Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja aina huolellisesti ja vastuullisesti. Jotta voit käyttää palvelujamme, meidän on kerättävä, käytettävä ja tallennettava tiettyjä tietoja sinusta.

Tietosuojaselosteemme on jaettu kahteen osaan sen mukaan, oletko yksityisasiakas vai yritysasiakas. Tietosuojaselosteessamme kerrotaan muun muassa, mitä henkilötietojasi käsittelemme, miksi käsittelemme niitä, miten keräämme niitä, millä oikeusperusteilla tuemme käsittelyä ja kuinka kauan säilytämme tietoja. Tiedoissa kuvataan myös, mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen ja mihin voit kääntyä, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.

Rekisterinpitäjänä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), jota
tarkoitamme kirjoittaessamme tällä sivulla ”SEB”, ”me” tai ”meille”.

Y-tunnus: 502032-9081
Postiosoite: 106 40, Tukholma, Ruotsi
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.9.2023.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti voidaan yhdistää elävään luonnolliseen henkilöön. Näitä ovat esimerkiksi nimi ja henkilötunnus, mutta myös IP-osoitteesi tai tallennettu puheesi voivat olla henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää sinuun.

Joitakin henkilötietoja pidetään erityisen arkaluonteisina ja niitä koskevat erityiset säännöt. Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka paljastavat esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyden tai terveystiedot. Myös tieto erityisruokavaliosta kuuluu arkaluonteisiin henkilötietoihin.

Kenestä keräämme tietoja?

Keräämme tietoja sinusta, joka olet tehnyt tai haluat tehdä sopimuksen kanssamme esimerkiksi asiakkaan, takaajan tai pantinantajan ominaisuudessa. Joskus meidän on kerättävä tietoja myös tallettajista, edunvalvojista, valtakirjan haltijoista, yrityksen edustajista, nimenkirjoittajista, yhteyshenkilöistä tai tosiasiallisista edunsaajista. Voit lukea lisää, kuinka käsittelemme henkilötietojasi yrityksen edustajana, yrityksen nimenkirjoittajana tai tosiasiallisena edunsaajana alempana tästä tietosuojaselosteesta alkaen kohdasta - Tietoa sinulle, joka olet yritysasiakas.

Tietoja, jotka olet luovuttanut meille

Kun olet meihin yhteydessä, esimerkiksi asiakkaaksi hakemisen yhteydessä, pyydämme sinusta tietoja tämän mahdollistamiseksi. Teemme tämän varmistaaksemme, että voimme toimittaa halutun palvelun sinulle, mutta myös noudattaaksemme erilaisia lakeja ja määräyksiä, kuten lakia rahanpesun estämisestä. Sinusta keräämiämme tietoja ovat henkilötiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika ja - paikka, passikopio, allekirjoituskopio ja verotunnus. Keräämme myös yhteystietoja, kuten rekisteröidyn osoitteen ja tietoja yhteyksistä, kuten asemasta poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä ja läheisistä perheenjäsenistä. Voimme täydentää näitä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä saatavilla tiedoilla. Saatamme myös tallentaa tai joutua käyttämään tietoja, jotka muodostuvat ottaessasi meihin yhteyttä. Nauhoitamme esimerkiksi puhelut ja tallennamme sähköpostilla saamamme viestinnän. Tallennamme ja käytämme myös tietoja siitä, miten asiakkaamme käyttävät verkkopalvelujamme, esimerkiksi käyttäessäsi salkkupalvelua. Joidenkin verkkosivustojemme osalta haluamme myös pystyä analysoimaan tietoa voidaksemme kehittää ja parantaa palvelujamme. Tämän tyyppiset tiedot perustuvat henkilötietoihin, jotka muodostuvat käyttämistäsi digitaalisista laitteista vieraillessasi verkkosivuillamme ja digitaalisissa palveluissamme, kuten IP-osoitteisiin tai muihin yksilöllisiin tunnisteisiin ja ne kerätään käyttämällä niin kutsuttuja evästeitä. Sinulla on mahdollisuus hallita evästeiden käyttöä ja käsittelemme analysointiin käyttämämme tiedot anonyymisti.

