Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) on EU:n asetus, jonka tavoitteena on helpottaa eri rahoitustuotteiden kestävyysasteen vertailua.

Tiedonantovelvoiteasetuksella, kuten SFDR:ää kutsutaan suomeksi, on luotu standardoitu tapa raportoida kestävyyteen liittyvistä tiedoista, ja siinä asetetaan vaatimukset sille, miten EU:ssa toimivien rahoitusalan toimijoiden olisi tiedotettava asiakkailleen kestävyydestä sekä yhtiönä että saataville asettamiensa tuotteiden osalta.

Asetuksen päätavoitteet ovat seuraavat;

  • lisätä kestävyyttä koskevaa avoimuutta
  • helpottaa kasvun rahoittamista kestävällä tavalla
  • torjua viherpesua

Kestävyysriskeihin ja kestävyysvaikutuksiin liittyvät tiedot ja periaatteet

Kestävyysriskien huomioon ottaminen SEB Groupissa

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen verkkosivustolla 

Tietoa täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista - Private Wealth Management & Family Office

Tietoa täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista - Asset Management Sales