Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n sijoitusnäkymät: Vaikeat ajat – suurempi potentiaali

SEB:n asiantuntijat ennustavat taantumaa vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen talousnäkymät parantuvat vuonna 2024 ja siitä eteenpäin. Omaisuusluokkien kohtuullinen arvostustaso yhdessä sijoittajien maltillisen riskinottohalukkuuden kanssa tukevat ajatusta neutraalin riskitason säilyttämisestä. Silti joitain muutoksia salkuissamme on tehty sitten syyskuun katsauksen.

- Positiivisten ja negatiivisten tekijöiden välinen tasapaino on muuttunut. Positiivisella puolella näemme sekä osakkeiden että korkosijoitusten arvostuksen muuttuneen aiempaa houkuttelevammaksi, vaikka edelleen on tärkeää olla valikoiva esimerkiksi omaisuusluokkien sisällä olevien suurten arvostuserojen vuoksi. Lisäksi haastavan korkea inflaatio ja sen negatiiviset vaikutukset näyttäisivät olevan kulminoitumassa pian. Negatiivisella puolella näemme lähinnä heikkoja signaaleja talouskehityksestä, jotka eivät tällä kertaa saa viime vuosien aikana totuttua tukea keskuspankeilta juuri inflaation torjunnan vuoksi. Näin ollen pidämme aiheellisena säilyttää sijoitustoiminnan riskit lähellä neutraalitasoa, SEB:n sijoitusjohtaja Antti Katajisto toteaa.

Lisätietoja teemasta löytyy SEB:n Investment Outlook -raportista, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Raportti käsittelee sijoittamista eri omaisuusluokkien kautta. Marraskuun raportissa on myös kaksi teema-artikkelia:

Energian varastointi - voima nostaa aurinko- ja tuulivoiman seuraavalle tasolle.

Automaatio - uutta teknologiaa ja parempia ratkaisuja

Lue lisää: Investment Outlook