Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Green Bond -raportti: Pimeintä ennen aamunkoittoa

SEB:n Green Bond -raportin uusimmassa julkaisussa tarkastellaan, miksi siirtymäkauden investoinnit ovat tasaantuneet, ja kerrotaan, miksi siirtymäkauden toimitusketjujen hintojen uusi lasku viittaa siihen, että takaisku on väliaikainen. Tätä optimistista skenaariota tukee se, että sekä kestävien velkakirjojen transaktiot että puhtaan energian osakkeet ovat saavuttaneet pohjan. Tammikuu 2024 oli kaikkien aikojen vahvin tammikuu uusien kestävien velkajärjestelyjen osalta, ja kokonaisliikkeeseenlaskut kasvoivat 14 prosenttia vuodesta 2023 alkaen.

- Vuosi 2023 näyttää edelleen menetetyltä tilaisuudelta energiamurroksessa, sanoo SEB Equity Researchin strategia- ja kestävän kehityksen johtaja Thomas Thygesen.

- Se näyttää kuitenkin pikemminkin tauolta kuin trendinmuutokselta, koska taustalla olevat teknologia-ajurit pysyvät ennallaan.

- Hintojen laskun ja volyymien kasvun yhdistelmä on tyypillistä teknologisille vallankumouksille, ja nyt hinnat ovat jälleen laskussa - ei vain uusiutuvan energian osalta, vaan myös täydentävien teknologioiden, kuten sähköautojen akkujen, osalta, Thomas Thygesen sanoo.

- Tämä johtaa lopulta markkinavetoiseen muutokseen kohti päästötöntä energiajärjestelmää, mutta ei välttämättä niin nopeasti kuin tarvitsemme. Tarvitaan lisää poliittista tukea, jotta tämä tavoite saavutetaan vuoteen 2050 mennessä, ei vähiten Euroopassa ja kehittyvissä talouksissa.

Raportissa on myös päivitys kestävän rahoituksen markkinoista. Vihreiden, sosiaalisten, kestävän kehityksen ja kestävyyteen sidottujen joukkovelkakirjalainojen ja lainojen transaktiot vuonna 2023 olivat 1,34 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on toinen peräkkäinen lasku edellisvuoteen verrattuna. Tiedot osoittavat, että kestävien velka- ja osakelainojen pohja saavutettiin vuoden 2023 lopulla ja että vuosi 2024 on elpymisen ja kasvun vuosi.

- Tammikuu 2024 yllätti ylöspäin, sanoo Gregor Vulturius, SEB:n johtava tutkija ja neuvonantaja Climate & Sustainable Finance -yksikössä.

- Tämän vuoden tammikuu oli kestävän rahoituksen markkinoiden kaikkien aikojen paras tammikuu, kun uusia kestäviä joukkovelkakirjalainoja ja lainoja otettiin yli 147 miljardin dollarin edestä. Vihreiden, sosiaalisten, kestävän kehityksen ja kestävyyteen liittyvien joukkovelkakirjalainojen osuus maailmanlaajuisilla velkapääomamarkkinoilla oli tammikuussa yli 4,1 prosenttia ja Euroopassa, Pohjoismaat mukaan lukien, 8,1 prosenttia.

Vihreitä joukkolainoja koskevassa osiossa keskitytään riskiin, joka liittyy viherpesuun. SEB:n sääntelyasiantuntijat esittävät yhteenvedon EU:n poliittisten päättäjien ja sääntelyviranomaisten viimeaikaisista toimista, joilla pyritään torjumaan väitteitä tai toimia, jotka eivät selkeästi ja oikeudenmukaisesti kuvasta yhteisön, rahoitustuotteen tai rahoituspalvelujen taustalla olevaa kestävyysprofiilia, mukaan lukien EU:n vihreitä väitteitä koskeva direktiivi sekä taloudellisia ja muita kuin taloudellisia tietoja koskevat tiedotussäännökset.

Tietoa Green Bond -raportista

SEB, joka yhdessä Maailmanpankin kanssa kehitti vihreän joukkovelkakirjalainan konseptin vuosina 2007/2008, julkaisee tutkimusjulkaisun The Green Bond 5-6 kertaa vuodessa. Se pyrkii tuomaan lukijoille uusimmat näkemykset kestävän rahoituksen maailmasta eri teemojen kautta. Vaikka raportti kattaa kaikenlaisia tuotteita ja kehitystä kestävän rahoituksen markkinoilla, olemme päättäneet säilyttää sen historiallisen nimen - The Green Bond - kunnianosoituksena roolistamme vihreiden joukkolainojen markkinoiden edelläkävijänä. The Green Bond -raportti löytyy osoitteesta sebgroup.com.