Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Ny hållbarhetspolicy

SEB Investment Management AB har från och med början av april 2023 följt en ny policy för hållbar placering. Den nya policyn definierar ramar och målsättningar för hållbar placering och hållbarhetsarbete tydligare än den tidigare policyn.

I den nya policyn tas även i beaktandet de av SEB-koncernen sektorspecifika och tematiska policyn. Av hållbarhetsteman lyfts speciellt fram klimat, biodiversitet, vatten, människorätt samt god förvaltningssed. Dessa teman behandlas som skilda helheter när det gäller metoder och målsättningar.

Även exkluderingskriterier har skärpts. I fortsättningen exkluderar vi utöver de tidigare kriterierna från placeringsuniversum bolag som har brutit mot normer gällande biodiversitet, har en väsentlig negativ påverkan på särskilt känsliga områden eller har betydande negativa effekter på hotade arter. Vi exkluderar även bolag som saknar tillräckliga bolagsstyrningsstrukturer (enligt en tredje parts bedömning gällande bolagsstyrning). Därtill har vi redan under början av 2022 preciserat våra exkluderingskriterier gällande vapentillverkning och har möjliggjort placering i försvarsindustrin i ett antal nordiska SEB-fonder. 

Bekanta dig med den nya hållbarhetspolitiken här

Hållbarhetsrapport 2022

Vi har publicerat vår rapport om hållbar placering för år 2022. Läs rapporten här

Under 2022:  

  • Vi har främjat vårt klimatarbete genom att identifiera och placera i omställningsbolag. SEB Investment Management AB har minskat sina finansierade koldioxidutsläpp med drygt 40 procent sedan basåret 2019. Vårt delmål är att minska växthusgasutsläppen i vårt samlade fondkapital med 50 procent till år 2025.
  • Vi har varit aktiva ägare. Under bolagsstämmosäsongen röstade vi på 680 bolagsstämmor och varit medlemmar i 40 valberedningar. Vi har också genomfört över 2,700 bolagsdialoger gällande hållbarhetsteman eller förvaltning, antigen direkt eller via någon av våra samarbetspartners, såsom Federated Hermes EOS.
  • Vi har ökat antalet fonder som har hållbar placering som mål, dvs fonder enligt artikel 9 i SFDR.
  • Vi har fortsatt att vara aktiva i placerarinitiativ och valt att gå med i nya initiativ såsom The TNFD Forum och The FAIRR Investor Initiative on biodiversity and waste management in the agricultural sector.
  • Vi blev nominerade till PRI Awards i kategorin bästa hållbarhetsintegration och till Svenska Jämställdhetspriset bland annat genom arbetet med fonden SEB Global Equal Opportunity.