Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Talousjohtajakysely: Suomalaisten yritysten optimismi on Euroopan kärkiluokkaa – riskinottohalukkuus laahaa

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain teettämän eurooppalaisen talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisia yrityksiä vaivaa Euroopan kärkiluokkaa hipovasta optimismista huolimatta riskinottohalukkuuden puute. Kaksi viidestä talousjohtajasta (41 %) kertoo kuitenkin yrityksensä olevan palkkaamassa lisää työntekijöitä.

Maailmantalouden epävarmuus on laskenut suomalaisten talousjohtajien optimismia hieman viime syksyisistä huippulukemista. Euroopan tasolla yleisvire talouden osalta on silti erittäin myönteinen. Yritysten taloudellinen tilanne jatkuu talousjohtajien mukaan myönteisenä viimeisen kahden vuoden tapaan. Talousjohtajakyselyä on tehty koko 2010-luvun ajan.

Euroopan maista Suomen optimismi on kärkitasoa. Jopa 56 % vastanneista suomalaisista talousjohtajista kokee olevansa positiivisempi yrityksensä taloudellisista näkymistä kuin syksyllä. Korkeammalla optimismi on vain Ranskassa (67 %) ja Hollannissa (83 %). Ruotsissa optimismi on selvästi Suomen perässä (30 %).

Optimismista ja taloudellisen epävarmuuden matalammasta tasosta huolimatta suomalaisten investointihalukkuus on kuitenkin ristiriitaisen matala. "Investoinnit laahaavat myönteisyydestä huolimatta, ja jäämme pahasti jälkeen investointihalukkuudessa suhteessa euroalueeseen. Vain noin viidennes suomalaisista yrityksistä harkitsee investointeja joko Suomeen tai ulkomaille", sanoo Deloitten CFO Program Lead Tuomo Salmi.

Muualla Euroopassa riskit nähdään suurempana kuin Suomessa, mutta siellä ollaan kuitenkin valmiimpia investoimaan.

"Kyselyn tulokset herättävät kysymyksen siitä, miksi suomalaisten talousjohtajien riskinottohalukkuus on vähäisempää kuin muilla eurooppalaisilla talousjohtajilla. Yksi syy saattaa olla muuta Eurooppaa myöhemmin alkanut noususuhdanne. Toivottavasti näemme jo lähitulevaisuudessa konkreettista kasvua suomalaisten yritysten riskinottohalukkuudessa", Salmi jatkaa.

Osaavasta työvoimasta pulaa
Suomalaisten yhtiöiden tuloskunto on hyvä. Myös palkkausinto on loikannut edelliseen kyselyyn verrattuna. Kun viimeisten kahden vuoden aikana 20 % suomalaisista talousjohtajista on sanonut vähentävänsä työvoimaa, on luku nyt laskenut yhdeksään prosenttiin. Jopa 41 prosenttia vastanneista yrityksistä sanoo palkkaavansa lisää työntekijöitä. Suomi edustaa palkkausinnossa euroalueen kärkeä.

Ongelmaksi työvoiman palkkaamisessa koetaan se, että osaavaa työvoimaa on hankalasti saatavilla. "Tämä nähdään myös Suomen suurimpana kasvun esteenä (22 %). Tilanne on sama myös ulkomailla, sillä oikeanlaisten osaajien puute alkaa nousta vaikeimmaksi ratkaistavaksi ongelmaksi koko Pohjois- ja Keski-Euroopassa", sanoo SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde.

Maailmanpolitiikan turbulenssista huolimatta talousjohtajat eivät odota isoja taloudellisia muutoksia kuluvan vuoden aikana. Suomessa merkittävimmiksi uhkiksi tutkimuksessa nousivat protektionismi (75 %), populismi (69 %) ja kyberhyökkäykset (60 %). Riskien realisoituessa suurin vaikutus omaan liiketoimintaan olisi protektionismilla ja kyberrikollisuudella. Suomalaisista vastaajista 93 % sanoo, että Hard Brexit eli Ison-Britannian aggressiivinen ero EU:sta, ei vaikuttaisi merkittävästi liiketoimintaan. "Vuosi sitten kyselyssämme talousjohtajat eivät uskoneet Trumpin politiikan johtavan protektionismiin, mutta nyt suuri osa vastanneista talousjohtajista näkee sen todennäköisimpänä uhkana", Lähde toteaa.

Deloitte/SEB CFO Survey
Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä maaliskuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 56 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Suurimman osan (80 %) liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Euroopassa kyselyyn vastasi 1652 talousjohtajaa 20 maasta.

 


 

Lisätietoja

Ville Lähde
Manager, Financial Strategy

+358 50 331 6325
ville.lahde@seb.fi

Lataa Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2018 -raportti