Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Green Bond -raportti: Hiilidioksidin poistaminen on väistämätöntä

SEB:n uusimmassa Green Bond -raportissa asiantuntijat toteavat, että puhtaan ja fossiilisen energian välinen investointikuilu kasvaa samalla kun energiankäyttäjien sähköistyminen leviää. Tämä tukee heidän odotustaan, että maailman fossiilisten polttoaineiden kulutus saavuttaa huippunsa vuonna 2023.

Kansainväliset ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa, vaikka hiilidioksidin poistaminen on nyt väistämätöntä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan IPCC:n mukaan rajoittaa alle kahteen asteeseen. Green Bond -raportti sisältää kannanottoja johtavilta tahoilta, jotka toimivat yritysten nollapäästötavoitteiden saavuttamiseen vaadittavilla carbon removal -markkinoilla.

- Hiilidioksidipäästöjen välttäminen ja vähentäminen ovat tärkeimmät toimet, joilla menemme kohti nettoneutraalia yhteiskuntaa. Kaikessa toiminnassa on kuitenkin niin kutsuttuja residuaali (hard-to-abate) -päästöjä, joiden vuoksi meidän tarvitsee myös välttämisen ja vähentämisen lisäksi suoraselkäisesti poistaa hiilidioksidia kokonaan kierrosta. Meillä Suomessa on luonnonvarat ja teollisuus, jotka mahdollistavat tämän prosessin. Näen, että tässä prosessissa SEB voi toimia tärkeänä mahdollistajana, kun asiakkaamme toteuttavat näitä projekteja. Lisää tietoa tästä löytyy juuri julkaistusta Green Bond -raportista, Anssi Kiviniemi, SEB:n Suomen vastuullisuusjohtaja toteaa.

Energiamurroksen investoinnit

Kiinalla on edelleen vankka ote energiamurroksen johtoasemasta, mutta nyt on ensimmäisiä merkkejä siitä, että investoinnit ovat lisääntymässä myös lännessä. Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit kasvoivat EMEA-alueella 50 prosenttia, mikä oli korkein taso kolmeen vuoteen. Samaan aikaan yli 150 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisista kotimaisista puhtaan energian investoinneista on ilmoitettu kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen inflaationvähennyslaki hyväksyttiin viime vuoden elokuussa.

- Kiina johtaa edelleen, mutta länsimaiden puhtaan energian investoinnit ovat lisääntymässä, ja useat energiaa käyttävät alat ovat lähellä käännekohtaa, sanoo Thomas Thygesen, SEB:n ilmasto- ja kestävän rahoituksen tutkimusjohtaja.

Koska sähköistyminen leviää hyötyajoneuvoihin ja muihin liikennejärjestelmän osiin, ja länsimaiden talouksille annetaan vahvaa poliittista tukea, jotta ne voisivat ottaa kiinni toistensa etumatkaa, hän odottaa edelleen, että maailmanlaajuiset puhtaan energian investoinnit kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä ja vielä kerran vuoteen 2030 mennessä.

- Tämä tarkoittaa, että olemme hyvin lähellä fossiilisen energian maailmanlaajuisen kulutuksen huippua ja meillä on yhä realistinen mahdollisuus saada siirtymä päätökseen vuoteen 2050 mennessä, Thomas Thygesen sanoo.

Kestävän rahoituksen markkinat

Raportissa on myös päivitys kestävän rahoituksen markkinoista. Kestävien joukkovelkakirjalainojen ja lainojen markkinat ovat edelleen laskusuunnassa. Vuoden 2023 neljän ensimmäisen kuukauden aikana kestävien velkojen liikkeeseenlasku laski 450 miljardiin dollariin, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli 543 miljardia dollaria. Myös kehittyneiden markkinoiden virrat SRI/ESG-merkittyihin rahastoihin sekä joukkovelkakirjojen että osakkeiden osalta ovat tasaantuneet viimeisten 18 kuukauden aikana sen jälkeen, kun ne olivat kasvaneet räjähdysmäisesti edellisinä vuosina.

- Tärkein syy kestävyysmerkittyjen velkatransaktioiden vähenemiseen tänä vuonna on se, että merkityn pankkilainan liikkeeseenlasku on vähentynyt erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, sanoo Gregor Vulturius, johtava tutkija ja neuvonantaja Climate & Sustainable Finance -yksikössä SEB:ssä.

- Merkittyjen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on sen sijaan edelleen kasvussa. Euroopassa, jossa ESG-asiat ovat poliittisesti vähemmän esillä kuin Yhdysvalloissa, rahastovirrat tukevat edelleen kysyntäpuolta, Vulturius jatkaa.

Tietoa Green Bond -raportista

SEB, joka yhdessä Maailmanpankin kanssa kehitti vihreän joukkovelkakirjalainan konseptin vuosina 2007/2008, julkaisee tutkimusjulkaisun The Green Bond 5-6 kertaa vuodessa. Se pyrkii tuomaan lukijoille uusimmat näkemykset kestävän rahoituksen maailmasta eri teemojen kautta. Vaikka raportti kattaa kaikenlaisia tuotteita ja kehitystä kestävän rahoituksen markkinoilla, olemme päättäneet säilyttää sen historiallisen nimen - The Green Bond - kunnianosoituksena roolistamme vihreiden joukkolainojen markkinoiden edelläkävijänä. The Green Bond -raportti löytyy osoitteesta sebgroup.com.