Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Green Bond -raportti: Nopea, raivokas ja reilu siirtymä?

SEB:n Green Bond -raportin uusimmassa numerossa käsitellään kysymystä siitä, miten energiamurrosinvestointeja voidaan skaalata nollapäästöjen saavuttamisen edellyttämällä nopeudella ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla.

- Puhtaan energian siirtymä ei osoita merkkejä siitä, että viime vuoden pysähtynyt suuntaus olisi päättynyt, sanoo Thomas Thygesen, SEB Equity Researchin strategian ja kestävän kehityksen johtaja.

- Kiina on vauhdittanut globaalia kasvua, mutta nyt se näyttää hidastuvan korkealta tasolta. Muualla maailmassa alamme nähdä Yhdysvaltojen IRA:n kaltaisen uuden teollisuuspolitiikan vaikutuksen. Euroopan on löydettävä vastaus, mikä on haasteellista, kun otetaan huomioon hajanainen poliittinen maisema.

- Uusilla ohjeistuksilla pyritään saavuttamaan sekä sisäpoliittiset tavoitteet että nopeuttamaan päästöjen vähenemistä, Thygesen jatkaa.

- IRA ankkuroi siirtymävaiheen äänestäjiin nostamalla investointeja ja luomalla työpaikkoja, usein fossiiliteollisuudesta riippuvaisilla alueilla. Sitä vastoin Euroopan poliittinen kehys tekee siirtymästä kalliimpaa tavallisille ihmisille, mikä saattaa aiheuttaa poliittisen vastareaktion.

Raportissa on myös päivitys kestävän rahoituksen markkinoista. Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana markkinan kasvu oli varovaista. Tämä johtui pääasiassa kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskujen noin 50 prosentin laskusta edellisvuoteen verrattuna. Kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen implisiittinen kysyntä on kuitenkin edelleen keskimääräistä parempi, mikä osoittaa, että sijoittajien kiinnostus kestävää rahoitusta kohtaan on pysyvää.

- Kestävien joukkovelkakirjalainojen osuus maailmanlaajuisilla ja eurooppalaisilla joukkovelkakirjamarkkinoilla saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 3,5 prosenttia ja 6,7 prosenttia", sanoo Gregor Vulturius, SEB:n johtava tutkija ja neuvonantaja Climate & Sustainable Finance -yksikössä.

- Vihreät joukkovelkakirjalainat tarjoavat jonkinlaista hengähdystaukoa pysähtyneillä kestävän rahoituksen markkinoilla, sillä ne kasvoivat Euroopassa 30 prosenttia ja Pohjois-Amerikassa 15 prosenttia edellisvuodesta. Kestävien velkakirjojen markkinat tarvitsevat kuitenkin uuden sysäyksen, jotta energiamurrosta voidaan todella viedä eteenpäin. Se voisi tulla uudesta sääntelystä, joka pienentää lainanottajien ja lainanantajien riskejä.

Raportti sisältää myös puheenvuoroja omaisuudenhoitaja Brookfieldiltä sen roolista tulevaisuuden puhtaan energian suuryhtiönä ja suomalaiselta startup-yritykseltä Coolbrookilta sen uudesta ratkaisusta teollisuuden prosessien lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi Kansainvälinen työjärjestö jakaa näkemyksiään siitä, miten siirtymää voidaan rahoittaa.

Tietoa Green Bond -raportista

SEB, joka yhdessä Maailmanpankin kanssa kehitti vihreän joukkovelkakirjalainan konseptin vuosina 2007/2008, julkaisee tutkimusjulkaisun The Green Bond 5-6 kertaa vuodessa. Se pyrkii tuomaan lukijoille uusimmat näkemykset kestävän rahoituksen maailmasta eri teemojen kautta. Vaikka raportti kattaa kaikenlaisia tuotteita ja kehitystä kestävän rahoituksen markkinoilla, olemme päättäneet säilyttää sen historiallisen nimen - The Green Bond - kunnianosoituksena roolistamme vihreiden joukkolainojen markkinoiden edelläkävijänä. The Green Bond -raportti löytyy osoitteesta sebgroup.com.