Tietoja, joita keräämme sinusta

Itse luovuttamasi tiedon lisäksi voimme kerätä sinusta tietoa myös muista lähteistä. Tämä soveltuu esimerkiksi

 • päivittäessämme jatkuvasti nimiä ja yhteystietoja väestörekisteristä
 • suorittaessamme niitä tarkastuksia, jotka meidän on tehtävä estääksemme tuotteidemme ja palvelujemme käytön rahanpesuun, hakemalla tietoja kansainvälisten organisaatioiden sanktiolistoilta
 • hakiessamme tietoja luottotietorekistereistä

Käsittelemme tietojasi vain määrättyihin tarkoituksiin ja silloin, kun meillä on siihen lainmukainen peruste.

Sopimusten valmisteluun ja hallinnointiin

Yleisin syy henkilötietojesi käsittelylle on sinun ja SEB:n välisten sopimusten dokumentointi, hallinnointi ja täytäntöönpano. Meidän on kerättävä henkilötietoja tätä tarkoitusta varten, jotta voimme tehdä sopimuksia kanssasi. Kyse voi olla esimerkiksi

 • tilin tai muiden palveluiden avaamisesta
 • kortin tai luoton myöntämisestä
 • voidaksemme käsitellä oikeudellisia vaateita tai perintätapauksia
 • asiakaspalveluun sopimuskauden aikana

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi

Meidän on lisäksi käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lain, muun asetuksen tai viranomaispäätöksen mukaiset velvoitteemme. Se voi olla tarpeen esimerkiksi

 • kirjanpitolainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi
 • rahanpesulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi
 • henkilötietojen vertaamiseksi sanktiolistoihin, joita meidän on lain tai viranomaispäätöksen perusteella noudatettava
 • voidaksemme raportoida veroviranomaisille, poliisiviranomaisille, ulosottovirastolle, finanssivalvonnalle sekä muille suomalaisille tai ulkomaisille viranomaisille
 • riskinhallintaan liittyvän lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi, johon sisältyy esimerkiksi tietojen käsittely luottojen laadun arvioimiseksi vakavaraisuustarkastelua varten
 • maksupalvelulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi esimerkiksi antamalla tiedot ns. kolmannen osapuolen maksupalvelutoimittajalle, jolla on lupa tarjota tilitietoihin tai maksujen käynnistykseen liittyviä palveluja, ja valvomalla maksuja petosten havaitsemiseksi
 • arvopaperipaperilainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi

Oikeutettu etu (markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit)

Kun meillä on oikeutettu etu, voimme käsitellä henkilötietojasi markkina- ja asiakasanalyysien tekoon liiketoiminnan kehittämiseksi ja parantaaksemme tuotevalikoimaa asiakkaillemme. Tietoja voidaan käyttää myös järjestelmien kehittämiseen ja asiakasanalyyseihin petosten havaitsemiseksi. Voimme käyttää tietoja myös riskianalyysien tekemiseen ja tilastojen tuottamiseen esimerkiksi luottoriskimalliemme parantamiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös kohdistaaksemme sinulle suoramarkkinointia ja tarjouksia. Jos et halua saada suoramarkkinointia, ilmoita siitä meille. Voit lukea lisää ilmoituksen tekemisestä kohdasta "Miten voin estää markkinointinne?". Voimme käsitellä henkilötietojasi myös henkilökohtaisten tarjousten tekemiseen sinulle. Tällainen markkinointi voi perustua muun muassa siihen, miten käytät palvelujemme ja miten toimit digitaalisissa kanavissamme.

Kameravalvontaan liittyen

Turvallisuussyistä meillä on toimistollamme tallentavat valvontakamerat. Kameravalvonnan oikeusperustana on oikeutettu etu, eli olemme arvioineet, että kameravalvonta on tarpeen rikosten ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi.

Säilytämme kameravalvonnan tallenteita normaalisti 60 päivän ajan.

Kun olet antanut suostumuksesi

Joissakin tapauksissa tarvitsemme suostumuksesi henkilötietojen käsittelyä varten. Voit esimerkiksi antaa suostumuksesi markkinointimateriaalin, kuten uutiskirjeiden tai tapahtumakutsujen vastaanottamiseen.

Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Se ei vaikuta jo suorittamaamme käsittelyyn, mutta emme jatka tietojen käsittelyä kyseistä tarkoitusta varten, ellei meillä ole muuta oikeudellista perustetta käsittelylle, jota suostumus koski.

