Yleistä rahastosijoittamisesta

Rahastosijoittamisen merkittävimpiä etuja on, että sijoituksiasi hoidetaan ammattimaisesti ja hajautetusti sijoitetun summan suuruudesta huolimatta. Rahastosijoittajana sinun ei tarvitse huolehtia sijoituskohteiden valinnasta, kohteiden keskinäisestä painotuksesta tai oikeasta myynti- ja ostohetkestä.

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahasto on sijoittajien kollektiivisesti omistama salkku, johon kerätään pääomaa ja jota salkunhoitaja tai salkunhoitotiimi hoitaa sääntöjen ja strategian mukaisesti. Yksittäiset sijoittajat omistavat osuuksia rahastosta. Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Osuuksien määrä vastaa kunkin sijoittajan ostohetkellä sijoittamaa pääomaa. Määrä muuttuu vain jos sijoittaja myy tai ostaa osuuksia.

Rahasto-osuuden arvo määräytyy ostohetken jälkeen päivittäisen hinnan mukaan. Päivittäinen hinta lasketaan rahaston yhteenlaskettujen sijoitusten arvojen perusteella kunakin päivänä. Rahasto-osuus toimii siten kuin osake ja sen arvo voi nousta tai laskea päivittäin. Samalla tavalla kuin osake, myös rahasto-osuus antaa omistajalleen oikeuden osallistua rahastoyhtiön vuosikokoukseen ja rahaston mahdolliseen osinkoon (mikäli omistaa tuotto-osuuksia).