Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n tuore raportti: Yhdysvaltain vaalit ja finanssipolitiikka markkinoiden polttopisteessä

Vuoden viimeisen neljänneksen alussa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden keskiössä on viisi toisiinsa kytkeytyvää tärkeää teemaa:

1. Talouden toipumisen näkymät

2. Finanssipoliittinen elvytys

3. Poliittinen epävarmuus

4. Keskuspankkien rooli

5. Osakemarkkinoiden arvostustasot

- Vaikka mainitut tekijät yhdessä synnyttävät epävarmuutta ja volatiliteettia tulevina viikkoina, edellytykset positiivisen kehityksen jatkumiselle ovat olemassa, kunhan Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos varmistuu ja seuraava iso tukipaketti julkaistaan, SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen kommentoi.

Odotettua nopeampi toipuminen, mutta epävarmat näkymät loppuvuodelle

Globaali talous on palautunut odotuksia nopeammin pandemian alkuvaiheen romahduksesta, mutta uudelleen kiihtyvä pandemia on monissa maissa pakottanut viranomaisia ottamaan käyttöön uusia talouden toimeliaisuutta rajoittavia toimenpiteitä. Tämä näkyy erityisesti palvelutuotannossa, mutta myös teollisen puolen elpymisen jatkuminen herättää kysymyksiä.

- Sekä Euroopan että Yhdysvaltain keskuspankit ovat korostaneet finanssipoliittisten toimenpiteiden merkitystä elpymisen varmistamiseksi. Esimerkiksi Fedin pääjohtaja Powell on useita kertoja todennut, että uusien menolisäysten puuttuminen on yksi suurimmista kasvua uhkaavista tekijöistä. Euroopan keskuspankki puolestaan korostaa heinäkuussa aikaansaadun EU:n pelastuspaketin nopeaa täytäntöönpanoa, Hiljanen analysoi.

Poliittinen kädenvääntö Yhdysvaltain presidentinvaalien alla on johtanut siihen, että seuraava suuri tukipaketti näyttäisi siirtyvän vaalien jälkeiseen aikaan. Lisäksi epävarmuus itse vaaleihin liittyen, ennen kaikkea lopullisen vaalituloksen varmistumisen mahdollinen pitkittyminen, aiheuttaa huolta markkinoilla.

- Sekä Fedin että Euroopan keskuspankin muutaman viikon takaiset kokoukset olivat markkinoille pettymys, koska ne eivät tarjonneet uusia toimenpiteitä. Näyttää yhä selvemmältä, että ilman finanssipolitiikan ratkaisevaa tukea keskuspankkien mahdollisuudet tukea kasvua, ja siten inflaatiotavoitteen saavuttamista, ovat käymässä rajallisiksi. Tämä herättää huolta siitä, että mitä keinoja keskuspankeilla on jäljellä talouden tukemiseksi tulevaisuuden taantumissa, Hiljanen jatkaa.

Finanssi- ja rahapolitiikan epäpyhä allianssi

Katsottaessa epävarmuuden leimaavan loppuvuoden yli ensi vuoteen näyttää siltä, että Yhdysvaltain johdolla tapahtuva talouden elpyminen voi hyvinkin jatkua ja antaa uutta puhtia myös osakemarkkinoille. Tämän positiivisen kehityksen voi laukaista Yhdysvaltain vaalituloksen varmistuminen ja sitä seuraavat mittavat uudet finanssipoliittiset elvytystoimet.

- Vaalituloksesta riippuen toimet tulevat painottumaan joko veronalennuksiin tai julkisten menojen lisäykseen, jotka molemmat kasvattavat alijäämiä ainakin lyhyellä ja keskipitkällä tähtäyksellä. Fedin selkeä vetoomus finanssi- ja rahapolitiikan yhteistoiminnan tarpeesta viittaa siihen, että Fed on valmis lisäämään arvopaperioston määrää pitkin korkojen pitämiseksi matalana, joka tulee painamaan dollaria, Hiljanen toteaa.

Kaiken kaikkiaan näyttääkin siltä, että syntymässä on viime vuosikymmeniä vallinneesta kulttuurista poikkeava toimintatapa, jossa keskuspankki epäsuorasti sitoutuu huolehtimaan valtion alijäämän rahoituksesta pitkälle tulevaisuuteen, kannustaen samalla alijäämän kasvattamiseen talouden tukemiseksi. Erilaisista rakenteista johtuen tällaisen perinteisessä mielessä epäpyhän allianssin syntyminen tuskin etenee Euroopassa samaan tahtiin huolimatta EU:n pelastuspaketin rahoittamiseksi otettavasta yhteisvastuullisesta velasta.

Lisää näistä aiheista on luettavissa:

https://research.sebgroup.com/macro-ficc/reports/11470