Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Suomen toimintojen yhtiörakenne muuttuu

SEB Varainhoito Suomi Oy (SEB Varainhoitoyhtiö) on sulautumassa ruotsalaiseen emoyhtiöönsä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):iin (SEB AB). Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.6.2018.


Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä SEB Varainhoitoyhtiön asiakkuudet siirtyvät kokonaisuudessaan SEB AB:lle, ja niitä tullaan hoitamaan SEB AB:n suomalaisesta sivuliikkeestä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista (SEB Helsingin sivukonttori) käsin.

Sulautuminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, eikä sulautumisesta aiheudu muutoksia asiakkuuksia hoitavaan organisaatioon tai yhteyshenkilöihin.

Sulautuminen on osa kokonaisjärjestelyä, jonka tarkoituksena on kehittää ja laajentaa SEB:n asiakkaille tarjottavaa palvelu- ja tuotevalikoimaa sekä yksinkertaistaa SEB:n Suomen toimintojen yhtiörakennetta. SEB Helsingin sivukonttori tarjoaa jatkossa varainhoitoasiakkaille luottolaitoskonsernin laajaan valikoimaan kuuluvia tuotteita ja palveluita.

Sulautuva SEB Varainhoitoyhtiö on kuulunut suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon, kun taas SEB Helsingin sivukonttori kuuluu Ruotsin lain mukaiseen sijoittajien korvausrahastoon. Ruotsalainen korvausrahastosuoja on suomalaista hieman laajempi esimerkiksi kattaen myös ammattimaiset asiakkaat.

Lisäksi osana kokonaisjärjestelyä SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy sulautuu ruotsalaiseen sisaryhtiöönsä SEB Investment Management AB:hen, jolle on perustettu Suomeen sivuliike SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori. SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n nyt hallinnoimat rahastot pysyvät sulautumisesta huolimatta Suomeen rekisteröityinä ja Finanssivalvonnan valvonnassa.  

Lisätietoja järjestelyistä antavat SEB:n yhteyshenkilönne tai asiakaspalvelumme (varainhoito@seb.fi tai (09) 131 55 388).

 

Marcus Nystén
Maajohtaja, SEB Suomi

Mika Koskinen
Toimitusjohtaja, SEB Varainhoito Suomi Oy
Head of Private Banking Finland