C&I Online förnyas

Ett 60-tal kunder från alla marknader där SEB har verksamhet har pilottestat en ny version av C&I Online, SEB:s internetbank för stora företag och institutioner. Den 17 november kan alla kunder använda den nya versionen.

Den nya versionen får samma design som SEB:s övriga internetbanker. Den har en bättre navigering, med färre klick och dessutom införs en hel del ny funktionalitet, bland annat med en förbättrad likviditets- och kontohantering.

Den förnyade Internetbanken är resultatet av ett nära samarbete med kunderna och systemet är utvecklat på basis av deras synpunkter. Återkopplingen från pilotkunderna är mycket positiv; vi har en modern och användarvänlig lösning med bra och konkurrenskraftig funktionalitet.

Din kontaktperson i SEB kan svara på frågor om C&I Online.