Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n Kiinan talousindeksi osoittaa, että luottamus on vähitellen piristymässä

SEB:n Kiinan talousindeksi, joka mittaa pohjoiseurooppalaisten yritysten Kiinassa sijaitsevien tytäryhtiöiden liiketoimintanäkymiä, on jatkanut nousua ja kertoo luottamuksen piristymisestä.

Indeksi nousi toukokuussa lukemiin 57,8, kun se viime vuoden joulukuussa oli 55,8 ja vuosi sitten 54,9. Kun indeksitaso on yli 50, se kertoo yleisesti myönteisestä kannasta.

 

Sen jälkeen, kun Kiina poisti lähes kaikki koronarajoitukset, myönteinen elpyminen liiketoimintanäkymissä jatkui kevään aikana, ja yritykset odottavat nyt sekä tilauskertymän että voittojen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Samaan aikaan investointeihin ja henkilöstöön kohdistuu paineita asiakaskysyntää, kilpailua ja geopolitiikkaa koskevien huolien vuoksi.

 

SEB:n Kiinan talousindeksin kevätjulkaisu on ensimmäinen sen jälkeen, kun Kiina virallisesti poisti lähes kaikki koronarajoitteet. Kun Kiinan rajat avautuivat kolmen vuoden sulkutoimien jälkeen, Kiinan BKT:n kasvu parani 4,5 prosenttiin vuositasolla vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Maan virallinen BKT:n kasvutavoite tälle vuodelle on noin 5 prosenttia, ja hyvän alkuvuoden myötä SEB odottaa Kiinan BKT:n kasvun olevan 5,9 prosenttia koko vuonna 2023.

 

- Kaiken kaikkiaan Kiinassa liiketoimintaa harjoittavien pohjoiseurooppalaisten yritysten tunnelmat ovat muuttuneet optimistisemmiksi, sanoo SEB:n Shanghain johtaja Juliette Xue Lascoux.

 

- Kun Kiinan uudelleen avaamisen jälkeen on tehty yhä enemmän yritysvierailuja, ulkomaiset yritykset ovat alkaneet suhtautua entistä positiivisemmin tulevaisuuteen ja laatineet uusia strategioita, joilla vastataan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita on syntymässä. Uskomme, että loppuvuoden tunnelmat riippuvat sekä Kiinan talouden yleisestä suorituskyvystä että ulkomaisten yritysten toimintaympäristöstä Kiinassa.

 

Tutkimuksen alaindekseistä voidaan todeta, että sekä tilauskertymä että voitto paranivat: tilauskertymäindeksi nousi 60,3:een joulukuun 53,7:stä ja voitto 60,7:ään joulukuun 53,7:stä. Puolet kyselyyn vastanneista odottaa nyt myynnin kasvavan 5-20 prosenttia seuraavien kuuden kuukauden aikana, ja 43 prosenttia vastaajista odottaa nyt voiton kasvavan 5-20 prosenttia.

 

Toisaalta investointi- ja henkilöstöindeksit ovat laskeneet, ja yritykset ovat ilmaisseet huolensa asiakkaiden kysynnästä, kilpailusta ja geopoliittisista riskeistä. Tämä on pysäyttänyt päätöksenteon pääkonttoreissa uusista investoinneista Kiinassa ja laajentumisesta uuden henkilöstön palkkaamisen osalta.

 

- Uusien investointien odotetaan hidastuvan, toteaa Juliette Xue Lascoux.

 

- Koska Kiinan rajat ovat olleet suljettuina viimeiset kolme vuotta, vierailut paikan päällä ovat olleet lähes mahdottomia, ja ulkomaiset yritykset eivät ole voineet tehdä päätöksiä uusista investoinneista, koska on ollut vain verkkokokouksia. Viimeisten kolmen vuoden aikana tapahtunut geopoliittinen kehitys on mielestämme saattanut myös vaikuttaa kielteisesti niiden investointipäätöksiin, Juliette Xue Lascoux jatkaa.

 

Tutkimus osoitti myös, että asiakaskysyntä on nyt tärkein huolenaihe tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa, sillä noin 45 prosenttia mainitsi sen olevan tärkein huolenaihe seuraavan kuuden kuukauden aikana. Verrattuna viime vuoden joulukuussa ja keväällä 2022 tehtyihin kyselyihin, toimitusketjun häiriöt eivät enää ole kyselyyn vastanneiden suurin huolenaihe. Sen sijaan kilpailu ja geopolitiikka ovat nousseet kahdeksi muuksi suurimmaksi huolenaiheeksi, mikä osoittaa näiden huolenaiheiden pidemmän aikavälin luonteen.

SEB:n Kiinan talousindeksi

 

SEB:n Kiinan talousindeksin on ainutlaatuinen puolivuosittain tehtävä haastattelututkimus. Se perustuu nykyään 60 ruotsalaisen, suomalaisen, norjalaisen, tanskalaisen, saksalaisen, brittiläisen ja sveitsiläisen suuryrityksen tytäryhtiön toimitusjohtajien, talous- ja rahoitusjohtajien tai rahastonhoitajien antamiin tietoihin. Viimeisin tutkimus toteutettiin 4.-26. toukokuuta 2023. Kun indeksitaso on yli 50, se kertoo yleisesti myönteisestä kannasta.