Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n talousennuste: Talouden pehmeä lasku edelleen mahdollinen – kasvu näyttää heikolta

Kasvu on heikkoa vuosina 2023 ja 2024, mutta maailmantalous laskeutuu silti suhteellisen pehmeästi, kun muun muassa Yhdysvallat välttyy taantumalta. Inflaatio laskee, eikä keskuspankkien kannalta ole enää tärkeää, kuinka monta ohjauskoron nostoa on jäljellä, vaan milloin ne alentavat korkojaan ensimmäisen kerran. Suomessa teollisuus on suoriutunut hyvin, ja vienti on Suomen talouden kestävin osa, joka vaikuttaa myönteisesti kasvuun. Heikko yleinen kysyntä johtaa kuitenkin bruttokansantuotteen 0,3 prosentin laskuun tänä vuonna.

Globaaleja talousnäkymiä painavat edelleen geopoliittiset levottomuudet, äärimmäiset sääolot, kaupan esteiden lisääntyminen sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen tukikilpailun kiihtyminen. Myös Kiinan talousnäkymät ovat heikentyneet.

- Näemme suhteellisen hyvät mahdollisuudet välttää talouden kova lasku. Samaan aikaan emme saa unohtaa, että elämme ainutlaatuisia taloudellisia aikoja. Emme myöskään voi sulkea pois sitä, että esimerkiksi viimeisten 18 kuukauden ennätysnopeilla ohjauskoron nostoilla voi olla suurempi kielteinen vaikutus maailmantalouteen kuin mitä olemme tähän mennessä nähneet, sanoo SEB:n pääekonomisti Jens Magnusson.

Maailmanlaajuinen hidastuminen

Korkealla inflaatiolla ja nopeilla koronnostoilla on ollut huomattavia taloudellisia vaikutuksia euroalueeseen ja erityisesti sen entiseen kasvumoottoriin Saksaan, jota painavat energian hintasokki ja heikko maailmanlaajuinen teollisuuskysyntä. SEB:n ekonomistien ennuste on, että euroalueen talous pysähtyy periaatteessa tämän vuoden lopulla, minkä jälkeen kasvu on heikkoa vuonna 2024. Sitä vastoin SEB:n ekonomistit nostavat merkittävästi Yhdysvaltojen talousennustetta sen jälkeen, kun talous oli viime keväänä yllättävänkin elinvoimainen. Tämän seurauksena kasvuennuste 38:lle pääosin vauraalle OECD-maalle on tarkistettu ylöspäin 1,4 prosenttiin, kun se toukokuussa julkaistussa ennusteessa oli 0,9 prosenttia.

SEB laskee hieman vuoden 2024 OECD-ennustetta 1,4 prosentista 1,2 prosenttiin, koska työmarkkinoiden odotetaan heikkenevän ja yhdysvaltalaisten kotitalouksien alkavan jarruttaa kulutusta. Vuonna 2025, kun inflaatio on laskenut edelleen ja korot ovat matalammat, kasvu kiihtyy takaisin hieman trendin yläpuolelle. Kiinan BKT-näkymiä alennetaan viime kevään pettymyksenä olleen kasvun jälkeen. Ongelmia ovat muun muassa heikko kotimainen kysyntä, vaikeuksissa olevat kiinteistömarkkinat ja hallitus, joka pidättelee elvytystoimia. Näin ollen Kiinan elpyminen ei juurikaan lisää vauhtia maailmantalouteen.

- Kokonaiskuva on vaihteleva. Haasteita on useita, mutta tilanne ei ole läheskään toivoton. Samaan aikaan kun inflaatio laskee, työmarkkinoille on monissa maissa edelleen ominaista korkea työllisyys ja alhainen työttömyysaste. Lisäksi kulutus on nimellisesti pysynyt nousussa, ja huoli rahoitusjärjestelmästä on selvästi vähentynyt verrattuna siihen, mitä koimme kevään pankkialan ongelmien aikana Yhdysvalloissa ja Sveitsissä, Jens Magnusson sanoo.

Inflaatio laskee tavoitetasolle

Nopeat koronnostot ja talouden tarjontapuolen normalisoituminen ovat vaikuttaneet inflaatioon. Taloudellisen toimeliaisuuden ja kotitalouksien tulojen heikkeneminen jatkui, korkotaso on korkea, ja viime vuoden elintarvikkeiden ja energian hintojen voimakkaan nousun katoaminen inflaatiomittareista viittaa siihen, että inflaatio laskee edelleen tänä syksynä ja ensi vuonna. Pohjainflaation - ilman elintarvikkeita ja energiaa - lasku on hitaampaa, mutta myös se palaa keskuspankin tavoitteisiin ennustejakson loppuun mennessä.

- Inflaation hidastuminen on erittäin tervetullutta, mutta tärkeä kysymys on, selviämmekö maaliin asti vai tarvitaanko inflaatiotavoitteen saavuttamiseen vielä voimakkaampi talouden laskusuhdanne. Johtopäätöksemme on, että suhteellisen lievä työttömyyden nousu riittää siihen, että palkkapaineet hidastuvat ja päätyvät inflaatiotavoitteiden mukaisiksi, sanoo SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen.

Fed alentaa ohjauskorkoja ensimmäisenä vuoden 2024 aikana

Vaikka joillakin keskuspankeilla saattaa olla vielä yksi tai useampi koronnosto jäljellä, huomion keskipiste on siirtynyt siihen, milloin koronleikkaukset alkavat. 

- Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa ensimmäisenä ohjauskorkojensa leikkaukset ensi vuoden toukokuussa, hieman aiemmin odotettua myöhemmin, ja sen jälkeen Euroopan keskuspankki vuoden 2024 puolivälissä. Fedin ja EKP:n välinen ohjauskorkoero kaventuu vähitellen, ja ennustejaksomme lopussa sekä Fedin että EKP:n ohjauskorot ovat 2,50 prosentissa, mikä on suurin piirtein neutraali taso, Hiljanen toteaa.

Kysynnän heikkeneminen painaa Suomen taloutta

Suomen talous on osoittautunut kestävämmäksi kuin monet odottivat, mutta kysynnän heikkeneminen monilla talouden osa-alueilla aiheuttaa kasvavaa vastatuulta, joka johtaa bruttokansantuotteen 0,3 prosentin laskuun tänä vuonna. Elpyminen on hidasta, ja kasvu on vain 0,7 prosenttia vuonna 2024. Vuonna 2025 talouden odotetaan kasvavan 1,8 prosenttia.

Teollisuus pitää pintansa. Tärkeä tehdasteollisuus on pärjännyt suhteellisen hyvin huolimatta heikosta kysynnästä monilla vientimarkkinoilla. Vaikka suurin alasektori, konetuotanto, on jatkanut kasvuaan, toiseksi suurimmalla alasektorilla, paperin ja sellun tuotannossa, tuotannon lasku on jo kaksinumeroinen. Odotamme kuitenkin, että vienti pysyy Suomen talouden kestävimpänä osana ja vaikuttaa myönteisesti talouskasvuun. Vienti kasvaa 1 prosenttia vuonna 2023 ja 1,5 prosenttia vuonna 2024.

Suomalaiset kuluttavat vähemmän. Vähittäismyynnin lasku on jatkunut, mutta lasku ei ole voimistunut. Kesäkuussa myynti laski 3 prosenttia alle vuoden takaisen tason. Vähittäiskauppa pysyy todennäköisesti suhteellisen vakaana vahvan työllisyyden ja palkkakehityksen tukemana. Palvelusektori on jatkanut kasvuaan, mutta paljon aiempaa hitaammin. Yksityinen kulutus pysyy vuonna 2023 suunnilleen viime vuoden tasolla, ja ensi vuonna odotetaan vaatimatonta 1,3 prosentin kasvua.

Asuntorakentamisen taantuma. Asuntomarkkinoiden tilanne on kääntynyt huonosta vielä huonompaan. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on pudonnut vain kolmannekseen viime vuoden määrästä, ja uusien rakennusten aloitukset ovat noin 30 prosenttia viime vuotta pienemmät. Asuntojen hinnat ovat laskeneet vuositasolla 7 prosenttia, mutta on merkkejä niiden vakiintumisesta. Yrityssektorin investointien näkymät näyttävät hieman paremmilta. Uusien lainojen myöntäminen yrityksille kasvoi jopa 1 prosentin toisella neljänneksellä, kun se edellisellä neljänneksellä oli laskenut 12 prosenttia.

Tärkeimmät tunnusluvut: (suluissa olevat luvut ovat toukokuun 2023 ennustelukuja)

International economy. GDP, year-on-year changes, %

2022

2023

2024

2025

United States

2.1

2.0 (0.7)

0.9 (0.9)

2.0

Euro area

3.4

0.6 (0.6)

0.8 (1.6)

2.0

United Kingdom

4.1

0.1 (-0.3)

0.5 (0.7)

1.8

Japan

1.0

1.8 (1.5)

1.2 (1.2)

0.9

OECD

2.9

1.4 (0.9)

1.2 (1.4)

2.1

China

3.0

5.2 (5.9)

4.7 (4.9)

4.8

Nordic countries

2.7

0.1 (0.0)

0.7 (1.2)

2.3

Baltics

1.6

-0.4 (-0.1)

1.2 (2.7)

1.8

World (PPP)

3.3

2.8 (2.5)

2.7 (2.9)

3.2

Nordic and Baltic countries. GDP, year-on-year changes, %

 

 

 

 

Norway

3.3

1.4 (1.1)

0.6 (1.5)

1.8

Denmark

2.8

1.2 (0.5)

1.5 (2.0)

3.0

Finland

1.6

-0.3 (-0.1)

0.7 (1.2)

1.8

Lithuania

1.9

-0.2 (-0.2)

1.8 (2.7)

3.0

Latvia

2.8

0.4 (0.4)

2.5 (2.7)

2.5

Estonia

-0.5

-1.8 (-0.4)

1.5 (2.5)

3.0

Swedish economy. Year-on-year changes, %

 

 

 

 

GDP, actual

2.6

-1.2 (-1.0)

0.1 (0.6)

2.5

GDP, day-adjusted

2.7

-1.0 (-0.8)

0.1 (0.6)

2.6

Unemployment rate (%) (EU definition)

7.5

7.5 (7.8)

8.3 (8.6)

8.4

CPI

8.4

8.6 (8.7)

3.7 (3.4)

1.7

CPIF

7.7

5.9 (6.3)

2.5 (2.6)

1.8

Public sector balance (% of GDP)

0.8

0.0 (0.5)

-2.2 (-1.0)

-0.5

Key interest rate (Dec)

2.50

4.00 (3.75)

3.50 (3.00)

2.50

Exchange rate, EUR/SEK (December)

11.12

11.90 (10.85)

11.30 (10.50)

11.00