Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Elisabet Kopelman, mitä Fed tekee?

Pyysimme neljää asiantuntijaa pohtimaan mitkä tekijät vaikuttavat eniten tämän vuoden markkinakehitykseen. SEB:n USA-asiantuntija Elisabet Kopelman vastaa kolmeen kiperään kysymykseen.

Mitä nostat esille Yhdysvaltojen markkinoiden osalta vuodelta 2022?

Hyvä annos nöyryyttä ennustamisen vaikeudesta pandemian jälkeisessä turbulentissa ympäristössä! Suuri yllätys oli tietysti se, miten paljon inflaatio nousi, mikä piirsi Fedin, dollarin ja osakemarkkinoiden kartan uudelleen. Ohjauskorkoja nostettiin nopeimmin sitten 1980-luvun alun. Sen jälkeen, kun pohjainflaatio ilman elintarvikkeita ja energiaa nousi odotettua laajemmin ja pysyvämmin, inflaatio alkoi vuoden loppupuolella yllättää alaspäin.

Mitkä tekijät ovat keskeisiä vuonna 2023?

Ensinnäkin kysymys talouden korkoherkkyydestä - olemmeko todella nähneet Fedin kiristyksen täyden vaikutuksen vai onko talouden tuleva laskusuhdanne sekä syvempi että pitkäkestoisempi kuin mitä tällä hetkellä on konsensusnäkemys? Toiseksi työmarkkinat - voidaanko työvoiman ylikysyntä ratkaista ja palkkakehitystä hillitä ilman työttömyyden jyrkkää nousua, vai tuleeko vuonna 2023 Yhdysvaltain kuluttajille ikävä herätys?

Mikä on ennusteesi vuodelle 2023?

Pääskenaario on edelleen lievä taantuma, jossa BKT supistuu muutaman vuosineljänneksen ajan hieman, ja inflaatio palaa vähitellen kohti 2 prosentin tavoitetta parin vuoden kuluessa. Tällaisessa skenaariossa Fedillä ei ole enää kovin pitkä matka ohjauskorkojen huippuun, ja se on varovainen korkojen leikkaamisessa, kunnes työmarkkinat ovat tasapainossa. Tällöin Fed tuskin on talouden ja markkinoiden lyhyen aikavälin pelastaja, mutta se ei myöskään ole sama jarru kuin vuonna 2022.