Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Ydinvoimala leasingilla? – ”Ei mahdoton ajatus”

Helenin Vuosaaren biolämpölaitoksen laitteiston omistaa SEB Leasing, joka rahoittaa Suomessa leasingilla teollisen mittaluokan kohteita, kuten esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja biovoimalaitoksia.  

Leasing on tuttu erityisesti työsuhdeauton käyttäjille, mutta leasingilla voi saada käyttöönsä jopa kokonaisen biolämpölaitoksen. Hinta on tosin vähän eri mittaluokassa, Helenin Vuosaaren biolämpölaitoksen osalta 165 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan joulukuussa 2022 valmistunut biolämpölaitos maksoi noin 250 miljoonaa euroa. Vajaat sata miljoonaa siitä kului voimalaitosrakennuksiin, maansiirtotöihin ja kaukolämpöputkistoon, jota rakennettiin kymmenen kilometriä lisää.

Biolämpölaitoksen kiinteät rakenteet Helen rahoitti oman liiketoiminnan kassavirralla, pankkilainoilla ja yritystodistuksilla. Biolämpölaitoksen irtaimiston eli tuotantolaitteiston rahoitti SEB Leasing 165 miljoonan euron leasingsopimuksella.

Leasingrahoitus voisi tulla tarpeeseen myös tulevaisuudessa, jos Helen päättää rakennuttaa pienydinvoimalan Helsinkiin. Vielä ei olla niin pitkällä, että konkreettisia rahoituspäätöksiä tarvitsee tehdä, sillä pienydinvoimalat ovat Suomessa vasta selvitysvaiheessa.

- Pienydinvoimalat ovat kuitenkin selvästi kalliimpia kuin vaikka Vuosaaren biolämpölaitos. Puhutaan yli 500 miljoonasta, lähemmäs miljardista eurosta, Helenin talousjohtaja Timo Rajala sanoo.

- Siinä mielessä sana ”pien” on vähän harhaanjohtaja, Rajala hymähtää.

SEB:n asiakasvastuullinen johtaja Satu Vapaakallio ei pidä pienydinvoimalan rahoittamista leasingilla mahdottomana ajatuksena.

- Leasingpienydinvoimaloista ei tietysti ole vielä esimerkkitapauksia, mutta tutkisimme mieluusti tarkasti investoinnin rahoitettavuutta.

SEB hankkii myöntämilleen vihreän siirtymän rahoituksille jälleenrahoitusta muun muassa ns. vihreillä bondeilla eli joukkovelkakirjoilla, joissa on tarkat ehdot, millaiseen käyttöön rahoja saa ohjata.

Vapaakallion mukaan tiukentuvan pankkisääntelyn myötä poikkeuksellisen suurten hankkeiden rahoittaminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja. Niinpä pienydinvoimalan rahoitussopimuskin voisi vaatia kumppaneita, joilla monipuolistettaisiin hankkeen rahoituskanavia.

- Hyvin isoissa rahoitushankkeissa pankki voi rahoittaa osan ja olla tavallaan kasvot asiakkaan suuntaan. Autamme rahoituspaketin kasaamisessa esimerkiksi yksityisiltä velkasijoittajilta.

- Tällaisia rakenteita tulee enemmän ja enemmän.

”Leasing hyvä vaihtoehto”

Helenillä on suuret investoinnit menossa, kun se korvaa kivihiilellä tuotettua energiaa. Viime ja toissa vuonna investoinnit ylittivät puoli miljardia euroa.

Timo Rajala kertoo, että yhtiön merkittävässä muutoksessa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä tarvitaan monenlaisia rahoitusinstrumentteja.

- Leasing on oma hyvä elementtinsä. Siinä on pidempi rahoitusaika ja se sopii myös projektimaiseen kokonaisuuteen, kuten juuri Vuosaaren biolämpölaitokseen.

Kun Helenin käyttämissä pankkilainoissa laina-aika on tyypillisesti 5-7 vuotta, niin leasingsopimukset ovat selvästi pidempiä.

Helen voi lunastaa biolämpölaitoksen laitteiston itselleen leasingajan päätyttyä. On myös tavallista, että leasingsopimuksia jatketaan alkuperäisen kauden päätyttyä.

- Lunastus tapahtuu ns. jäännösarvohintaan, joka on määritelty leasingsopimuksessa. Pyydämme tyypillisesti ulkopuolisen asiantuntijatahon antamaan toisen mielipiteen tästä jäännösarvosta, Vapaakallio sanoo. 

”Vihreä rahoitus valtavirtaistumassa”

SEB on ollut pitkään Suomen suurimpia ellei suurin energiasektorin rahoittaja ja neuvonantaja.

SEB on rahoittanut myös Helenin tuulivoimainvestointeja ja monia muita tuulivoimainvestointeja Suomessa. SEB on toiminut myös useassa tuulivoimahankkeessa rahoittajan roolin lisäksi transaktion järjestäjänä.

SEB onkin ollut edelläkävijä ns. vihreässä rahoituksessa.

- Vihreä rahoitus on valtavirtaistunut etenkin energiasektorilla, kun yritykset investoivat hiilineutraaliin tulevaisuuteen, Vapaakallio pohtii.

 

Teksti ja kuva: Teppo Kuittinen

Artikkeli on alunperin julkaistu osana Finanssialan juttusarjaa, jossa esittellään jäsenyhtiöiden konkreettisia toimia vihreän siirtymän edistämisessä. VIHREÄ SIIRTYMÄ - Finanssiala