Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n talousennuste: Pohjoismaat toipuvat ennakoitua nopeammin − Ruotsin talous kiihdyttää piikkipaikalle

Talouden kuva on selkeytynyt verrattuna koronapandemian aiheuttamaan pahimpaan heilahteluun. Korona vaikuttaa edelleen talouskehitykseen, mutta maailmantalouden katseet ovat jo kääntyneet enemmän inflaatioon, tuotannon pullonkauloihin ja keskuspankkien tuleviin toimiin. Suomessa talouskasvu on aiemmin ennakoitua nopeampaa.

SEB:n ekonomistien mukaan rajoitustoimien purkaminen tukee talouskasvua Euroopassa, kun taas Yhdysvalloissa kasvun odotetaan hidastuvan. Euroopassa talouskasvu on ollut aiempaa ennustetta parempaa, jonka vuoksi kuluvan vuoden BKT:n kasvuennustetta on nostettu 3,8 prosentista 4,6 prosenttiin. Yhdysvalloissa kulutus hidastuu samalla kun elvytystoimia puretaan ja inflaatio nousee. Yhdysvaltojen osalta kuluvan vuoden kasvuennustetta on siksi laskettu 6,5 prosentista 6,0 prosenttiin.

Ruotsin talous on jo noussut pandemiaa edeltäneelle tasolle, kun BKT kasvoi harvinaisen nopeasti vuoden toisella neljänneksellä. Kotitalouksien kulutuksessa on vielä paljon potentiaalia toipumiseen, ja myös vienti kiihdyttää talouskasvua toisella vuosipuoliskolla. SEB:n ekonomistit odottavat Ruotsin BKT:n kasvavan 4,6 prosenttia tänä vuonna ja 3,9 vuonna 2022. Kasvuennustetta on nostettu hieman tämän vuoden osalta toukokuun ennusteeseen verrattuna.

Suomen talous kipuaa hiljalleen pandemiaa edeltäneelle tasolle

Koronapandemian aiheuttama taantuma vuonna 2020 oli Suomessa euroalueen maltillisinta, ja nyt sama maltillisuus pätee myös talouden toipumiseen. SEB:n ekonomistit ennustavat Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia. Kasvuennustetta on nostettu 3,0 prosentista 3,2 prosenttiin, mutta se on selvästi pienempi kuin esimerkiksi Ruotsin tai Viron vastaava luku. Hidas tuottavuuden kasvu ja kutistuva työikäisten määrä heikentävät Suomen talouden kasvupotentiaalia.

Etelä-Euroopan maihin verrattuna turismin vaikutus Suomen BKT:hen on verrattain pieni. Toisaalta suomalaiset ovat normaalisti olleet innokkaita matkustamaan lomillaan lämpimämpiin maihin. Koronapandemian myötä ulkomaanmatkailuun käytetty raha on kulutettu kotimaassa, joka on piristänyt vähittäiskauppaa ja palveluiden kysyntää. Näin ollen Suomi on yksi harvoista maista, joiden taloutta turismin vähyys ei ole haitannut.

Pohjoismaiden ja Baltian ennustetaan toipuvan aiemmin ennakoitua nopeammin

Koronarajoitusten osittainen purku on parantanut Pohjoismaiden talouden kasvunäkymiä. Epävarmuustekijöistä huolimatta talouden toipuminen on lisännyt vauhtia Norjassa, pääasiassa vahvan kulutuksen ansiosta. Tanskassa yhteiskunnan nopea avaaminen on puolestaan kiihdyttänyt talouskasvua, jonka vuoksi kasvuennustetta on nostettu tälle vuodelle.

Baltian maissa tilanne on hieman ristiriitainen, mutta toipumisen ennakoidaan jatkuvan vahvana. Virossa talous on toipunut yllättävän vauhdikkaasti, ja BKT:n ennustetaan kasvavan 6,6 prosenttia kuluvana vuonna ja 4,5 prosenttia vuonna 2022. Myös Latvian kasvuennustetta tälle vuodelle on nostettu, kun Liettuassa talouskasvun ennustetaan olevan ennakoitua maltillisempaa.

Markkinoilla huoli kasvunäkymien epävarmuudesta

Kesän aikana rahamarkkinoiden keskeiseksi teemaksi on noussut huoli maailmantalouden ja ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Kiinan talouskasvun jatkuvuudesta, jonka seurauksena markkinoiden pitkän aikavälin korko-odotukset ovat painuneet voimakkaasti alas.

- Markkinoiden kasvuhuolia ovat kasvattaneet viime aikoina heikentynyt Yhdysvaltojen talousdata, pandemiatilanteen luoma epävarmuus ja arvailut siitä, että millä aikataululla keskuspankit tulevat vähentämään stimulusta. Näyttää todennäköiseltä, että korko- ja valuuttamarkkinoilla syksyn tunnelmia tulee leimaamaan epävarmuus ja odotamme pitkien korkojen kääntyvän merkittävämpään nousuun vasta epävarmuuden hälvetessä, SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen toteaa.

SEB julkaisee Nordic Outlook -raportin neljä kertaa vuodessa. Raportti käsittelee maailmantaloutta pohjoismaisesta näkökulmasta. Nordic Outlook -raportti osoitteesta www.sebgroup.com