Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Kiinan talousindeksi: Merkittävää elpymistä pohjoismaisten yritysten uusien tilauksien määrässä Kiinassa

  • Vahvaa myynnin kasvua epävarmuudesta huolimatta
  • Materiaalikustannukset nyt keskeisenä huolenaiheena
  • Palkkataso on kohentunut ja lisää henkilöstöä palkataan
  • Kiinan juanin kurssin arvioidaan edelleen heikentyvän

Pohjoismaalaisista ja saksalaisista yrityksistä saatujen kyselytulosten perusteella nämä yritykset suhtautuvat Kiinan talousnäkymiin edelleen positiivisesti, ja henkilöstö, investoinnit ja myynti kasvavat edelleen. Tuotot eivät kuitenkaan ole muuttuneet edellisestä tutkimuksesta. SEB:n Kiinan talousindeksi kasvoi maaliskuussa 61,6 pisteeseen syyskuun 58,6:sta pisteestä. Vuosi sitten luku oli 56,2 pistettä. Kuten odotettua, ero palvelu- ja teollisuussektorin välillä kasvaa edelleen, ja palvelusektori on edelleen optimistisempi. Viimeaikaiset talousluvut Kiinasta tukevat tätä eroa. Virallinen tuotantosektorin ostopäälliköiden indeksi (PMI) oli helmikuussa 51,7. Se nousi tammikuun indeksistä, joka oli 51,0 ja on selvästi korkeampi kuin vuosi sitten. Tuorein palvelusektorin PMI-indeksi oli myös vahva.

Myynti ja tulokset kasvussa, vaikka kysyntä ja materiaalikustannukset ovat huolenaiheina

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta yrityksestä ennakoi myyntinsä paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Tuottoennusteet ovat kuitenkin samalla tasolla kuin puoli vuotta sitten. Enemmistö yrityksistä odottaa tuottojensa kasvavan. Erityisesti tätä mieltä ollaan palveluita ja kulutushyödykkeitä tuottavissa yrityksissä. Kysyntä on edelleen useimpien yritysten suurin huolenaihe. Noin yhdelle yritykselle neljästä suurimpana huolenaiheena on puolestaan kilpailu. Tämän tutkimuksen keskeinen havainto on yritysten kasvava huoli materiaalikustannuksista. Yksi neljästä yrityksestä ilmoitti sen tärkeimmäksi huolenaiheekseen, mikä on selvästi enemmän kuin viime kyselyssä ja verrattuna vuosi sitten saatuihin hyvin mataliin lukuihin. Tämä voidaan ehkä selittää viime kuukausina tapahtuneella hyödykkeiden, erityisesti öljyn, kuparin ja rautamalmin hintojen nousulla. Siksi materiaalinhankinta saattaa myötävaikuttaa tuottoihin kohdistuviin paineisiin.

"Luottamus markkinoihin on tämän tutkimuksen perusteella selvästi lisääntymässä Kiinassa toimivissa pohjoismaalaisissa ja saksalaisissa yrityksissä. Tämä on edelleen hieman yllättävää, koska taloudessa on epävarmuustekijöitä, kuten suuri lainapääoman määrä, valuuttakurssivaihtelut ja sääntelyn lisääntyminen. Myyntiin, henkilöstön palkkaukseen ja investointeihin kohdistuvat odotukset ovat kasvussa, mutta tuotot pysyvät entisellä tasolla. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, toimialoissa on edelleen selkeitä eroja teollisen sektorin kompuroidessa ja palvelusektorin kasvaessa", sanoo Niina Äikäs, SEB:n Shanghain toimiston johtaja.

"Yllättävä havainto – ja päinvastainen tulos kuin edellisessä tutkimuksessa – on palkkatason nousu ja henkilöstön palkkauksen lisääntyminen. Niiden yritysten määrä, jotka aikovat palkata hieman tai merkittävästi lisää henkilöstöä, on noussut noin 30 %:sta 50 %:iin. Samalla entistä pienempi määrä yrityksiä aikoo vähentää henkilöstöä. Lisäksi vastaajat raportoivat nopeampaa palkkojen kasvua, ja noin puolet ilmoittaa, että he nostavat palkkoja 5–6 %, kun viimeksi näin ilmoitti yksi viidestä vastaajasta. Palkkojen ja materiaalikustannusten kasvusta kertovat tulokset ovat samansuuntaisia kuin tuoreet tiedot inflaation nopeutumisesta Kiinassa. Inflaatiovauhti on ollut noususuunnassa viime vuosina ja SEB odottaa sen saavuttavan 2,5 % vuonna 2017. Jos inflaatio työntää korkoja ylöspäin, tämä voi vaikeuttaa velkatason hallintaa Kiinassa ja aiheuttaa taloudellista epävakautta."

Seuraavan puolen vuoden aikana investoinnit kasvavat jonkin verran, sillä lähes 50 % vastanneista yrityksistä ilmoittaa, että niissä suunnitellaan uusia investointeja, joista suurin osa on suuruusluokaltaan vaatimattomia. Vastaukset osoittavat, että valuutan suojaamisen tarve on merkittävästi vähentynyt. Lähes 50 % ilmoittaa, ettei tarvetta liikevaihdon suojaamiselle ole. Tämä on hieman yllättävää, sillä RMB:n volatiliteetti kasvoi merkittävästi. Lähes 75 % vastaajista odottaa RMB:n heikkenevän edelleen USD:hen verrattuna.

"Vastanneet yritykset ovat Kiinan suhteen edelleen hyvin optimistisia, mutta viimeaikainen epävarmuus on jossain määrin haitannut uusia investointeja ja kasvusuunnitelmia. Inflaation kasvusta on mahdollisia merkkejä, mistä osoituksena ovat korkeammat raaka-aineiden hinnat ja palkkakehitys. Lisäksi materiaalikustannuksista on tulossa entistä suurempi huolenaihe. Kuitenkin yritykset, joiden kanssa olemme yhteydessä, pitävät Kiinan markkinoita edelleen strategisesti erittäin tärkeinä ja ovat edelleen sitoutuneita jatkamaan pitkällä aikavälillä", Niina Äikäs kertoo.

SEB:n kaksi kertaa vuodessa julkaistava Kiinan talousindeksi julkaistaan nyt 17. kerran. Tutkimuksessa peilataan Kiinassa toimivien pohjoiseurooppalaisten ja saksalaisten yritysten näkemyksissä tapahtuvia muutoksia maan taloudellisen kehityksen ja finanssikehityksen ymmärtämiseksi. Kysely tehtiin 13.–26. helmikuuta 2017 ja siinä oli yhteensä 13 kysymystä, joissa tarkasteltiin yritysten toimintaympäristöä, investointisuunnitelmia, tulevia rekrytointeja sekä valuuttanäkemyksiä. Yli 50 pisteen indeksitaso kertoo positiivisista markkinatunnelmista. Koko raportti on ladattavissa osoitteesta www.seb.fi.

Lisätietoja:
Niina Äikäs, SEB Shanghain toimiston johtaja
+ 86 21 2052 1888
niina.aikas@seb.fi

Lehdistön yhteyshenkilö
Viveka Ahlskog
(09) 6162 8316
040 521 3145
viveka.ahlskog@seb.fi


SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. Konsernilla on noin 15 300 työntekijää. 31. joulukuuta 2016 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 621 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1 781 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa http://www.sebgroup.com

 Suomessa SEB:llä työskentelee 350 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi