Fonder och placeringslån

Fonder

Via oss kan du göra enskilda fondplaceringar. Vårt fondutbud består av SEB:s egna och ett stort antal internationella fondbolagsprodukter.

Vårt Manager Research -team analyserar och väljer ut de bästa fonderna på den internationella arenan. Med hjälp av teamets grundliga analysmetoder kan vi erbjuda dig världens bästa fonder.

Placeringslån

Via oss kan du också placera i intressanta placeringslån som SEB regelbundet emitterar. Placeringslån passar dig som eftersträvar avkastningspotentialen på aktiemarknaden men till lägre risk.