Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s Green Bond rapport: Företag måste göra mera för att uppnå utsläppsmålsättningar

I SEB:s senaste Green Bond rapport lyfter experter fram de växande ekonomiska kostnaderna för klimatkrisen men också växande bevis för en snabbare övergång till ett rent energisystem. På skuldsidan är gröna obligationer en tillväxtö på en annars pressad marknad för hållbar finansiering.

– Sommaren 2023 var den varmaste sommaren någonsin, vilket understryker de växande kostnaderna för klimatkrisen. Det finns en verklig risk för att vi har underskattat de ekonomiska förlusterna som även en liten temperaturökning orsakar, säger Thomas Thygesen, specialist på grön omställning på SEB Sustainable Banking. 

– Det innebär att kostnaderna ifall vi inte skyndar på övergången till ren energi kommer att bli ännu högre. Lyckligtvis ser vi fler och fler bevis som stöder vår optimistiska syn på att omställningen håller på att bli exponentiell - men fortfarande behövs mycket mera kapital. 

I en hållbar aktiestrategi kommer detta sannolikt att leda till en ny roll för ESG (Environmental, Social and Governance). Enligt Thomas Thygesen kommer ESG:s betydelse som en målsättning i portföljen sannolikt att minska i takt med att tillförlitlig hårddata om företagen börjar möjliggöra ett direkt fokus på klimatrisker. Han säger dock att ESG-faktorer kommer att bli viktigare komponenter i riskanalysen på företagsnivå om de ekonomiska kostnaderna för klimatkrisen blir större.

Företagen måste kompensera för att uppnå netto noll

Experter är överens om att företag måste kompensera oundvikliga utsläpp för att nå sina nettonollmålsättningar. För att uppnå detta borde företagen nu gradvis börja bygga upp sin portfölj av koldioxidkrediter. Det här förutsätter att det skapas en likvid och transparent marknad för koldioxidkompensation. 

–Flera diskussioner med våra kunder har visat att avskiljning av koldioxid är en allt viktigare lösning för att minska processutsläppen i många industrier. Avskiljning och lagring av biogena utsläpp från förbränning av biomassa ses också som en växande möjlighet för att skapa nya affärsmodeller och samtidigt fungera som en ny kolsänka i samhället. Företag och investerare börjar också inse att det inte räcker med att minska och unvika utsläpp för att uppnå nettoneutralitet - koldioxidavskiljning kommer att spela en allt större roll för att uppfylla framtida utsläppsmål", säger Anssi Kiviniemi, SEB:s hållbarhetschef i Finland. 

Marknaden för hållbar finansiering minskar

Rapporten innehåller också en uppdatering om marknaderna för hållbar finansiering. Obligationer med avkastning öronmärkt för hållbara projekt kommer att fortsätta växa, med emissioner av gröna obligationer som sammantaget uppnår ett värde av 408 miljarder USD 2023. Stärkta avkastningsförväntningar återspeglas i ökande premier som investerare är villiga att betala för grönmärkta obligationer. Trots detta minskar den hållbarhetsrelaterad upplåning med 20% under 2023. 

– Bristande trovärdighet och transparens är fortfarande centrala utmaningar för prestationsbaserad upplåning, och många emittenter av hållbarhetsobligationer kämpar för att nå sina mål, säger Gregor Vulturius, SEB:s rådgivare inom klimat och hållbara finanser.  

– För att uppnå tillväxt i hållbarhetsrelaterad utlåning under de kommande åren krävs efterlevnad av bästa praxis gällande målsättning och hur effekterna rapporteras, samt vid behov möjligheter till refinansiering.

Om Green Bond rapporten

SEB, som tillsammans med Världsbanken utvecklade Green Bond-konceptet 2007/2008, publicerar forskningsrapporten The Green Bond 5-6 gånger per år. Syftet är att ge läsarna insikter om hållbar finansiering genom olika teman. Rapporten täcker alla typer av produkter och marknader för hållbar finansiering, men vi har valt att behålla det historiska namnet - The Green Bond - som en hyllning till vår roll som pionjär på marknaden för gröna obligationer. Rapporten The Green Bond finns på sebgroup.com.