Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Talousjohtajakysely: Suomen talousjohtajat ovat optimistisia epävarmasta taloustilanteesta huolimatta

Suomalaiset talousjohtajat ovat Deloitten ja SEB:n toteuttaman talousjohtajakyselyn mukaan Euroopan kärkikastia optimismissa ja tulevaisuudenuskossa. Yli kaksi kolmasosaa (71 %) yrityksistä nojaa edelleen vahvasti orgaaniseen kasvuun omilla markkinoillaan. Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen useampi yritys on palkkaamassa uusia työntekijöitä kuin vähentämässä työvoimaansa.

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain teettämän eurooppalaisen talousjohtajakyselyn mukaan suomalaiset yritykset ovat kyselyyn osallistuneista maista optimistisempien joukossa. Viime syksyn kyselyyn verrattuna suomalaisten yritysten optimismi on myös kasvanut voimakkaimmin. Nyt kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista yli kolmasosa (35 %) kertoo olevansa optimistinen yrityksensä taloudellisesta asemasta. Optimistisuus on kasvanut vuoden 2014 kevään kyselystä lähtien.

"Suomen talousjohtajat erottautuvat toiveikkuudellaan myönteisesti monista muista Euroopan maista, kuten Saksasta. Viimeisen puolentoista vuoden aikana kyselytulokset ovat piirtäneet kuvaa taloudeltaan vakaista suomalaisyhtiöistä, jotka epävarmassa toimintaympäristössä tekevät varovaisia päätöksiä. Tämä osaltaan hidastaa talouden toipumista, sillä investointitasot ovat pysyneet alhaisena", sanoo Ville Lähde SEB:n Financial Strategy -yksiköstä.

Tänä keväänä suomalaisyritysten talousjohtajien optimismi ylittää huomattavasti muun muassa Saksan (19 %), Italian (27 %), Ison-Britannian (17 %) ja Hollannin (22 %). Optimistisimpia ovat yritysjohtajat Ruotsissa (62 %) ja Irlannissa (45 %). Näissä maissa hyödytään kyselyn mukaan myös EU:n ja USA:n välisestä TTIP-vapaakauppasopimuksesta kaikkein eniten.

Ruotsalaisten yritysten talousjohtajista 42 prosenttia kokee hyötyvänsä sopimuksesta. Ruotsin perässä tulevat Belgia (37 %), Portugali (36 %), Saksa (33 %) ja Irlanti (30 %). Suomessa vastaava osuus on vain 21 prosenttia, joka on kyselyyn osallistuneista maista neljänneksi matalin heti Hollannin, Ranskan ja Puolan jälkeen.

"Kyselymme tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että TTIP-sopimus on Suomelle suuremmassa määrin poliittinen kuin taloudellinen kysymys. Kyselyyn vastanneissa yhtiöissä sopimuksesta hyötyviä on vain viidennes. Suomi jääkin vertailussa jälkeen niin investointikohteina houkutteleville maille, kuten Irlannille, ja vienniltään vahvoille maille, kuten Saksalle", sanoo Deloitten CFO-ohjelmasta vastaava osakas Tuomo Salmi.

Suomalaiset yritykset välttävät tänä keväänä lisäriskiä

Taloudellinen kehitys jatkuu Suomessa hitaana maailmantalouden epävakauden vuoksi. Kyselyyn vastanneiden suomalaisyritysten talousjohtajista 71 prosenttia luottaa tasaiseen, mutta hitaaseen orgaaniseen kasvuun. Tämä kasvu nojaa yli puolilla yrityksistä (55 %) Suomen ja Pohjoismaiden taloudelliseen kehitykseen. Liki kaksi kolmasosaa (64 %) yritysten talousjohtajista sanoo, ettei tämä kevät ole oikea aika lisäriskin ottamiseen.

Suomalaisista talousjohtajista 56 prosentin mukaan taloudellinen epävarmuus on vielä suurta. Suurimpina epävarmuustekijöinä ovat 70 prosentin mukaan suomalaisten yritysten kysyntä ja 69 prosentin mukaan Suomen talouden tulevaisuudennäkymät. Silti strategiset sijoitukset ovat pysyneet suomalaisten yritysten painopisteenä. 20 prosenttia yrityksistä on valmiita strategisiin sijoituksiin Suomessa ja 21 prosenttia ulkomailla.

Palkkausinto ylitti irtisanomiset

Suomalaisten talousjohtajien mukaan ensimmäistä kertaa vuoden 2014 alun jälkeen useampi yritys on palkkaamassa kuin irtisanomassa työntekijöitä. 25 prosenttia yrityksistä on palkkaamassa uusia työntekijöitä ja 17 prosenttia irtisanomassa henkilöstöään. Suomalaisten yritysten palkkausinto on samalla tasolla kuin ruotsalaisten, joista 23 prosenttia on kyselyn mukaan palkkaamassa henkilöstöä.

"Suomalaisyritysten palkkausinto kertoo hitaasta mutta vakaasta käänteestä yritysten uskossa omaan tulevaisuuteensa. Tulos viestii hitaasta työn kysynnän elpymisestä ja se on iloinen uutinen yksittäisille työnhakijoille, vaikka radikaalista muutoksesta ei voidakaan puhua", sanoo Deloitten Finance-palveluista vastaava johtaja Mari Lappalainen.

Optimismista sekä investointimenojen, käyttökatteen ja tulojen vähittäisestä kasvusta huolimatta yritysten aloitteet ovat pääasiallisesti markkina-asemaa turvaavia. Kuluja kontrolloidaan ja painopiste on Pohjoismaiden markkinoilla, joka on yrityksille kaikkein tutuin. Tutkimustulosten mukaan Suomen talouskasvu jatkuu hitaana, vaikka hallituksen kaavailemat talousuudistukset ja muutokset globaalissa taloudessa voivat kääntää talouden nopeastikin kasvuun yritysten investointihalujen ja palkkaamisen myötä.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 01.03–25.3.2016. Tutkimukseen vastasi 45 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Suurimman osan (76 %) liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Euroopassa kyselyyn vastasi 1 490 talousjohtajaa 17 maasta.

Lisätietoja

Ville Lähde, Manager, Financial Strategy

+358961628097

+358503316325

ville.lahde@seb.fi

Deloitte/SEB CFO Survey May 2016

Lehdistötiedote