Tietosuojalainsäädännön mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on sallittua vain tietyissä olosuhteissa. Voit lukea mitä arkaluonteiset henkilötiedot ovat kohdasta "Mikä on henkilötieto?".

Saatamme käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja, kuten tietoja ruokavaliosta, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin sopimuksemme on voimassa. Sen jälkeen säilytämme tietoja normaalisti vielä 10 vuotta vanhentumisajat huomioiden. Mikäli säilytämme henkilötietojasi jonkin muun tarkoituksen kuin sopimussuhteen vuoksi, voidaan soveltaa muita määräaikoja. Tämä voi johtua esimerkiksi rahanpesun estämistä ja kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattamisesta.

Jos et tee sopimusta kanssamme, säilytämme tietojasi tavallisesti enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun olet ilmoittanut, että sopimusta ei tehdä. Joissakin tapauksissa meidän on säilytettävä tietoja kauemmin, esimerkiksi rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön takia.

Teemme parhaamme suojataksemme henkilötietojasi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, menetykseltä tai muutokselta, luvattomalta paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä. Teemme sen sekä teknisillä että organisatorisilla toimenpiteillä.

Pyrimme aina siihen, ettemme käsittele enempää henkilötietoja kuin on tarpeen. Jos yhteistyökumppanimme käsittelee henkilötietoja puolestamme eli toimii niin kutsuttuna henkilötietojen käsittelijänä, sen on aina sitouduttava ylläpitämään asianmukaista turvallisuustasoa ja ryhtymään vastaaviin suojaustoimenpiteisiin.

SEB-konsernissa

Joskus toinen SEB-konsernin yritys saattaa käsitellä tietojasi. Kyse voi esimerkiksi olla siitä, että haluamme tehdä sinulle tarjouksia muista tuotteista, parantaa tuotevalikoimaamme, tehdä erilaisia analyysejä ja riskimalleja tai tarjota sinulle neuvontaa. Tällainen käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella.

SEB-konsernin ulkopuolella

Tietojasi voivat käsitellä myös yhteistyökumppanimme, mutta luonnollisesti aina asianmukaisten salassapitosäännösten puitteissa.

Lain mukaan olemme myös joissakin tapauksissa velvoitettuja luovuttamaan henkilötietoja eri viranomaisille. Tästä on lisätietoa edellä kohdassa ” Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi”.

Siirto kolmanteen maahan (EU:n ja ETA:n ulkopuoliset maat)

Joissakin tapauksissa voimme siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin (ns. kolmannet maat) sekä kansainvälisille organisaatioille. Teemme tällaisia siirtoja vain, jos tietosuoja-asetuksen määräyksiä noudatetaan ja joku seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • EU-komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa vallitsee riittävä suojaustaso
 • Käytämme muita sopivia suojaustoimenpiteitä, kuten vakiosopimuslausekkeita tai yritystä koskevia sitovia sääntöjä
 • On olemassa erityinen valvontaviranomaisen myöntämä lupa
 • Se on poikkeuksellisessa tilanteessa sallittua voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan

Tietoa sinulle, joka olet yritysasiakas

Henkilötiedot, jotka käsittelemme tosiasiallisista edunsaajista

Sinusta keräämiämme tietoja ovat henkilötiedot kuten nimi, osoite, syntymäaika ja - paikka, passikopio, allekirjoituskopio ja verotunnus. Keräämme myös yhteystietoja, kuten rekisteröidyn osoitteen ja tietoja yhteyksistä, kuten asemasta poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä ja läheisistä perheenjäsenistä. Voimme täydentää näitä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä saatavilla tiedoilla.

Keräämme ja päivitämme säännöllisesti tietoja sinusta tosiasiallisena edunsaajana voimassa olevien lakien vaatimusten mukaisesti, jos meidän on tunnistettava sinut tosiasialliseksi edunsaajaksi. Saamme tiedot suoraan yritykseltä, sen edustajalta tai sinulta suoraan tosiasiallisena edunsaajana.

