Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Kiinan talousindeksi: Yritysten näkemykset Kiinan markkinoista polarisoituneet

Pohjoiseurooppalaiset yritykset jatkavat omien ennusteidensa korjaamista alaspäin Kiinassa. Yhä useammat yritykset muokkaavat aiemmin tekemiään investointisuunnitelmia ja vähentävät uusien työntekijöiden rekrytointia. SEB:n Kiinan talousindeksi on laskenut maaliskuussa 56.2 pisteeseen viime vuoden syyskuun 57.1 pisteestä. Tasan vuosi sitten indeksi nousi vielä 62.6 pisteeseen. Talousennusteiden mukaan talouden kasvu Kiinassa hidastuu edelleen. Kiinan bruttokansantuote nousi viime vuonna vielä 6,9 prosenttia, mutta maan vienti ja tuonti ovat jatkaneet laskuaan myös vuoden 2016 ensimmäisten kuukausien aikana. Tuoreet teollisuuden ennusteet osoittavatkin, että Kiinan talouden kasvu on kadottanut voimansa.

Lähes puolet SEB:n kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo myyntinsä kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Samanaikaisesti yritysten tuotto-odotukset laskevat jonkin verran. Vain hiukan alle puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo tuottojensa nousevan. Puolen vuoden takaiseen verrattuna yhä useampi yritys uskoo nyt tuottojen laskuun.
Ennätysmäärä (70 prosenttia) kyselyyn vastanneista yrityksistä on eniten huolissaan kysynnän laskusta. 10 prosentille yrityksistä suurin huolenaihe on valuuttariski. Kilpailutilanne nimetään suurimmaksi riskiksi 10 prosentissa yritysten vastauksista.

"Kyselyn tuloksissa on sekä hyvää että huonoa. Vastaukset vaihtelevat yritysten ja teollisuuden alojen mukaan. Osa kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoo kaksinumeroisista kasvuluvuista vuoden 2016 alkupuoliskolla ja osa uskoo myynnin laskuun. Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset eivät kuitenkaan viittaa yleisiin merkkeihin merkittävästä talouden alamäestä Kiinan markkinoilla", sanoo Niina Äikäs, SEB:n Shanghain toimiston johtaja.

"Puolet yrityksistä odottaa myyntiensä määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tämä on pieni parannus puoli vuotta sitten tehtyyn kyselyyn. Samaan aikaan kuitenkin joka neljäs yritys odottaa tilauskantansa pienenevän. Kyselyn perusteella ennätyksellisen moni yritys, 30 prosenttia vastanneista, odottaa tuottojensa laskevan Kiinassa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tämä on erittäin huolestuttavaa", Äikäs jatkaa.

Investointien määrä vähenee ja pienenee

Kyselyn mukaan investoinnit Kiinaan vähenevät. Vain 40 prosenttia yrityksistä suunnittelee uusia investointeja Kiinaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yritysten antamien tietojen mukaan suuri osa näistä investoinneista on vaatimattomia. Myös yhä useampi yritys, 20 prosenttia vastanneista, uskoo nyt vähentävänsä työntekijöidensä määrää Kiinassa. Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä ei aio vähentää työntekijöidensä määrää Kiinassa.

"Aikaisemmissa kyselyissä olemme tulleet siihen lopputulokseen, että yritykset eivät ole olleet huolissaan talouskasvun hidastumisesta Kiinassa eivätkä siksi ole korjanneet investointisuunnitelmiaan. Kahdessa viimeisessä kyselyssä olemme kuitenkin huomanneet selvän muutoksen. Kuusi yritystä kymmenestä ei enää suunnittele investointeja Kiinaan ja joka viides ei aikoo vähentää henkilökunnan määrää. Kaiken kaikkiaan tämä merkitsee sitä, että yhä useampi yritys pitää talouden näkymien muutosta Kiinassa pysyvänä, ei väliaikaisena ilmiönä", toteaa Äikäs.

"Samaan aikaan joka kolmas yrityksistä suunnittelee investointeja Kiinaan eri teollisuuden aloille. Asiakkaiden kanssa käymiemme keskustelujen perusteella tiedämme, että palvelu- ja asiakaskeskeisissä yrityksissä kasvu jatkuu. Toisaalta esimerkiksi sementin tai teräksen tuotantoon keskittyvissä yrityksissä näkymät ovat synkkiä ja ne kamppailevat ylikapasiteetin sekä laskevien voittomarginaalien kanssa", Äikäs jatkaa.

Palkankorotukset hiipuvat muutamaan prosenttiin

Epävarmuus on seurausta Kiinan yuanin heikkenemisestä vuoden 2015 toisella puoliskolla sekä epävarmuustekijöiden uusiutumisesta kuluvan vuoden alussa. Nämä muutokset ovat herättäneet huolta Kiinan talouden tilasta. Kiinan viranomaiset kamppailevat ylikapasiteetin kanssa ja viranomaiset ovatkin julkistaneet suunnitelmansa 20 miljoonan ihmisen irtisanomiseksi valtion omistamista teollisuusyrityksistä. Paineet tuottavuudesta sekä viime vuosien ylikuumenneet työmarkkinat ovat saaneet pohjoiseurooppalaiset yritykset vähentämään dramaattisesti suunnitelmia palkankorotuksista vuonna 2016.

"Vuosi sitten puolet yrityksistä suunnitteli 7- 8 prosentin palkankorotuksia. Nyt kyselyn keskiarvo on 4 - 5 prosenttia. Useat yritykset ilmoittavat mahdollisuuksista vain 1- 2 prosentin palkankorotuksiin. Vaihtelu yritysten ja teollisuuden alojen välillä on suurta", toteaa Äikäs.

Yritykset varautuvat suojaamaan valuuttariskinsä

Kiinan yuanin devalvaation jälkeen viime vuoden elokuussa, yuanin kurssi jatkoi laskuaan syksyllä 2015. Lasku on jatkunut myös vuoden 2016 alussa, mutta kyselyä tehtäessä yuanin kurssi on vakiintunut hiukan aiempaa vahvemmalle tasolle. Kiinan keskuspankki (People's Bank of China, PBOC) onkin tehnyt selväksi, että se ei enää halua verrata yuanin arvoa suhteessa dollariin, vaan se pyrkii mittaamaan yuanin kurssin usean valuutan valuuttakorissa. Suuri osa kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo yuanin valuuttakurssin laskevan edelleen ja reilu puolet vastanneista yrityksistä suunnittelee suojaavansa valuuttariskinsä.
Kyselyn mukaan yritysten rahoitustarpeet eivät ole muuttuneet puolen vuoden takaisesta. Alle 20 prosenttia yrityksistä uskoo rahoitustarpeidensa kasvavan Kiinassa seuraavan kuuden kuukauden aikana.

SEB:n Kiinan talousindeksi

SEB:n Kiinan talousindeksi julkaistaan nyt 15. kerran. Kahdesti vuodessa ilmestyvässä tutkimuksessa peilataan Kiinassa toimivien pohjoiseurooppalaisten yritysten näkemyksissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimus tehtiin 16.–28.2.2016. Kysymyksissä tarkasteltiin yritysten toimintaympäristöä, investointisuunnitelmia, tulevia rekrytointeja sekä valuutta- ja korkonäkemyksiä. Yli 50 pisteen indeksitaso kertoo positiivisista markkinatunnelmista. Koko raportti on ladattavissa osoitteesta: www.seb.fi

Lisätietoja:
Niina Äikäs, Head of SEB in Shanghai
+86 1822 1799 017
niina.aikas@seb.com

SEB China Financial Index -raportti

Lehdistötiedote