Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Green Bond -raportti: Yritysten on ryhdyttävä toimiin hiilidioksidin poistamiseksi

SEB:n uusimmassa Green Bond -raportissa asiantuntijat korostavat sekä ilmastokriisin kasvavia taloudellisia kustannuksia että lisääntyviä todisteita nopeammasta siirtymisestä puhtaaseen energiajärjestelmään. Velkapuolella vihreät joukkovelkakirjalainat ovat kasvun saareke paineen alla olevilla kestävän rahoituksen markkinoilla.

- Kesä 2023 oli kaikkien aikojen lämpimin kesä, mikä korostaa ilmastokriisin kasvavia kustannuksia, ja on olemassa todellinen riski, että olemme aliarvioineet taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat jopa pienestä lämpötilan noususta, sanoo Thomas Thygesen, siirtymäasiantuntija SEB:n Sustainable Bankingissa.

- Tämä tarkoittaa, että kustannukset, joita aiheutuu siitä, että puhtaaseen energiaan siirtymistä ei nopeuteta, ovat myös korkeammat. Onneksi näemme yhä enemmän todisteita, jotka tukevat optimistista näkemystämme siitä, että siirtymä on muuttumassa eksponentiaaliseksi - mutta tarvitsemme silti paljon enemmän pääomaa.  

Kestävien osakestrategioiden osalta tämä johtaa todennäköisesti ESG:n (Environmental, Social and Governance) uuteen rooliin. Thomas Thygesenin mukaan ESG:n merkitys salkun tavoitteena todennäköisesti vähenee, kun kovat yritystiedot alkavat mahdollistaa suoremman keskittymisen ilmastoriskeihin. Hänen mukaansa sen merkitys kasvaa kuitenkin yritystason riskianalyysissä, jos ilmastokriisin aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat suuremmat.

Yritysten on ryhdyttävä toimiin hiilidioksidin poistamiseksi, jotta ne saavuttavat nollapäästötavoitteet

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että yritysten on neutraloitava jäännöspäästönsä saavuttaakseen nettonollatavoitteensa. Tämän saavuttamiseksi yritysten olisi alettava vähitellen rakentaa hiilidioksidipäästöhyvitysten salkkua jo nyt. Tätä varten on luotava likvidit ja läpinäkyvät, rahoitusvälineisiin perustuvat hiilidioksidipäästöhyvitysten markkinat.

- Useat keskustelut asiakkaidemme kanssa ovat osoittaneet, että hiilidioksidin talteenotto on yhä tärkeämpi ratkaisu vähentämään monen teollisuudenalan prosessipäästöjä. Biogeenisten päästöjen, jotka syntyvät biologisen massan poltosta, talteenotto ja varastoiminen ovat myös merkittävä mahdollisuus luoda uusia liiketoimintamalleja ja samalla toimia uutena hiilinieluna koko meidän yhteiskunnallemme. Myös yritykset ja sijoittajat ovat heräämässä siihen, että päästöjen suhteen nettoneutraaliuteen pääsemiseksi ei riitä pelkästään päästöjen välttäminen ja vähentäminen – hiilidioksidin poistamisella tulee olemaan kasvava merkitys tulevaisuuden päästötavoitteiden saavuttamisessa, SEB:n Suomen vastuullisuusjohtaja Anssi Kiviniemi toteaa.

Kestävän rahoituksen markkinat

Raportissa on myös päivitys kestävän rahoituksen markkinoista. Joukkovelkakirjalainat, joiden tuotot on korvamerkitty kestäviin hankkeisiin, kasvavat edelleen, ja vihreiden joukkovelkakirjalainojen kumulatiivinen liikkeeseenlasku on 408 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2023. Kestävän korkotuoton vahvistuminen näkyy myös kasvavina preemioina, joita sijoittajat ovat valmiita maksamaan merkinnällä varustetuista joukkovelkakirjoista. Kestävään kehitykseen sidottujen joukkovelkakirjalainojen ja lainarahoituksen jatkuva väheneminen on kuitenkin syynä kestävän kehityksen mukaisen lainanoton 20 prosentin kokonaislaskuun vuonna 2023.

- Uskottavuuden ja läpinäkyvyyden puute ovat edelleen suorituskykyyn perustuvan lainanoton keskeisiä päähaasteita, sillä monet kestävään kehitykseen sidottujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijat kamppailevat tavoitteidensa saavuttamisen kanssa, sanoo Gregor Vulturius, johtava tutkija ja neuvonantaja, Climate & Sustainable Finance SEB:ssä.

- Tavoitteiden asettamista ja vaikutusraportointia koskevien parhaiden käytäntöjen noudattaminen ja jälleenrahoituksen tarve ovat välttämättömiä, jotta kestävyyteen sidotun lainanannon kasvu voidaan saavuttaa tulevina vuosina.

Tässä raportissa esitellään myös uusi osio: kestävän rahoituksen sääntelyn päivitys, jonka kuratoi SEB:n kestävän kehityksen strategian ja politiikan johtaja ja EU:n kestävän rahoituksen foorumin jäsen Karl-Oskar Olming. Sääntelyä koskevan päivityksen ensimmäisessä osassa esitetään yhteenveto foorumin uudesta toimeksiannosta ja tarkastellaan viimeaikaisia muutoksia ja selvennyksiä, jotka koskevat EU:n taksonomiaa, SFDR:ää, siirtymävaiheen rahoitusta, ESG-luokituksia ja uusia kestävän kehityksen raportointistandardeja.

Tietoa Green Bond -raportista

SEB, joka yhdessä Maailmanpankin kanssa kehitti vihreän joukkovelkakirjalainan konseptin vuosina 2007/2008, julkaisee tutkimusjulkaisun The Green Bond report 5-6 kertaa vuodessa. Se pyrkii tuomaan lukijoille uusimmat näkemykset kestävän rahoituksen maailmasta eri teemojen kautta. Vaikka raportti kattaa kaikenlaisia tuotteita ja kehitystä kestävän rahoituksen markkinoilla, olemme päättäneet säilyttää sen historiallisen nimen - The Green Bond - kunnianosoituksena roolistamme vihreiden joukkolainojen markkinoiden edelläkävijänä. Green Bond -raportti löytyy osoitteesta sebgroup.com.