Painopisteemme

SEB:n kestävyysstrategia keskittyy kolme eri vastuualueeseen. Panostamalla näihin alueisiin voimme vaikuttaa pankkisektorin parempaan ohjaukseen, osallistua sosiaalisesti ja säästää ympäristöä.

Tässä ovat tavoitteemme kunkin vastuualueen kohdalla, kolmen–viiden vuoden tähtäimellä:

Myynti ja neuvonta

Helpottaa asiakkaiden omaa valvontaa ja oman taloudellisen tilanteen ymmärtämistä. Varmistaa laadukas neuvonta pitkäaikaisten tarpeiden perusteella ja sisällyttää siihen ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja ohjaukseen liittyviä näkökohtia (ESG).
Tavoite: Olla markkinajohtaja asiakassegmenteillämme. Vahvistaa asiakkaille tarjottavien palveluiden kestävyysprofiilia. Vahvistaa tarjontaamme yrittäjille.

Kyberturvallisuus ja rikosten torjunta

Varmistaa kyberturvallisuus, johon sisältyy tietoturva ja asiakkaiden yksityisyys. Ryhtyä toimenpiteisiin rahanpesun, petosten ja rikollisen toiminnan rahoittamisen estämiseksi.
Tavoite: Ehkäistä uhkia tekniseen turvallisuuteen panostamalla sekä lisätä työntekijöiden ja asiakkaiden tietoisuutta talousrikollisuuteen liittyen. 

Sijoitukset

Varmistaa vastuulliset sijoituspäätökset liittämällä päätösprosessiin sosiaalisia sekä ympäristöön ja ohjaukseen liittyviä näkökulmia. Toimia omistajan roolissa vastuullisella tavalla.
Tavoite: Olla Pohjoismaiden johtava varainhoitaja vastuullisten investointien saralla kattavan ja kilpailukykyisen tarjonnan myötä. ESG-näkökohtien liittäminen investointiprosessiin koko valikoimassa.

Rahoitus

Vähentää rahoituksen aiheuttamien negatiivisten sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten riskiä yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisätä kestävien rahoitustuotteiden ja palvelujen tarjontaa.
Tavoite: Lisätä positiivisesti vaikuttavan rahoituksen osuutta ja saada asiakkaat toimimaan kestävämmin. Lisätä vihreää tarjontaa. Lisätä vihreää lainasalkkua, kehyksemme mukaisesti, vähintään 20 miljardiin kruunuun vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristö

Suora vaikutus: Käsitellä SEB:n suoraa ympäristövaikutusta ja pyrkiä negatiivisen vaikutuksen vähentämiseen.
Tavoite: Olla resurssitehokas, vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Epäsuora vaikutus: Käsitellä epäsuoraa, asiakkaisiin sekä välittäjien ja muiden liikekumppaneiden kanssa tekemäämme yhteistyöhön liittyvää ympäristövaikutusta.
Tavoite: Lisätä positiivista vaikutusta ja vähentää negatiivista. Mitata salkkujen ympäristöjalanjälki ja asettaa mitattavissa olevia tavoitteita. Käsitellä veden kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä avainsektoreilla ja salkuissa.

Työntekijät

Olla hyvä ja osallistava työnantaja. Houkutella sellaisia työntekijöitä, jotka tuovat esiin SEB:n arvoja ja muokkaavat organisaatiota tulevia tarpeita varten. Tarjota hyviä kehitysmahdollisuuksia kaikille työntekijöille.
Tavoite: Olla rahoitusalan houkuttelevin työnantaja, jolla on eniten sitoutuneita työntekijöitä. Lisätä moninaisuutta. Lisätä työntekijöiden tietoa kestävyydestä.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus

Jatkuva toiminta tulevien sukupolvien hyväksi sekä talous- ja raha-asioihin liittyvän tietämyksen lisääminen yhteiskunnassa.
Tavoite: Antaa työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan alueilla kuten yrittäjyys, sosiaalinen osallistuminen ja raha-asioihin liittyvä tietämys. Mitattavien tavoitteiden asettaminen vaikutuksemme arvioimiseksi.