Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Green Bond -raportti: Siirtyminen kohti päästötöntä taloutta vaarassa viivästyä

SEB:n Green Bond -raportin uusimmassa numerossa SEB:n asiantuntijat tuovat esiin ongelmia, jotka liittyvät siirtymiseen kohti päästötöntä taloutta. Vuosikymmenen alkupuolella tapahtuneen voimakkaan kasvun jälkeen sekä puhtaan energian investoinnit että kestävän kehityksen rahoitustoimet ovat tasaantumassa. Tämä kuvastaa siirtymävaiheen monien toisiinsa liittyvien osatekijöiden välisen koordinoinnin puutetta. Tarvitaan todennäköisesti lisää poliittista tukea, jotta moottorit saadaan käynnistettyä uudelleen.

- Vuosi 2023 on tuonut esiin ne ongelmat, jotka vielä jarruttavat siirtymää, sanoo SEB:n Suomen vastuullisuusjohtaja Anssi Kiviniemi.

- Puhtaan energian investoinnit ja sähköajoneuvojen yleistyminen näyttävät tasaantuvan, ja vuoden 2022 energiakriisin käynnistämä poliittinen johtajuus on hiipumassa erityisesti Euroopassa, Kiviniemi jatkaa.

Kiviniemen mukaan kyse on lähinnä koordinointiongelmasta.

- Monet erilaiset teknologiat, joiden on yhdistyttävä nopeutetussa siirtymässä, eivät etene samaan tahtiin. Tätä ongelmaa markkinat eivät voi korjata yksin. Tarvitaan lisää poliittista tukea, jotta veturi saadaan takaisin raiteille, hän sanoo.

Raportissa on myös päivitys kestävän rahoituksen markkinoista. Vihreiden, sosiaalisten, kestävän kehityksen ja kestävyyteen liittyvien joukkovelkakirjalainojen ja lainojen arvo on tänä vuonna ylittänyt 1,1 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vaikka kestävä pankkiluotonanto jää aiemmista ennätyksistä, vihreiden joukkovelkakirjalainojen kasvu jatkuu - vuonna 2023 uusia liikkeeseenlaskuja on tehty yli 570 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta. Siirtymävaiheen joukkovelkakirjamarkkinat, joiden arvo on 15 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ovat edelleen kapealla markkinasektorilla, mutta ne voivat hyötyä siitä, että EU:n kaltaiset sääntelyviranomaiset selventävät entistä selkeämmin odotuksia, jotka koskevat siirtymäkauden rahoituksen tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa.

Ilmastohuippukokous COP28 on parhaillaan käynnissä Dubaissa. Painetta kohdistuu kestävän rahoituksen markkinoihin, jotta ne osoittaisivat, että ne voivat auttaa teollisuudenaloja ja hallituksia siirtymään nollapäästöihin.

- Kestävän kehityksen mukainen velkarahoitus kehittyvissä talouksissa ja vähiten kehittyneissä maissa on kasvanut merkittävästi, ja sen kumulatiivinen arvo on ylittänyt 800 miljardia Yhdysvaltain dollaria viimeisten kymmenen vuoden aikana, sanoo Gregor Vulturius, johtava tutkija ja neuvonantaja SEB:n ilmasto- ja kestävän kehityksen rahoituksesta.

- Mutta tarvitaan lisää ponnisteluja, jotta markkinapohjaista ja edullisin ehdoin myönnettävää kestävää rahoitusta voidaan laajentaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Tässä Green Bond -raportissa keskitytään siirtymäkauden rahoitukseen, ja Ruotsin vientiluottolaitos SEK ja norjalainen merituulivoima-asennusyhtiö IWS ovat osallistuneet raporttiin siirtymäkauden mahdollistajien roolissa. Raportti sisältää myös Vasakronanin esityksen siitä, miten he käsittelevät kiinteistösalkkunsa siirtymävaihetta, SEB:n kestävän kehityksen asiantuntija Anna Douglas puhuu vedyn roolista energiamurroksessa, ja SEB:n sääntelyasiantuntijat keskustelevat EU:n siirtymäkauden rahoituspaketista. Lopuksi raportti sisältää myös S&P:n esityksen energiamurroksen mineraalien ja biologisen monimuotoisuuden monimutkaisesta yhteydestä.

Tietoa Green Bond -raportista

SEB, joka yhdessä Maailmanpankin kanssa kehitti vihreän joukkovelkakirjalainan konseptin vuosina 2007/2008, julkaisee tutkimusjulkaisun The Green Bond report 5-6 kertaa vuodessa. Se pyrkii tuomaan lukijoille uusimmat näkemykset kestävän rahoituksen maailmasta eri teemojen kautta. Vaikka raportti kattaa kaikenlaisia tuotteita ja kehitystä kestävän rahoituksen markkinoilla, olemme päättäneet säilyttää sen historiallisen nimen - The Green Bond - kunnianosoituksena roolistamme vihreiden joukkolainojen markkinoiden edelläkävijänä. Green Bond -raportti löytyy osoitteesta sebgroup.com.