Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Uudella vastuullispolitiikalla selkeytetään ja yhtenäistetään toimintatapoja

EU:n sääntelykehys SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) on tullut voimaan kuluvan vuosineljänneksen aikana. Sääntelykehyksen tavoitteena on tarjota säästäjille parempaa ja johdonmukaisempaa tietoa siitä, miten heidän sijoitustuotteissaan huomioidaan vastuullisuus.

Säännöksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja, sekä antaa konkretiaa vastuullisesta sijoittamisesta. Kestävällä rahoituksella tarkoitetaan mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien näkökohtien huomioimista sijoittamista koskevassa päätöksenteossa.

Viitekehyksen mukaan SEB:n varoista 82 prosenttia voidaan katsoa joko vaaleanvihreään luokkaan ("8 artikla") tai tummanvihreään luokkaan ("9 artikla"). Tällä hetkellä SEB:n vastuullisuustyön erityisenä painopisteenä ovat ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät.

Ympäristötekijät

 •  Ilmastovaikutukset, erityisesti ilmaston lämpeneminen, ns. kasvihuoneilmiö
 • Energian käyttö ja energiatehokkuus
 • Muut ympäristövaikutukset
 • Veden saatavuus
 • Biologinen monimuotoisuus
 • Jätteet

Sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät tekijät

 • Ihmisoikeudet
 • Tasa-arvo
 • Lapsityövoimaan liittyvät kysymykset
 • Työehdot ja ammattiyhdistysoikeudet
 • Asetuotanto painottuen erityisesti kiistanalaisiin aseisiin
 • Yhtiöiden hallintotapaan liittyvät tekijät
 • Korruptionvastainen toiminta sekä avoimuuden, terveiden yrityskulttuureiden ja korvausjärjestelmien edistäminen

SEB Private Bankingin täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa käytettävissä rahastoissa ja suorissa sijoituksissa on otettu huomioon myös kestävän kehityksen riskit sekä pääasiallinen kielteinen vaikutus kestävän kehityksen tekijöihin. Lisäksi SEB-konsernin ulkopuolisen toimijoiden hallinnoimien rahastojen valinnasta vastaavat SEB:n asiantuntijat varmistavat, että rahastojen hallinnoijat ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI).