Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Talousjohtajakysely: Suomalaisten yritysten optimismi laskenut huippulukemista, investoinneissa ollaan varovaisia

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain teettämän eurooppalaisille talousjohtajille suunnatun kyselyn mukaan Suomessa yritysten tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet varovaisemmiksi. Vertailuissa muihin EU-maihin Suomi on edelleen optimistisimpien maiden joukossa. Lisääntynyt epävarmuus näkyy yritysten vähentyneenä investointihalukkuutena – kassaylijäämä käytetään nyt ensisijaisesti velan takaisin maksamiseen.

Maailmantalouden epävarmuus on laskenut suomalaisten talousjohtajien optimismia keväästä ja odotukset ovat palanneet viime vuoden nousupiikkiä edeltävälle tasolle. "Vaikka suomalaisilla yrityksillä menee hyvin ja tuloskunto on pysynyt vahvana, on vuoden takainen ennätysoptimismi vaihtunut perusvarovaisuuteen ja tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen", sanoo Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi.

Suomalaisten talousjohtajien odotukset ovat laskeneet lähemmäksi EU:n keskiarvoa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista 30 % kokee nyt olevansa positiivisempi yrityksensä taloudellisista näkymistä, keväällä näin koki 56 %. Saksassa sisäpoliittinen myllerrys ja teollisuustuotannon kasvun hidastuminen heijastuvat talousjohtajien luottamukseen ja noin joka viides vastaaja on vähemmän luottavainen tulevaisuuteen kuin keväällä. Sen sijaan Ruotsissa vaikeat hallitusneuvottelut eivät kyselyn mukaan näytä heikentävän talousjohtajien tulevaisuuden odotuksia.

Epävarmuus näkyy investointihalukkuudessa

Euroalueella talouskasvu on hidastunut odotettua enemmän alkusyksyn aikana. Suomalaiset talousjohtajat ovat eurooppalaisia positiivisempia liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun suhteen, mutta Suomessa investointihalukkuus on alhaisempi kuin eurooppalaisilla yhtiöillä. "Lisääntynyt epävarmuus nousukauden jatkumisesta hillitsee uskallusta lähteä hakemaan kasvua investointien kautta. Tämä näkyy erityisesti siinä, että kassaylijäämä käytetään ensisijaisesti velan takaisinmaksuun ja halukkuus investointeihin on pienentynyt etenkin ulkomaille. Investoinnit Suomeen nähdään lyhyellä aikavälillä kuitenkin kiinnostavina", sanoo SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde.

Kyselyn mukaan epävarmuuden kasvu ei näy yritysten palkkausaikeissa. "Kaksi viidestä talousjohtajasta (41 %) kertoo yrityksensä palkkaavan lisää työntekijöitä. Työmarkkinoilla suurimmaksi haasteeksi mainitaan pula teknisesti pätevistä osaajista", Lähde jatkaa.

Brexit-neuvottelut lisäävät geopoliittisia riskejä

Iso-Britanniassa EU:sta eroamisneuvottelujen takaraja lähestyy ilman varmuutta lopputuloksesta, mikä heijastuu talousjohtajien optimismiin. Englantilaisten talousjohtajien tulevaisuuden odotukset ovat EU-maiden alhaisimmalla tasolla ja ainoastaan 13 % vastaajista on aikaisempaa luottavaisempia yrityksensä talousnäkymistä. Kasvanut Brexit-epävarmuus näkyy myös suomalaisten talousjohtajien vastauksissa, sillä geopoliittiset riskit nimetään kyselyssä suurimmaksi riskiksi.

Hieman yllättäen maailmalla tapahtuneista suurista tietomurroista huolimatta kyberuhkia ei mainita kyselyssä merkittävimpien riskien joukossa. "Tyypillisesti kyberturvallisuus nousee yrityksissä suureksi huolenaiheeksi vasta kuin omalla toimialalla tapahtuu vakava tietomurto," sanoo Salmi.


Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä syyskuussa 2018. Talousjohtajakyselyä on tehty koko 2010-luvun ajan, ja se heijastaa tarkkanäköisesti suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä talouden ja yritysten tilasta ja lähitulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi 37 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Suurimman osan (89 %) liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Euroopassa kyselyyn vastasi 1 341 talousjohtajaa 20 maasta.

Lisätietoja

Ville Lähde
Manager, Financial Strategy
+358 50 331 6325
ville.lahde@seb.fi


SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. Konsernilla on noin 15 000 työntekijää. 30. syyskuuta 2018 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 777 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1 871 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com

Suomessa SEB:llä työskentelee 320 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi