ja työ jatkuu", toteaa instituutiovarainhoidon johtaja Tommi Rajala.

Vastuullisuus integroitu kaikkeen sijoitustoimintaan

Vastuullisuus on ollut SEB:llä merkittävänä osana sijoitusprosesseja jo pitkään ja osana salkunhoitajien päivittäistä työnkuvaa. SEB on saanut kiitosta erityisesti työkalusta, joka yhdistää EU Taksonomian osaksi varainhoitoa ja sijoitusprosesseja. Tämä huomioitiin myös kansainvälisesti, kun puolueeton YK PRI:n paneeli valitsi SEB:n Sijoitusorganisaation PRI-Awards 2020 short-listalle ainoana pohjoismaisena varainhoitoyhtiönä Taksonomian sisällyttämisestä varainhoitoon.

Asiakassalkkujen ESG-raportointi

Molemmissa tutkimuksissa nousi esille, että asiakkaat arvostavat erityisesti SEB:n vastuullisuusraportointia sekä kykyä analysoida sijoitusten vastuullisuutta eri näkökulmista. ”Kehittämällämme työkalulla pystymme arvioimaan laajasti hajautettujen sijoituskokonaisuuksien vastuullisuutta useasta eri näkökulmasta, ja saamaan kattavan kuvan koko sijoitussalkun vastuullisuudesta", sanoo salkkuratkaisuista vastaava johtaja Pekka Larkomaa.

Entistä kunnianhimoisemmat vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuuden määritelmä ja menetelmät kehittyvät kovaa vauhtia, mikä vaatii jatkuvaa kehittämistä. Olemme tehneet SEB:n salkunhoidossa tämän vuoden aikana useita päätöksiä, joilla vastuullisuutta korostetaan entistä enemmän. Esimerkiksi jatkossa kaikki SEB:n rahastot noudattavat tiukempia poissulkukriteerejä ja uudella salkunhoidon yhteisellä työvälineellä vastuullisuuteen liittyvä arvonmääritys on käytössä jokaisella salkunhoitotiimillämme.

Lue lisää vastuullisuudesta sijoitustoiminnassa täältä.