Käsittelemme tietojasi vain määrättyihin tarkoituksiin ja silloin, kun meillä on siihen lainmukainen peruste.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi

Meillä on velvollisuus tunnistaa tosiasiallinen edunsaaja maissa, joissa olemme läsnä, noudattaaksemme rahanpesun vastaista lainsäädäntöä (AML). Lakisääteistä velvoitetta sovelletaan yleensä yhteisesti ja erikseen jokaisessa maassa, jossa asiakkaallamme on liiketoimintaa kanssamme. Esimerkiksi jos asiakkaalla on tilit useissa eri maissa, kussakin maassa voi olla erillinen vaatimus asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisesta.

AML-vaatimusten lisäksi tosiasiallisen edunsaajan tunnistamista koskevia vaatimuksia on useissa muissa määräyksissä, mm. koskien veroraportointia.

Kun olemme tunnistaneet sinut, teemme myös tarkistuksen ulkopuolisten sanktioluetteloiden, negatiivisen mediakatsauksen ja muiden käytettävissämme olevien kolmansien osapuolien avulla. Tarvittaessa sisällytämme tietosi viranomaisille toimitettaviin raportteihin tai tarkastusten aikana toimitettaviin tietoihin ollessasi sellaisen yrityksen tosiasiallinen edunsaaja, josta meidän on annettava tiedot. Jos olet SEB:n asiakas myös yksityishenkilönä, voimme yhdistää tietojasi sinusta tosiasiallisena edunsaajana.

Säilytämme tietoja sinusta tosiasiallisena edunsaajana niin kauan kuin ne ovat ajan tasalla. Meidän on myös säilytettävä sinua koskevia tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan, jotta voimme noudattaa asiaa koskevia lakeja ja rekisteröintivaatimuksia, esimerkiksi rahanpesua ja kirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä.

Teemme parhaamme suojataksemme henkilötietojasi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, menetykseltä tai muutokselta, luvattomalta paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä. Teemme sen sekä teknisillä että organisatorisilla toimenpiteillä. Pyrimme aina siihen, ettemme käsittele enempää henkilötietoja kuin on tarpeen. Jos yhteistyökumppanimme käsittelee henkilötietoja puolestamme eli toimii niin kutsuttuna henkilötietojen käsittelijänä, sen on aina sitouduttava ylläpitämään asianmukaista turvallisuustasoa ja ryhtymään vastaaviin suojaustoimenpiteisiin.

SEB-konsernissa

Jaamme sinusta tosiasiallisena edunsaajana kerätyt tiedot muille SEB-konsernin yhtiöille sisäisten tiedonjakosopimusten mukaisesti.

SEB-konsernin ulkopuolella

Jaamme myös sinua koskevia henkilötietoja tosiasiallisena edunsaajana viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvoite luovuttaa tällaiset tiedot. Jaamme henkilötietojasi sinusta tosiasiallisena edunsaajana kolmansille osapuolille, kun yritys, jonka tosiallinen edunsaaja olet, pyytää meitä tekemään niin.

Sinulle yrityksen edustajana

Keräämme rutiininomaisesti yhteystietoja, kuten puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen, tittelin ja edustamasi yrityksen. Lisäksi keräämme tiettyjä rooleja varten tietoja koskien osaamistasi, kokemuksestasi ja ymmärryksestäsi rahoitustuotteista. Saatamme myös nauhoittaa puhelut ollessasi vuorovaikutuksessa SEB:n henkilökunnan kanssa. Lisäksi kutsuessamme sinut tapahtumiimme, voimme kerätä ruokavaliotoiveita. Keräämme tietoja suoraan sinulta tai edustamaltasi yritysasiakkaalta. Tietoja voidaan saada asiakkaamme kanssa tekemistä sopimuksista, jatkuvan vuoropuhelun, kirjeenvaihdon ja keskustelujen kautta.

Sinulle nimenkirjoittajana tai valtakirjan haltijana

Keräämme sinusta henkilötietoja, kuten nimen, sosiaaliturvatunnuksen tai muun yksilöllisen tunnisteen, rekisteröidyn osoitteen, edustettavan yrityksen ja kaikki allekirjoitukseen tai valtakirjaan liittyvät mahdolliset rajoitukset. Pidämme myös kirjaa järjestelyistä ja liiketoimista, jotka olet sellaisinaan tehnyt.

Tietoja kerätään asiakasyrityksiltämme ja ulkoisista julkisista rekistereistä.

Käsittelemme henkilötietojasi vain tiettyihin erityistarkoituksiin ja kun meillä on siihen laillinen peruste.

