Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Suomen Yliopistokiinteistöt laskee liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjalainan

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. SYK:n anti on kiinteistöalan ensimmäinen ja kaikkiaan kolmas vihreä joukkovelkakirjalaina eli green bond Suomessa.

– Vastuullisuusvisiomme mukaisesti tavoitteenamme ovat Euroopan vastuullisimmat kampukset, ja kestävä kehitys on yksi meneillään olevan strategiakautemme neljästä strategisesta hankkeesta. Vihreä bondi auttaa meitä parantamaan rakennustemme ekologista vastuullisuutta niiden koko elinkaaren aikana, sanoo SYK:n varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja Anssi Koski.

SYK sitoutuu investoimaan keräämänsä rahoituksen sertifioituihin ympäristövastuullisiin ja energiatehokkaisiin hankkeisiin, muun muassa uusiin ja perusparannettaviin kiinteistöihin, joiden BREEAM-ympäristöluokitus on vähintään Very Good ja energiankulutus ainakin 15 prosenttia alempi kuin mitä rakennusmääräykset edellyttävät.

SYK edistää kestävää kehitystä ekologisuuden, talouden ja sosiaalisuuden näkökulmasta. Yhtiö kehittää kiinteistöjä entistä energiatehokkaammiksi ja ekologisemmiksi ja kiinnittää investoinneissa huomiota ympäristöystävällisten ja pitkäkestoisten ratkaisujen löytämiseen.

– SYK on Suomessa ja kiinteistöalalla uranuurtaja. SYK:n green bond on otettu markkinoilla hyvin vastaan, vihreydellä on selkeästi väliä yhä useammalle sijoittajalle, sanoo Nikolas Rokkanen, SEB:n Head of Debt Capital Markets.

Euromääräisen, kiinteäkorkoisen vihreän joukkovelkakirjalainan maturiteetti on viisi vuotta. Järjestelyllä SYK varautuu liiketoiminnan kasvuun. Samalla yhtiö hajauttaa ja monipuolistaa rahoitusrakennettaan.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii transaktion järjestäjäpankkina ja neuvonantajana Green Bond Frameworkin perustamisessa, joka sisältää CICERO:n Second Opinion -arvionnin. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii transaktiossa yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoa

SEB SYK
Nikolas Rokkanen Anssi Koski
Head of Debt Capital Markets, SEB Finland Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja
nikolas.rokkanen@seb.fi anssi.koski@sykoy.fi
puh. +358 40 579 7522 puh. +358 40 514 1490

 

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Toimintaamme ohjaa vahva usko siihen, että yrittäjähenkisyys ja luovuus ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. 30. syyskuuta 2018 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 777 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1 871 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernilla on noin 15 000 työntekijää. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com

Suomessa SEB:llä työskentelee 320 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä kampusalueillaan. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin 1,3 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 247 rakennuksesta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 150.1 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi


 

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai tarjouspyynnöksi myydä Yhtiön arvopapereita. Tämä tiedote tulee lukea yhdessä tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, lainaosuuksien liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty lainaosuuksien rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin lainaosuuksien tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Yhtiö päättää edetä lainaosuuksien liikkeeseenlaskussa, lainaosuuksiin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä lainaosuuksien tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen lainaosuuksien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä, tai tarjouspyyntöä myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä, transaktion järjestelypankilla tai niiden läheisyhteisöillä tai edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten lainaosuuksiin, tai sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisen kanssa. Lainaosuuksia ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Regulation S -säännöksessä määritellyn offshore-järjestelyn myötä Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta lainaosuuksien tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Uusia Lainaosuuksia tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"). Lainaosuuksiin liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei lainaosuuksiin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä määritellyille "kokeneille sijoittajille"; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä "kokeneita sijoittajia") Esitedirektiivin sallimalla tavalla tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen tarjoaminen ei edellytä, että Yhtiö tai pääjärjestäjä joutuisivat julkaisemaan esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai esitteen täydennyksen Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" suhteessa lainaosuuksiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Sen lisäksi mitä yllä on todettu Euroopan talousalueen osalta (joka selvyyden vuoksi pätee myös Yhdistyneen kuningaskunnan osalta), Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä tiedotteessa ja kaikissa Uusien Lainaosuuksien tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) mukaisen, "sijoitusalan ammattilaisia" koskevan määritelmän soveltamisalaan tai (ii) korkean nettoarvon yhteisöille Määräyksen artiklan 49(2) kohdan mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa, eikä ennenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.