Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Kestävät rahoitusratkaisut

SEB:ssä olemme vakuuttuneita siitä, että voimme asiakkaitamme tukemalla osaltamme vaikuttaa kehitykseen kohti kestävämpää taloutta. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan uutta ajattelua, innovaatioita, taloudellista tukea sekä vastuullisien luottojen myöntämistä tarvittavien investointien rahoittamiseksi. Kestävät rahoitustuotteet ovat keskeisiä ratkaisuja, joilla voimme edesauttaa hankkeita ja investointeja, jotka tukevat transitiota kohti Pariisin sopimuksen mukaista hiilineutraalia taloutta.

Konkreettisia esimerkkejä näistä tuotteista ovat vihreät lainat ja joukkovelkakirjalainat sekä lainat ja joukkovelkakirjalainat, joiden korko sidotaan vastuullisuustavoitteisiin. Vihreät lainat myönnetään ympäristöystävällisten projektien ja investointien rahoittamiseen. Vuonna 2020 SEB:n vihreä lainakanta kasvoi jo 2,5 mrd euroon. SEB on myös ollut mukana avaamassa vastuullisuustavoitteisiin sidottua lainamarkkinaa (sustainability-linked loans), joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

SEB oli mukana kehittämässä ensimmäistä vihreää joukkovelkakirjalainaa Maailmanpankin kanssa yli kymmenen vuotta sitten. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää tätä markkinaa uusilla innovaatioilla. Vuosien mittaan olemme kehittäneet rooliamme globaalina ajattelijana ja osallistuneet ennakoivasti tämän rahoitusvälineen standardien asettamiseen. Uusimpana ilmiönä ovat nousseet joukkovelkakirjalainat, jotka sidotaan yrityksen vastuullisuustavoitteisiin, kuten päästöihin (sustainability-linked bonds). Vastuullisuustavoitteisiin sidottu rahoitusmuoto mahdollistaa yrityksille joustavan rahoituskanavan, koska varat voidaan käyttää yleisesti koko yrityksen liiketoiminnan rahoittamiseen verrattuna vihreään joukkovelkakirjaan, jossa varat voidaan käyttää vain ennakkoon määriteltyihin vihreisiin kohteisiin.

Muutos kohti parempaa

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet yhä useamman yrityksen yhdistävän vastuullisuustavoitteita rahoitukseensa. Vielä vuonna 2017 alle 5% joukkovelkakirjalainoista oli sidoksissa vastuullisuuteen, kun vastaava numero on 2021 Q1 aikana yli 15%. Suurin selittävä tekijä tälle muutokselle on sijoittajien kysyntä sekä yrityksissä tapahtuva muutos, jonka myötä yritykset ovat yhä valmiimpia sitoutumaan myös taloudellisesti vastuullisuustavoitteisiinsa. Joukkovelkakirjalainoissa näemme lukuisia hyötyjä liikkeeseenlaskijalle; mahdollisuus nostaa esille omia vastuullisuustavoitteita, suurempi sijoittajakysyntä ja tapa erottautua kilpailijoista. Kaikki nämä elementit johtavat myös halvempaan rahoituskustannukseen yritykselle.

Olemme täällä asiakkaitamme varten ja keskustelemme mielellämme rahoitustarpeista ja niihin soveltuvista vastuullisen rahoituksen vaihtoehdoista.