Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Merituuli avainroolissa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Merituulen rooli energiantuotannossa on vahvassa kasvussa, ja EU:n ilmastotavoitteet vauhdittavat panostuksia merituulivoimaan entisestään. Suomen Hyötytuuli on kehittänyt merituulivoimaa määrätietoisesti jo yli kaksikymmentä vuotta ja investoinut kehitystyöhön jo yli 140 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio esitti viime syksynä Euroopan tuulivoimaa koskevan toimintasuunnitelman. EU:n tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus on vähintään 42,5 prosenttia, ja pyrkimyksenä on päästä 45 prosentin osuuteen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää asennetun tuulivoimakapasiteetin massiivista lisäämistä. Merituulivoiman odotetaan edistävän merkittävästi EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista tulevina vuosina.

– Jos EU:n ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa, niin merituulivoima on aika lailla pakollinen, toteaa Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri

– Tarvittavan energian määrä on niin suuri, että kaikki keinot tarvitaan niiden saavuttamiseksi.

Merituulivoiman osalta Suomen aluevesillä on tällä hetkellä käynnissä neljä hanketta. Näistä hankkeista yksi, Suomen Hyötytuulen Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanke, toteutuu tällä vuosikymmenellä. Muut todennäköisesti 2030-luvulla. 

Pohjoismaat muuta Eurooppaa edellä

– Pohjoismaat ovat jo hyvin lähellä sitä, että sähkön tuotanto on kokonaan päästötöntä. Muualla Euroopassa on vielä pitkä matka tähän tilanteeseen, Sulameri toteaa.

Yksi vaihtoehto onkin, että Suomessa tuotettava tuulivoimaa myydään Euroopan markkinoille. Toisaalta parempi vaihtoehto olisi käyttää vihreä sähkö Suomessa ja avata teollisuudelle mahdollisuus investoida Suomeen.

 – Vaaditaan myös suuret investoinnit sähkön kysyntään, ennen kuin merituulivoima voi Suomessa suuressa mittakaavassa lähteä liikkeelle, Sulameri pohtii.

– Toisaalta Suomessa on vielä paljon potentiaalia myös maatuulivoimalle, joten avain merituulivoimaan Suomen rannikolla voisi olla koko Euroopan tarpeet ja markkinat.

Innovointi jäisiä olosuhteita varten

Suomen Hyötytuulella on vankka kokemus jäisten olosuhteiden hallinnasta. Jäätyneen meren vaikutusten huomioon ottaminen tuulivoimaloiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa on keskeinen osa heidän asiantuntemustaan. Käyttämällä omaa perustuskonseptiaan, joka on suunniteltu vähentämään jäämassojen aiheuttamaa painetta ja tärinää, Suomen Hyötytuuli on rakentanut menestyksekkäästi maailman ensimmäisen erityisesti vaativiin jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston.

– Paikallisten, vaativien pohjoisten olosuhteiden osaamisella tuntuu olevan kysyntää, Sulameri toteaa.

 Myös pankeilta vaaditaan vahvaa energia-alan osaamista

– Rahoittajan puolelta problemaattista on nimenomaan tässä hetkessä se, että missä menevät ne kysyntää lisäävät investoinnit. Niitä tarvitaan, ennen kuin merituulivoimaan voi kannattavasti ja luotettavasti investoida, SEB:n energiasektorin pankkitoiminnasta vastaava johtaja Jouni Järviluoma pohtii.

– Pitkällä aikavälillä sähkön tarve tulee lisääntymään, ja tuulivoiman rooli on todella tärkeä. Oleellista on analysoida, että missä vaiheessa on oikea aika investoida. Ja samalla miettiä myös eri mahdollisuuksia sähkön varastointimahdollisuuksia ja esimerkiksi erilaisia akkuratkaisuja, Sulameri ja Suomen Hyötytuulen rahoitus- ja talousjohtaja Mikko Lankinen pohtivat.

Tilanne asettaa myös uusia vaatimuksia rahoitukselle

– Pääomanlähteitä pitää monipuolistaa verrattuna siihen, mitä aikaisemmin on ollut. Tämä voi tapahtua niin velan puolella kuin oman pääoman puolella. Vaaditaan erilaista lähestymistä ja mahdollisesti myös erilaisia instrumentteja. Paletti, jolla rahoitus saadaan kasaan kasvaa merkittävästi, Lankinen toteaa.

– SEB on yksi Suomen Hyötytuulen tärkeistä pankkikumppaneista ja satsannut energia-alaan. Pankkikumppaneiden osalta tärkeäksi nousee toimialan tunteminen. Etenkin merituulihankkeiden osalta kyse on isoista hankkeista, joissa vaaditaan entistä enemmän toimivaa dialogia pankin kanssa. Silloin on helppo tehdä töitä yhdessä, Lankinen toteaa.

– Pankkina haluamme olla mukana asiakkaidemme kanssa matkalla kohti päästötöntä tulevaisuutta ja toimia mahdollisimman relevanttina sparrauskumppanina, Järviluoma päättää.


 

Sector by sector. Industry by industry.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa vauhditamme siirtymää vähähiiliseen talouteen. 

Lue lisää Suomen Hyötytuulesta ja muut asiakastarinamme SEB Groupin kansainvälisellä sivulla