Sopimusten valmisteluun ja hallinnointiin

Yrityksen edustajat

Kun tuotteistamme ja palveluistamme on sovittu oikeushenkilön kanssa, teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa eri tasoilla näiden tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Teemme niin täyttääksemme sopimusvelvoitteemme tai oikeutemme, estääksemme petoksia ja hallitaksemme erilaisia riskejä sekä ajaaksemme oikeutettua etuamme markkinoida tuotteitamme ja palvelujamme edustamillesi tahoille.

Nimenkirjoittajat ja valtuutetut edustajat

Jos olet asiakkaan nimenkirjoittaja tai vastaava edustaja, voimme kerätä henkilötietoja varmistaaksemme valtuutuksen tehdä asiaankuuluvia sopimuksia ja antaaksemme asianomaiselle asiakkaalle mahdollisuuden tehdä liiketoimia ja sopimuksia kanssamme sekä estääksemme erilaisia petoksia.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi

Meidän on myös käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lain, muun asetuksen tai viranomaispäätöksen mukaiset velvoitteemme. Se voi olla tarpeen esimerkiksi

 • kirjanpitolainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi
 • rahanpesulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi
 • henkilötietojen vertaamiseksi sanktiolistoihin, joita meidän on lain tai viranomaispäätöksen perusteella noudatettava
 • voidaksemme raportoida veroviranomaisille, poliisiviranomaisille, ulosottovirastolle, finanssivalvonnalle sekä muille suomalaisille tai ulkomaisille viranomaisille
 • riskinhallintaan liittyvän lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi, johon sisältyy tietojen käsittely luottojen laadun arvioimiseksi vakavaraisuustarkastelua varten
 • maksupalvelulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi esimerkiksi antamalla tiedot ns. kolmannen osapuolen maksupalvelutoimittajalle, jolla on lupa tarjota tilitietoihin tai maksujen käynnistykseen liittyviä palveluja, ja valvomalla maksuja petosten havaitsemiseksi
 • arvopaperipaperilainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi

Yrityksen edustajat

Säilytämme tietosi niin kauan kuin ne ovat ajan tasalla. Tiedot, jotka kerätään sääntelyn noudattamiseksi, kuten tallennetut puhelinkeskustelut tai tiedot asiakkaan tietämyksestä ja kokemuksesta koskien rahoitustuotteita, säilytetään, kunnes sovellettavat tallentamisen vaatimukset raukeavat kullakin lainkäyttöalueella, jossa niihin vedotaan.

Nimenkirjoittajat ja valtuutetut edustajat

Säilytämme sinua koskevia henkilötietoja niin kauan kuin ne ovat ajan tasalla ja niin kauan kuin tarvitsemme niitä noudattaaksemme asiaa koskevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien kaikkien meitä koskevien rekisteröintivaatimusten ajan.

Teemme parhaamme suojataksemme henkilötietojasi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, menetykseltä tai muutokselta, luvattomalta paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä. Teemme sen sekä teknisillä että organisatorisilla toimenpiteillä.

Pyrimme aina siihen, ettemme käsittele enempää henkilötietoja kuin on tarpeen. Jos yhteistyökumppanimme käsittelee henkilötietoja puolestamme eli toimii niin kutsuttuna henkilötietojen käsittelijänä, sen on aina sitouduttava ylläpitämään asianmukaista turvallisuustasoa ja ryhtymään vastaaviin suojaustoimenpiteisiin.

SEB-konsernissa

Joskus toinen SEB-konsernin yritys saattaa käsitellä tietojasi. Kyse voi esimerkiksi olla siitä, että haluamme tehdä sinulle tarjouksia muista tuotteista, parantaa tuotevalikoimaamme, tehdä erilaisia analyysejä ja riskimalleja tai tarjota sinulle neuvontaa. Tällainen käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella.

SEB-konsernin ulkopuolella

Emme jaa henkilötietojasi SEB:n ulkopuolelle paitsi seuraavissa erityisissä olosuhteissa: i) olemme velvollisia tekemään niin lain mukaan, esim. sääntelyyn liittyvää raportointia varten; ii) toimimme rahoituksen välittäjänä ja lähin asiakkaamme opastaa meitä mm. maksamaan nimissäsi maksu SEB:n ulkopuoliselle tilille; tai iii) toimimme agentteina ja lähin asiakkaamme ohjeistaa meitä jakamaan tiedot esim. syndikaatissa. Rahoituspalveluja tarjotessa siirrämme tietosi asianomaisilla markkinoilla olevalle vastaanottajalle pyydettäessä. Tämä voi olla esim. pankki, pörssi, säilytysyhteisö tai liikkeeseenlaskija kolmannessa maassa.

Tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus hallita omia tietojasi ja saada tietoa siitä, miten käsittelemme tietojasi. Voit kääntyä puoleemme, jos haluat käyttää oikeuksiasi.

Oikeus pyytää rekisteriote henkilötietoineen

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Sen saat pyytämällä meiltä jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemiseen

Jos ilmenee, että käsittelemme sinua koskevia virheellisiä henkilötietoja, sinulla on oikeus pyytää, että tiedot oikaistaan. Voit myös pyytää, että puutteelliset tietosi täydennetään.

Oikeus tietojesi poistamiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi tai osa niistä poistetuksi. Tästä käytetään joskus nimitystä ”oikeus tulla unohdetuksi”. Joissakin tapauksissa emme voi poistaa kaikkia tietoja. Syynä on silloin se, että meidän on säilytettävä tietoja sopimussuhteen perusteella tai lainsäädännön vuoksi. Tietoja tarvitaan silloin edelleen alkuperäiseen tarkoitukseen ja meillä on edelleen oikeudellinen peruste käsitellä niitä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan määrätyksi ajaksi. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että pidät tietoa virheellisenä ja meidän on tarkastettava se. Voi myös olla, että olet vastustanut käsittelyä, jota olemme tehneet oikeutetun edun perusteella. Tällöin meidän on tarkastettava ovatko meidän syymme painavammat kuin sinun.

Oikeus vastustaa sitä, miten käsittelemme tietojasi

Jos käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Jotta voimme jatkaa tietojen käsittelyä, meidän on osoitettava, että meillä on käsittelyyn pakottavat oikeutetut syyt ja että nämä syyt ovat painavampia kuin sinun etusi ja oikeutesi. Lue tästä oikeutetusta edusta edellä olevasta luvusta.

Oikeus siirtää tietosi toiselle toimijalle

Jos käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen tai suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada itse luovuttamasi henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle toimijalle, jos se on teknisesti mahdollista. Tätä kutsutaan datan siirrettävyydeksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos haluat tehdä valituksen siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit kääntyä valvontaviranomaisen puoleen. Suomessa se on Tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Profilointi tarkoittaa henkilötietojesi käsittelyä automaattisesti, jotta voidaan tehdä analyysejä taloudellisesta tilanteestasi, henkilökohtaisista valinnoistasi, kiinnostuksen kohteistasi tai käyttäytymisestäsi eri sivustoillamme.

Keräämme tilastotietoja ulkoisista lähteistä. Kyseessä voivat olla tiedot elämäntyylistä ja tyypillisestä käyttäytymisestä demograafisiin kotitaloustietoihin perustuen. Näiden tilastotietojen avulla luomme profiileja ja voimme yhdistää niitä meillä jo oleviin, sinua koskeviin tietoihin.

Käytämme profilointia markkinointia varten tehtäviin asiakasanalyyseihin. Tällainen markkinointi voi perustua mm. tietoihin, jotka ilmenevät käyttäessäsi palvelujamme ja käydessäsi digitaalisissa kanavissamme. Käytämme profilointia myös käyttökokemuksesi parantamiseen digitaalisissa palveluissamme esimerkiksi mukauttamalla verkkopankissa näkyviä palvelujamme ja tuotteitamme sekä luomalla sinulle mukautettuja tarjouksia. Voimme myös käyttää profilointia tapahtumien valvontaan petosten torjumiseksi.

Voit pyytää, ettemme lähetä sinulle suoramarkkinointia. Sinun on tällöin otettava yhteyttä meihin ja kerrottava, että haluat asettaa suoramarkkinointikiellon.

Tietosuojavastaava

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on valvoa, että noudatamme henkilötietojensuojaa koskevia määräyksiä. Tietosuojavastaava hoitaa tehtäviään SEB:stä riippumattomasti. Jos haluat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, kirjoita osoitteeseen SEB, Tietosuojavastaava, Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki tai tietosuoja@seb.fi.. Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse numeroon 09 6162 8000.